PRIA määras toetused investeeringuteks loomakasvatushoonetesse

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) rahuldas aprillis 59 loomakasvatusehitise investeeringutoetuse taotlust, määrates toetusteks 12,46 miljonit eurot.  Koos kohustusliku omafinantseeringuga on nende projektide maksumuseks üle 27 mln euro.

Seda toetust rahastatakse maaelu arengukava meetme 1.4.2 raames. Toetus aitab ettevõtjatel finantseerida investeeringuid loomakasvatusega seotud ehitistesse, tehnoloogilistesse seadmetesse, taristutesse, juurdepääsuteedesse jmt. Toetuse maksimaalne suurus ühes taotlusvoorus on 500 000 eurot ning piirid on seatud ka summadele, mida ühel tootjal on võimalik programmperioodil maaelu investeeringutoetustena saada.

„Käesolev taotlusvoor oli loomakasvatusehitiste investeeringumeetmel juba neljas. Koos eelmiste kordadega oleme selle meetme raames aastatel 2008-2011 toetusi määranud 359 ettevõtjale 73,5 miljonit eurot,“ ütles PRIA investeeringutoetuste büroo juhataja Lauri Kolberg.

„Meetme populaarsust näitab see, et tavaliselt on toetuse-soove rohkem kui taotlusvooru eelarves raha. Nende investeeringute puhul on sageli tegu üsna suurte summadega ja toetus on tootjatele suureks abiks. Ministeerium on varem selle meetme taotlusvooru eelarveid ka suurendanud, aga seekord tõesti kõigile abikõlblikele projektidele raha ei jätku. Taotlusi laekus kokku 119 summale ligi 23 mln eurot, neist 50 jäid sisulise hindamise tulemusel koostatud pingereas rahastamiseks vajalikust künnisest allapoole,“ selgitas Kolberg.

Käesoleva meetme toetuse maksab PRIA välja pärast seda, kui investeering on ettevõtjal kahe aasta jooksul tehtud ja esialgu omavahenditest tasutud. Seda võib teha ka etapivisiiliselt, mitmes osas. Hiljutine majandussurutis on investeeringute tegemise ettevõtjatele küll rahaliselt keerulisemaks teinud, aga kolme aasta jooksul on siiski 127 objekti lõpetatud ning 191 projekti kohta 30 mln eurot välja makstud.

Käesolevas taotlusvoorus määrati maksimaalne 0,5 miljoni eurone toetus kuuele ettevõttele, neist viis planeerivad ehitisi ja seadmeid veiselautadesse, üks sigalasse. Enim ongi rahuldatud taotluste sisu seotud rajatiste ja seadmetega veisepidamiseks, poole vähem sooviti toetust seakasvatuse tarbeks. Üksikud investeeringud tehakse ka lammaste ja kodulindude pidamiseks. Peale lautade rajatakse toetuse abil sõnniku-, silo- ja söödahoidlaid, tehakse tulevaste rajatistega seotud ettevalmistavaid uuringuid ja töid.

Toetusi määrati kõigisse maakondadesse peale Harjumaa. Suurimaid investeeringuid planeeritakse Jõgevamaal, Tartumaal, Saaremaal. Määratud toetuste kohta on andmed avaldatud PRIA kodulehel.

Maaelu arengukava 2007-2013 loomakasvatusehitiste  investeeringutoetust rahastab 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond, 25% Eesti riik. Järgmine taotlusvoor on PRIAl kavandatud septembrikuusse.

Eelmine luguSealihatootjad vajavad riigi abi
Järgmine luguPääsukesemärk on tuntuim ja mõjukaim toidumärgis Eestis