PRIA kinnitas 2021. aasta otsetoetuste ühikumäärad

Toiduraiskamisele piiri pannes on võimalik säästa suuri summasid. Foto: pixabay

1. detsembril kinnitas PRIA tänavu makstavate otsetoetuse ühikumäärad. Toetuste esimeste maksete tegemisega alustab PRIA järgmisel nädalal ja toetused makstakse toetusesaajatele välja hiljemalt jõuludeks. Käesoleval aastal on otsetoetuste jaoks eelarves üle 190 miljoni euro.

2021. aastal on kinnitatud ühikumäärad järgnevad:

  • Ühtne pindalatoetus – 129,76 eurot/ha
  • Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (rohestamine) – 59,18 eurot/ha
  • Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus – 64,88 eurot/ha
  • Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus – 302,30 eurot/ha
  • Piimalehma kasvatamise otsetoetus – 218,91 eurot/loom
  • Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus – 198,43 eurot/loom
  • Ute ja kitse otsetoetus – 17,43 eurot/loom

Ühikumäärad arvestas PRIA välja lähtudes taotletud ühikute hulgast, läbiviidud kontrollide tulemustest ja toetusteks eraldatud eelarvetest. 
Andmeid enda toetuse laekumise kohta saab taotleja vaadata e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“ niipea, kui PRIA on tema maksekorralduse kinnitanud.

 

Eelmine luguValmis ohutu sööda tootmise hea tava juhend
Järgmine luguValitsuse kliimaseisukohad vajavad Riigikogus tõsist arutelu