Saagikaitse ja jätkusuutlik põllumajandus

Põllumajandus seisab nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil mitmete väljakutsete ees. Toota tuleb rohkem toorainet, et rahuldada üha suuremat, kvaliteetsemat ja mitmekesisemat nõudlust. Panustada tuleb maapiirkondade majanduslikku jõukusesse ja sotsiaalsesse heaollu ning hoida bioloogilist mitmekesisust ja loodusressursse, nagu maa ja vesi.

Tootlikum ja ressursitõhusam põllumajandus leevendab nende väljakutsetega seonduvaid probleeme, kuna võimaldab meil saada kõike rohkem – rohkem toitu, rohkem sööta, rohkem toiduks mittekasutatavaid kultuure, suuremat bioloogilist mitmekesisust ja looduslikke elupaiku – vähendades samal ajal kasvuhoonegaaside emissioone.

Euroopa Liidus on vähese sisendiga põllumajandustootmise saagikus keskmiselt 31% madalam võrreldes produktiivse põllumajandusega. Tõhusad tootmistehnoloogiad on saagivahe täitmiseks ja tootlikkuse tagamiseks möödapääsmatud. Samas tuleb neid tehnoloogiaid jätkusuutlikult kasutada, et tagada põllumajanduse keskne roll sotsiaalmajandusliku kestlikkuse ja keskkonnasäästlikkuse võimaldamisel.

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse

Produktiivne ja ressursitõhus põllumajandus on bioloogilisele mitmekesisusele kasulik. Bioloogilise mitmekesisuse ja põllumajandustootlikkuse vahelist suhet mõistab valdav osa põllumehi ning seda võib näha nende loomuomases soovis säilitada põllumajanduskeskkonda.

Põllumehed on sageli esimesed, kes märkavad ja tunnetavad langust bioloogilises mitmekesisuses või teisi ebaprofessionaalsest pestitsiidide kasutamisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi ning seetõttu näevad vaeva selle nimel, et hoida meie ühiselt jagatud maad.

Pestitsiidide bioloogiline aktiivsus võib olla ohuks mittesihtliikidele ning pestitsiide käsitlevad Euroopa regulatsioonid tunnistavad ning arvestavad seda. Seetõttu on pestitsiidid tänapäeval üks enim reguleeritud tooteliike Euroopa Liidu turul. Mitte ükski teine bioloogilist mitmekesisust kahandav võtmetegur (nagu näiteks maakasutuse muutmine) pole niivõrd rangelt reguleeritud kui taimekaitsetooted.

Pestitsiidide regulatsioonide eesmärgiks on tagada pestitsiidide ohutu kasutamine, et põllumehed oleksid säästliku tootmise jaoks varustatud õigete vahenditega ning tarbijad saaksid olla kindlad toidu ohutuses, kättesaadavuses ja taskukohasuses. Selleks et see kindlasti toimiks samamoodi ka edasi, teevad põllumehed, tööstus ja muud huvigrupid EL-i regulatsioonide ja direktiivide raames koostööd, et mistahes negatiivsed mõjud oleksid minimaalsed.

Vaata lisainfot ÜRO rahvusvahelise taimetervise aasta kohta SIIT >>

Allikas: Euroopa Taimekaitse Assosatsioon

Eelmine lugu16.03.2021 – EPKK Aiandusfoorum
Järgmine luguRiik ja ettevõtjad: Eestis on tagatud piisav toiduvaru