Püsirohumaade suhtarv on langenud üle lubatud määra

Foto: Jonas Weckschmied

2022. aasta pindalatoetuste taotluste esialgsetel andmetel on Eesti riigi tasandil püsirohumaa suhtarv võrreldes 2015. aastal kehtestatud võrdlussuhtarvuga vähenenud 9,45%, teatab PRIA. Lubatud vähenemise piirmäär on aga 5%.

Lõplik suhtarvu vähenemine selgub pärast taotluste kontrolli hiljemalt 15. detsembriks 2022. Väga suure tõenäosusega jääb see üle 5%, mis tooks kaasa püsirohumaade tagasirajamise kohustuse 2023. aastaks.

Kuna 2022. aastal kehtib täielik püsirohumaade ülesharimise keeld, sh asendamise kaudu, palume põllumeestel oma põllutööde planeerimisel ja teostamisel (sh taliviljade külv) arvestada, et püsirohumaade ülesharimine toob suure tõenäosusega kaasa nende tagasirajamise kohustuse.

Sel sügisel ülesharitud püsirohumaa mõjutab 2023. aasta püsirohumaa suhtarvu ja sellest tulenevalt võimalikku tagasirajamise kohustust 2024. aastaks.

Püsirohumaa säilitamise nõudest on vabastatud mahetootjad mahetunnustatud maa osas ning väikepõllumajandustootjate kavaga liitunud taotlejad. Vabastus kehtib kuni 2022. aasta lõpuni.

Täpsemalt saab püsirohumaa säilitamise kohustuse kohta lugeda siit.

Eelmine luguRoomet Sõrmus: Radikaalne taimekaitsepoliitika ohustab meie toidujulgeolekut
Järgmine luguLoomakasvatajaid ja toidutootjaid rabas elektrihinna kontrollimatu tõus