PRIA teatab: Eestis toodeti piima 93,7% ulatuses kvoodist

Eesti piimakarjade kasvatajad tootsid 2011/2012 kvoodiaastal üle 636 tuhande tonni piima, mis moodustab riigile kinnitatud piimatootmiskvoodist 93,72 protsenti. See on kõrgeim kvoodi täituvuse protsent ning suurim toodetud piimakogus alates 2004. aastast, mil Eestis on kvoote rakendatud.

Arvestuslik piimakvoodi-aasta on ajavahemik 1. aprillist kuni järgmise aasta 31. märtsini. Euroopa Komisjoni kinnitatud kvoot Eesti piimatoodangule 2011/2012. kvoodiaastaks oli 679,3 tuhat tonni ning 1027 kvoodiomanikule oli individuaalselt kvoote välja jagatud 647,8 tuhande tonni piima tootmiseks.

Piima tegelik toodetud kogus – 636,6 tuhat tonni – on üle 30 tuhande tonni suurem kui eelnenud kvoodiaastal. Jõudluskontrolli Keskuse andmeil on samal perioodil ka piimalehmade keskmine toodang suurenenud, kasvades 7672 kilogrammilt 7859 kg-ni.  Samas kahanes kvoodiomanike arv ning uue kvoodiaasta algul 1.aprillil 2012 on neid 961.

„Kvoodiomanike arvu vähenemine ei näita kindlasti piimatootmise hääbumist, sest piima kogus on aasta-aastalt aina kasvanud,“ tõdes PRIA turukorralduse büroo peaspetsialist Urve Seedre. „Küll aga jääb vähemaks väikeettevõtjaid ning piima tootmisega tegelevad üha suuremad ettevõtted.“

Sõltuvalt sellest, kas tootja tarnib piima tööstustele või töötleb ja turustab ise, võib tal olla piima tarnekvoot, otseturustuskvoot või mõlemad. Valdav osa kvoodist Eestis on välja antud piima tarnimiseks, otseturustuskvoodi osa moodustab pisut üle ühe protsendi.

Liikmesriikidele kinnitatud piimatootmiskvoodid on Euroopa Liidus rakendatud abinõu piimaturu reguleerimiseks ja ületootmise vältimiseks. Kvoodist rohkem piima tootnud riikidel tuleb maksta trahvi. Alates 2008/2009 kvoodiaastast on liikmesriikide kvoote igal aastal 1-2 protsendi võrra suurendatud.

Aprillikuus alanud uueks kvoodiaastaks on Eesti piimakvoot 686 tuhat tonni, sellest 678,9 tuhat tonni tarnekvoot ja 7,2 tuhat tonni otseturustuskvoot.

Individuaalsed kvoodid on tootjatele määratud juba alates 2004. aastast. Loomapidajad saavad soovi korral kvoodist loobuda või kvoodi koos lehmadega teisele tootjale üle anda; kvoodi suurendamine on võimalik määruses sätestatud tingimustel.

PRIA saatis kõigile kvoodiomanikele välja teatised nende individuaalse kvoodi täitmise andmetega ning 1.-15. juulini saab PRIAsse esitada taotlusi oma kvoodi suurendamiseks.

Rohkem infot piimakvoodi, selle omanike, täituvuse ja kvoodi taotlemise kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee turukorralduse rubriigist. Piimakvoodiga seotud aruandeid ja taotlusi soovitame esitada elektrooniliselt e-PRIA kliendiportaali vahendusel.

Eelmine luguTartu Põllumeeste Liit: Eesti vutt võiks olla meie Nokia
Järgmine luguEesti parim noortalunik on Jaan Piigert Järvamaalt