PRIA maksab detsembris 1,3 miljardit krooni pindalatoetusi

Alates tänasest, 1.detsembrist laekub PRIA põllumeestest klientide kontodele ühtne pindalatoetus. Koos tänavuse põllumajanduskultuuride ja heinaseemne täiendava otsetoetusega ulatub pindalatoetuste summa 1,34 miljardi kroonini.

Võrreldes eelmise aastaga on kasvanud nii toetusesaajate arv, kõigi toetuste ühikumäärad kui ka põllumaa pindala. Toetusesaajaid on üle 200 mullusest rohkem,  põllumajanduslikus kasutuses oleva maa pindala ligi 16 000 ha suurem ning toetuste üldsumma 0,2 miljardi võrra tõusnud.

„Aktiivsus pindalatoetuste taotlemisel on võrreldes eelmise aastaga tõesti tõusnud. Aga kuigi toetusealuse maa üldpind on suurenenud, näitab statistika, et see on tulnud pigem põllumajandusmaa hooldamise, eelkõige rohumaade niitmise arvel, mitte teravilja ja teiste kultuuride aluse pinna suurenemise tõttu,“ ütles PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive. „PRIA-l on siiski hea meel, et meie vahendatavad pindalatoetused on aidanud põllumeestel raskeid masu-aegu üle elada ning elu maal saab jätkuda,“ lisas ta.

Pindalapõhiseid otsetoetusi määrab PRIA 15 970 taotlejale 871 305 hektari kohta.

Ühtse pindalatoetuse (ÜPT) ühikumäär on tänavu 1265,79 kr/ha ja toetuste summa 1,1 miljardit krooni.  ÜPT-d rahastab Euroopa Liit, suurendades igal aastal eelarvet; maksimummäärani jõuab eestimaalaste ÜPT aastal 2013.

ÜPT maksmist alustas PRIA neist klientidest, kes esitasid kevadel taotluse elektroonselt e-PRIA vahendusel. „See on meie tänu nendele, kes eelistasid taotluse vormistamisel kaasaegseimat lahendust, mis lihtsustab ka taotluse menetlemist PRIA-s,“ ütles Bleive.

244,9 mln krooni määratakse tänavu põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust (PTO), mille aluseks on 2006. ja 2008.a toetusõigustega seoses kindlaks tehtud põldude andmed. PTO ühikumäär on 343,43 kr/ha ja seda toetust rahastab Eesti riik. PTO maksmine algab samuti detsembris ja jõuab lõpule jaanuaris – siis juba eurodes.

Eesti eelarvest pärineb ka heinaseemne täiendav otsetoetus, mis on 54 põllumehele juba novembri keskel välja makstud (ühikumäär 583,46 kr/ha, summa 0,8 mln kr).

Detsembris maksab PRIA välja ka üle 9 mln krooni Maaelu arengukava (MAK) 2004-2006 põllumajanduslikke keskkonnatoetusi ja ebasoodsamate piirkondade toetust neile, kel on võetud vastavad 5-aastased kohustused.  MAK 2007-2013 keskkonnatoetuste maksmine algab veebruaris.

Kõik toetused laekuvad liigiti eraldi maksetena taotlejate kontodele vastavalt nendele kontoandmetele, mille on taotlejad ise meie kliendiregistrile teatanud.

Toetusesaajate nimekirju avaldab PRIA oma kodulehel www.pria.ee alates 9. novembrist vaid juriidiliste isikute kohta – eraisikute ja FIEde toetuste andmete avalikustamine on Euroopa Inimõiguste Kohus keelustanud. Eraisikutel ja FIE-del soovitab PRIA oma toetuste kohta andmeid uurida elektroonilisest kliendiportaalist e-PRIA. e-PRIA kasutamisel abistavad kliente PRIA maakondlikud teenindusbürood, kus saab kasutada ka kliendiarvutit.

Pindalapõhiseid otsetoetusi makstakse põllumeestele selleks, et toetada põllumajandustootmise jätkamist ning osaliselt hüvitada kulutusi, mis tehtud maa harimiseks ja heas põllumajanduslikus korras pidamiseks. PRIA ülesanne on nii taotluste vastuvõtt ja menetlemine kui ka põldude registri pidamine, põllukaartide täpsustamine, taotlejate ja toetusnõute täitmise kontroll, toetuste määramine ja maksmine.

Ühtne pindalatoetus 2010 maakondade lõikes

Maakond Toetusesaa-jaid  kokku Määratud ha kokku Määratud summa kokku kr
HARJUMAA 943 60 894 76 883 897
HIIUMAA 353 12 030 15 151 016
IDA-VIRUMAA 560 29 908 37 800 102
JÕGEVAMAA 1 073 67 540 85 376 295
JÄRVAMAA 743 77 619 97 267 339
LÄÄNEMAA 770 40 936 51 723 173
LÄÄNE-VIRUMAA 1 084 101 671 128 558 130
PÕLVAMAA 1 118 46 484 58 728 762
PÄRNUMAA 1 512 79 271 100 151 999
RAPLAMAA 1 106 61 252 77 432 654
SAAREMAA 1 063 44 446 56 019 908
TARTUMAA 1 337 79 696 100 745 621
VALGAMAA 1 130 39 744 50 098 878
VILJANDIMAA 1 227 80 450 101 575 371
VÕRUMAA 1 951 49 362 62 386 294
ÜPT kokku 15 970 871 305 1 099 899 438

 

Eelmine luguKvaliteedimärkide kampaaniamängu võitjad
Järgmine luguRiigi maad harivad põllumehed saavad sellele eelisostuõiguse