PRIA kinnitas 2022. aasta otsetoetuste ühikumäärad

Piimalehma kasvatamise otsetoetus on tänavu 226,52 eurot/loom. Foto: Pixabay

PRIA kinnitas 29. novembril 2022. aastal makstavate otsetoetuste ühikumäärad. Toetuste väljamaksmisega on planeeritud alustada järgmisel nädalal ning toetused makstakse toetusesaajatele välja hiljemalt jõuludeks.

 2022. aastal on otsetoetuste ühikumäärad järgnevad:

  • ühtne pindalatoetus – 131,95 eurot/ha
  • kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (rohestamine) – 60,13  eurot/ha
  • noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus – 65,97 eurot/ha
  • puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus – 333,92 eurot/ha
  • piimalehma kasvatamise otsetoetus – 226,52 eurot/loom
  • piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus – 198,35 eurot/loom
  • ute ja kitse otsetoetus – 18,47 eurot/loom

Ühikumäärad arvestas PRIA välja lähtudes taotletud ühikute hulgast, läbiviidud kontrollide tulemustest ja toetusteks eraldatud eelarvetest. Käesoleval aastal on otsetoetuste eelarve üle 193,5 miljoni euro.

Andmeid enda toetuse laekumise kohta saab taotleja vaadata e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“ niipea, kui PRIA on tema maksekorralduse kinnitanud.

Eelmine luguKoja põhiseisukohad 2023. aasta Riigikogu valimiseks
Järgmine luguKoda: Põllumajanduse potentsiaal on ikka kasutamata