PRIA saab täna kümneseks

Täna kümme aastat tagasi asusid tööle esimesed Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ametnikud – sellega algas Eesti põllumajanduses ja maaelus uus ajajärk. PRIA vahendusel on jõudnud Eesti maaellu 18,5 miljardit krooni. „Euroopa Liit seadis raamid põllumajanduspoliitika rakendamiseks Eestis ja Eesti vajas pädevat institutsiooni, mis hakkaks tegelema Euroopa Liidu põllumajandustoetuste administreerimisega Eestis,” selgitas PRIA peadirektori asetäitja Jaanus Hämmal uue makseagentuuri loomise vajadust.

Põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi hinnangul on Eesti suutnud kümne aasta jooksul luua hästi toimiva agentuuri, mille vahendusel on Eesti põllumajanduse, kalanduse, metsanduse ja külaelu toetusteks välja makstud ligi 18,5 miljardit krooni toetusi.

Minister lisas, et vaatamata kulukärbetele raskematel aegadel põllumajandusministeeriumi valitsemisalas, kui on suurenenud PRIA ametnike töökoormus, ei ole jäänud PRIA tõttu välja maksmata ühtegi eelarves kavandatud krooni.

„Praegu on PRIA haldussuutlikkuse poolest sisuliselt kõige efektiivsemalt toimiv makseagentuur Euroopas,” tunnistas Seeder. „Nüüd tahame lisaks efektiivsusele muutuda ka järjest enam klientide vajadustele vastavaks.“

Viimastel aastatel on astunud PRIA olulisi samme teeninduse ja kliendisõbralikkuse  arendamise suunas. Viimaste uuenduste hulgas väärib kindlasti esiletõstmist elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenuste arendamine ja rakendamine.

Kui 2001. aasta jooksul menetleti PRIAs 14 toetuse taotlust ning maksti välja 288,7 miljonit krooni toetusi, siis 2009. aastal menetles makseagentuur 67 584 taotlust ning maksis 20 562 kliendile välja üle 3,3 miljardi krooni toetusi. Tänavu on PRIA vahendusel välja makstud kaks miljardit krooni toetusi.

Peakontoriga Tartus asuv PRIA on Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olev asutus, millel on teenindusbüroo igas maakonnas. PRIA ülesandeks on riiklike ning Euroopa Liidu põllumajandus-, kalandus-, maaelu- ja turukorraldustoetuste andmise korraldamine ja rahakasutuse kontrollimine, samuti põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine, nende andmete töötlemine ning analüüsimine.

Eelmine luguIlmunud on põllumajandusturunduse raamat
Järgmine luguDelfi Majandus: Venemaa viljaekspordi keeld tõstab vilja hinda