PRIA vahendusel algab sekkumisladudesse varutud piimatoodete müük

Euroopa Komisjon otsustas 1. juunist  avada sekkumisvarudesse kokku ostetud või ja lõssipulbri müügi hankemenetluse teel.  Eestis läheb kõigepealt müüki 1152,5 tonni võid.

Põllumajandustoodete sekkumiskokkuost on Euroopa Liidu turukorraldusmeede, mida Euroopa Komisjon rakendab siis, kui mõne toote turuhind on langenud nii madalale, et ei korva tootmisega seotud kulutusi ja ettevõtjatel on toodangu realiseerimisega tõsiseid raskusi.

Või sekkumiskokkuost toimus Eestis PRIA vahendusel esmakordselt  2005. a, lõssipulbrit pakuti esmakordselt sekkumiskokkuostu mullu. Piimatoodete sekkumiskokkuost kestab ka praegu. PRIA turukorraldusbüroo juhataja Lily Hantsoni sõnul on turul hinnad siiski nii palju tõusnud, et viimastel kuudel pole Eestis võid ja lõssipulbrit enam sekkumiskokkuostu pakutud.

Euroopa Komisjon suunab piimatooteid hankemenetluse korras müüki põhimõttel, et varem ladustatud kogused realiseeritaks varem. Nii läheb 1.juunil Eestis müüki 1152,5 t enne 1.oktoobrit 2009 ladustatud rõõsakoorevõid.

Euroopa Komisjon lubab müüa ka lõssipulbrit, mis on lattu paigutatud enne 1. maid 2009, aga kuna Eestis sekkumiskokkuostu varutud lõssipulber on ladustatud hiljem, siis Eesti sekkumisladudes olevale lõssipulbrile veel müügipakkumusi esitada ei saa. Lõssipulbri jääk Eesti sekkumisvarudes on 1833,4 tonni . Selle müüki alustatakse niipea, kui Euroopa Komisjon selleks loa annab ja müügi alustamisest teatab PRIA oma kodulehe vahendusel.

Müügipakkumused või ostmiseks tuleb esitada PRIA keskusse Tartus, Narva mnt 3 hiljemalt 1. juunil kella 12-ks ning PRIA edastab need Brüsselisse. Edaspidi saab müügipakkumusi esitada iga kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval, augustis erandlikult neljandal teisipäeval. Pakkumise esitaja peab olema registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. Minimaalne ostetava või kogus on 10 tonni ning koos müügipakkumisdokumentidega peab PRIA-le olema laekunud tagatis 200 eurot 1 tonni kohta.

Täpsemat teavet ja vajalikke vorme võib leida PRIA koduleheltwww.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/piimatoodete_sekkumiskokkuost/ , infot saab ka  turukorralduse büroost telefonil 737 7630.

Käimasoleval sekkumiskokkuostu perioodil on PRIA vahendusel Eestis sekkumisvarudesse müüdud võid 39,2 mln krooni eest ja lõssipulbrit 69,1 mln krooni eest (mõlemad käibemaksuta). Sekkumiskokkuostu rahastab Euroopa Liit. Lisaks piimatoodetele on alates 1.novembrist 2009 toimunud odra sekkumiskokkuost ning praeguseks on sekkumiskokkuostu pakutud 78 660 tonni otra ligi 124 miljoni krooni väärtuses.

„Nii suurte summade väärtuses korraga ei ole Eestis sekkumisvarudes põllumajandustooteid veel kunagi olnud,“ nentis Lily Hantson. „Järelikult oli selliste turukorraldusabinõude järele tõsine vajadus ning sekkumiskokkuost aitas tootjatel keerulistes oludes paremini toime tulla.“

Sekkumisvarudesse ostetud tooteid realiseeritakse Euroopa Komisjoni otsuste kohaselt nii hankemenetluse korras müües (põhimõttel, et ostjaks valitakse  kõrgema hinna pakkuja) kui ka ühenduses enim puudust kannatajatele määratud toiduabiprogrammi raames. Sekkumiskokkuostu ning toiduabiprogrammi rahastab Euroopa Liit.

Lisainfo: Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja, tel 7371 215; 5533 739, maris.sarv-kaasik@pria.ee

 

Eelmine luguEdda Vahtramäe: Punane kari on super!
Järgmine luguPiima toodeti 88,5% Eestile kinnitatud kvoodist