PRIAs algab loomakasvatustoetuste taotlusvoor

2.-20. märtsini võtab PRIA põllumajandustootjatelt vastu taotlusi kuut liiki loomakasvatustoetuste saamiseks.  Toetuste eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet, motiveerides neid tootmist jätkama. Ammlehma ja ute kasvatamise täiendavat otsetoetust makstakse reaalselt karjas olevate ning PRIA loomade registris registreeritud loomade kohta.  Piima, ute ja veise täiendavat otsetoetust võib saada varasemate taotlusperioodide andmete alusel määratud toetusõiguste põhjal isik, kes  jätkuvalt põllumajandusega tegeleb. Konkreetseid loomi ja piimatoodangut, mille põhjal toetusõigused on määratud, ei pea tal praegu enam olema. Neid viit täiendavat toetust on võimalik kehtiva õiguse kohaselt taotleda 2012. aastal viimast korda, kuna käes viimane aasta, mil Eestil on lubatud täiendavaid loomakasvatustoetusi maksta.

Lisaks saab jätkuvalt taotleda piimasektori eritoetust, mis on mõeldud kuni 100 piimalehma pidajatele, aitamaks neil säilitada tootmise taset, et paremini toime tulla konkurentsis suurtootjatega.

Toetuste saamisel on üheks eelduseks see, et taotluses esitatud loomad oleksid PRIA loomade registris registreeritud. Ka toetusõiguste määramisel ja kontrollimisel on aluseks loomade register.

PRIA juhib kõigi põllumajandusloomade pidajate tähelepanu kohustusele registreerida 7-päevase tähtaja jooksul loomadega seotud sündmused (näiteks märgistamine, poegimine, karja toomine või karjast välja viimine, kadumine, tapmine jne). Registreerimisega hilinemine võib kaasa tuua piimasektori eritoetuse, ühtse pindalatoetuse ja mitme keskkonnatoetuse vähendamise.

Kõigi loomapidamisega seotud dokumentide ja toetustaotluste esitamiseks soovitame kasutada elektroonilist kliendiportaali e-PRIAt, kuhu saab siseneda kodulehe www.pria.ee  kaudu. e-PRIA abil saab igaüks kontrollida ka oma loomade andmeid registris ning määratud toetusõiguste andmeid.

Juhendid e-PRIA kasutamiseks on olemas portaalis endas, samuti saab abi küsida klienditeenindajatelt PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ja kasutada seal e-PRIA kliendiarvutit.

Loomakasvatustoetuste taotlusvoor kestab 2.-20. märtsini.  Piimasektori eritoetuse taotlusi saab esitada ka  21.märtsist 16.aprillini, kuid siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Toetuste maksmine on planeeritud detsembrisse. Varasematel aastatel on PRIA maksnud täiendavaid loomakasvatuse otsetoetusi juunikuus, kuid nüüd pole see kahjuks võimalik.

Euroopa nõukogu määruse 73/2009 alusel tuleb kõikidel taotlejatel, kes taotlevad täiendavaid otsetoetuseid ja  kelle otsetoetuste  kogusumma kokku on üle 5000 euro aastas, vähendada üle 5000 euro  jäävat summat 10% võrra. Vähendamine tuleb teha täiendavate otsetoetuste summast. Kui otsetoetuste kogusumma ületab 300 000 eurot, siis vähendatakse seda ületavat täiendavate otsetoetuste osa veel 4% võrra ja vähendus tehakse samuti täiendavate otsetoetuste summast.

Otsetoetuste hulka kuuluvad lisaks loomatoetustele ka kolm pindalapõhist otsetoetust. Kuna pindalatoetuste ühikumäärad ja summad selguvad alles novembrikuu lõpus, siis ei ole PRIA-l võimalik kõigile taotlejatele üheksat liiki otsetoetuste korrektseid lõplikke summasid välja arvestada ja maksta enne kui detsembrikuus.

Infot toetuste taotlemise ning summade vähendamise kohta palume vaadata PRIA kodulehelt loomakasvatuse rubriigist või küsida infotelefonil 7377 679.

Lisainfot ostetoetuste vähendamise kohta vt PRIA kodulehelt  http://www.pria.ee/et/uudised/pria_teatab_otsetoetuste_maksmisel_tuleb_olulisi_muudatusi.html

 

Eelmine luguEPKK juhataja Roomet Sõrmus valiti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi nõukogu esimeheks
Järgmine luguEesti on Saksamaal Plauenis talumessi partnerriigiks