Riigikogu Maaelukomisjon arutas olukorda põllumajandussektoris

14. augustil toimus Jõgeval Riigikogu maaelukomisjoni väljasõiduistung, kus olid kõne all põua mõju põllumajandus­sektorile ja olukorra leevendamiseks kasutusele võetud meetmed. Istungil osalesid maaeluminister Tarmo Tamm, Keskkonnaminis­teeriu­mi, Keskkonna­ameti, PRIA, Maa­elu Edendamise Siht­asutuse, EPKK, talu­liidu, aiandusliidu, ETKI ning Jõgeva- ja Tartumaa põllu­meeste esindajad. Koja esindajana osa­les Vahur Tõnissoo.

Maaelukomisjoni istungi ettekanded:

Keskkonnaameti ettekanne

Tarmo Tamm: Põuakahjude leevendamiseks võetud meetmed

MES käibelaenu tingimused 2018

Jaan Kallas: Pindalatoetused 2018

ETKI: 2018. a taimekasvuperioodi ilmastik ja selle mõju taimekasvatusele

Eelmine luguVeeseaduse nõuetest tulenevate põllumajandustootjate investeeringuvajaduste analüüs
Järgmine luguPõud on kahandanud saaki ja tõstnud loomakasvatussaaduste tootmiskulusid