PRIA alustab loomakasvatustoetuste taotluste vastuvõttu

2.- 20. märtsini võtab PRIA loomapidajatelt vastu taotlusi kuut liiki loomakasvatustoetuste saamiseks. Toetuste eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet, motiveerides neid tootmist jätkama. Viit üleminekutoetust rahastatakse Eesti riigi eelarvest, piimasektori eritoetust Euroopa Liidu poolt.

2012.a oli viimane, mil Eestis oli lubatud riigieelarvest maksta täiendavaid otsetoetusi (top-up). Arvestades toetuste suurt rolli tootjate sissetulekus ja tagamaks sujuvat üleminekut uuele rahastamisperioodile, anti ELiga 2004.a liitunud riikidele siiski võimalus maksta tänavu riigieelarvest üleminekutoetusi. Üleminekutoetuste saamise tingimused on samasugused nagu eelmisel aastal täiendavatel otsetoetustel.

Ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetust makstakse reaalselt karjas olevate ning PRIA loomade registris registreeritud loomade kohta. Piima, ute ja veise üleminekutoetust võib saada varasemate taotlusperioodide andmete alusel määratud toetusõiguste põhjal isik, kes  jätkuvalt põllumajandusega tegeleb. Konkreetseid loomi ja piimatoodangut, mille põhjal toetusõigused on määratud, ei pea tal praegu enam olema.

Lisaks saab jätkuvalt taotleda piimasektori eritoetust, mis on mõeldud kuni 100 piimalehma pidajatele. Toetus aitab neil säilitada tootmise taset ja paremini toime tulla konkurentsis suurtootjatega.
Toetuste saamisel on üheks eelduseks see, et taotluses esitatud loomad oleksid PRIA loomade registris registreeritud. Ka toetusõiguste määramisel ja kontrollimisel on aluseks loomade register.
Kõigi loomapidamisega seotud dokumentide ja toetustaotluste esitamiseks soovitame eelistada elektroonilist kliendiportaali e-PRIA, kuhu saab siseneda kodulehe www.pria.ee  kaudu. e-PRIA abil saab igaüks kontrollida ka oma loomade andmeid registris ning määratud toetusõiguste andmeid.
e-PRIAs saab taotlusi esitada ööpäevaringselt alates laupäevast, 2. märtsist. PRIA maakondlikud teenindusbürood alustavad taotluste vastuvõttu esmaspäeval, 4. märtsil. Vastuvõtt kestab 20. märtsini.  Piimasektori eritoetuse taotlusi saab hilinenult esitada ka  21.märtsist 16.aprillini, kuid siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.
Viit liiki üleminekutoetused määrab PRIA tänavu hiljemalt 29. mail ning maksab välja 30. septembriks. Piimasektori eritoetused määratakse 1.detsembriks ja makstakse välja 30. juuniks 2014.
Euroopa nõukogu määruse 73/2009 alusel tuleb taotlejatel, kelle kõigi otsetoetuste  summa on kokku üle 5000 euro aastas, vähendada üle 5000 euro  jäävat summat 10% võrra. Vähendamine toimub samasuguste reeglite alusel nagu eelmisel aastal.
Kuna tänavu maksab PRIA loomakasvatuse üleminekutoetused välja juba suvel, siis tehakse esmane vähendamine suvel makstavatelt toetustelt ning lõplik arvestus aasta lõpus piimasektori eritoetuse ja pindalatoetuste maksmise käigus.
Piimasektori eritoetuse tänavune eelarve on 1,25 mln eurot, pindala- ja loomapõhiste üleminekutoetuste eelarve kokku ligi 22 mln eurot.
Infot toetuste taotlemise kohta palume vaadata PRIA kodulehelt loomakasvatuse rubriigist või küsida infotelefonil 737 7679.
Eelmine luguTarbijad soovivad maheköögivilja ja -kartulit
Järgmine luguMaag Lihatööstus ostis lihatööstuse Soomes