Taimekaitsevahendi kasutaja ja mesinike vahelise vastastikuse teavitamise ja koostöö head tavad

Suvi on väga töine ja pingeline aeg nii põllumehele kui mesinikule. Just suvise töö viljana saadakse saak, mis peab andma leiva lauale ja tagama nii põllumehe kui mesiniku perele jätkusuutliku maaelu võimalused. Põllumees hindab sügisel oma töötulemust näiteks teravilja- või rapsitonnidega, mesinik aga meesaagiga.

Põllumeestele ja mesinikele on taimekaitsetöödega seoses välja töötatud soovitused ja tegevusjuhised, et mõlemad osapooled oma eesmärke üritades ka koostöös teineteise huve ja vajadusi arvestaks. Nii sündisidki taimekaitsevahendi kasutaja ja mesinike vahelise vastastikuse teavitamise ja koostöö hea tava ehk soovituslikud 10 käsku mõlemale osapoolele.

Ela ise ja lase ka teistel elada!

Ära pritsi õitsvaid taimi mesilastele ohtliku taimekaitsevahendiga!

Probleemide vältimine algab põllumajandustootja ja mesiniku vahelisest heast läbisaamisest

 

10 käsku taimekaitsevahendi kasutajale

 1. Tutvu mesilate registriga ja tee kindlaks, millised mesilad jäävad Sinu põldudest, mida sa plaanid taimekaitsevahendiga töödelda, 2 km raadiusesse.
 2. Otsi kontakti mesila omanikuga ja lepi temaga kokku taimekaitsevahendi kasutamisest teavitamise viis kas telefoni teel, suuliselt või muul viisil.
 3. Võta varuteavitamise kontaktandmed juhuks, kui kokkulepitud andmete alusel teavitamine mingil põhjusel ei toimi.
 4. Teavita mesinikku mesilastele atraktiivsemate põllukultuuride (raps jm) põldude kavandatud asukohtadest ja neil kasutatavast taimekaitsevahendist (eriti insektitsiidist).
 5. Lepi kokku käitumine juhuks, kui kokkulepitud ajal ei ole kas vihma tõttu või muul põhjusel võimalik töid teha ja need nihkuvad edasi.
 6. Püüa kavandada oma tööd taimekaitsevahendiga õhtusele või varahommikusele ajale enne või pärast mesilaste aktiivset lendlust.
 7. Teavita oma taimekaitsetöö tegijat (traktoristi või teenuse osutajat) teadaolevatest mesilasperede asukohtadest ja selgita talle võimalikke tagajärgi vale käitumise korral.
 8. Teavita mesinikku võimalikult täpselt oma kavandatava taimekaitsetöö tegemise ajast.
 9. Kontrolli, kas sinu taimekaitseinspektori, kelle haldusalas sinu põllud asuvad, telefoni number ühtib mesinikule teadaoleva taimekaitseinspektori telefoni numbriga.
 10. Õhtul alusta pritsimist mesilast kaugemast küljest ja hommikul mesilapoolsest küljest.

10 käsku mesinikule

 1. Püüa saada teada nende põldude valdajad, kelle põllud jäävad Sinu mesilaste korjealasse, ning otsi põldude valdajatega kontakti ja lepi nendega kokku taimekaitsetöödest teavitamise viis.
 2. Võta kindlasti ka andmed põldude valdajaga kiire kontakti saamiseks.
 3. Teavita põldude valdajat oma mesilasperede võimalikest asukohtadest taimekaitsevahendi tõenäolise kasutamise ajal.
 4. Anna varukontaktandmed juhuks, kui tavaline teavitamine mingil põhjusel ei toimi.
 5. Täpsusta selle taimekaitseinspektori telefoni number, kelle haldusalas sa asud.
 6. Püüa olla kohal, kui toimuvad taimekaitsetööd atraktiivsetel põllukultuuridel mesilastele ohtliku taimekaitsevahendiga sinu mesilaste korjealal.
 7. Võimaluse ja vajaduse korral keera lamavtaru taimekaitsetööde ajaks 180 kraadi mitte kauemaks kui üheks ööpäevaks.
 8. Taimekaitsevahendi kasutamise nõuete rikkumise kahtluse korral püüa saada kontakti tööde tegijaga ja ürita välja selgitada tööde ohtlikkus, vajaduse korral teavita sellest põldude valdajat ja saavuta kokkulepe tööde peatamiseks.
 9. Kui kokkulepet ei saavutata, teata Põllumajandusameti maakonna taimekaitseinspektorile arvatavast taimekaitsevahendi kasutamise nõuete rikkumisest.
 10. Ladusa koostöö korral premeeri põllumajandustootjat purgi meega.
Eelmine luguPõllumajandus- ja metsaühistutel on oluline roll Eesti biomajanduse arendamisel
Järgmine luguAvatud talude päevale saab ka põllumeeste tasuta bussiga