Praktikatest ja praktikatoetusest

Foto: shutterstock.com

Üheks võimaluseks oma ettevõttesse lisatööjõudu kaasata on kindlasti ka praktikandi võtmine. Sobiva praktikandi leidmiseks saab teha koostööd põllumajandusvaldkonna õppeasutustega, kes on valmis ettevõtjatega kaasa mõtlema ja üheskoos paindlikke lahendusi otsima.

Eelnevalt tuleb tööandjal läbi mõelda oma töökorraldus:

  • kas ettevõttes on võimalik praktikandile anda tööülesandeid, mis aitaksid kinnistada ja süvendada teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi ja oskusi,
  • kas ettevõte on valmis panustama praktikandi juhendamisse,
  • kas ettevõte saab tagada praktikandile sobivad ning töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele ning ka kriisiolukorra tingimustele vastavad töötingimused.

Põllumajandusvaldkonna praktika korraldamiseks saab PRIAst taotleda praktikatoetust.

Praktikatoetus on Eesti riigi eelarvest rahastatav toetus, mille eesmärgiks on hüvitada osaliselt põllu- ja maamajandusvaldkonna või veterinaaria õppesuuna õppekaval õppiva praktikandi praktika juhendamise ja korraldamise kulu. 2020. aasta praktikate eest saab toetuse taotluse esitada 5.-15. jaanuar 2021. a.

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetuse üldeesmärk on suurendada põllumajandusvaldkonna ettevõtjate motivatsiooni võtta praktikale õpilasi või üliõpilasi, kes õpivad statsionaarses õppes ja täiskoormusega. Toetuse maksmisega soovitakse kaasa aidata põllumajandusvaldkonna ettevõtetes toimuva ajakohase praktika läbiviimist reaalses töökeskkonnas, hüvitades osaliselt õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise kulud. Kuna tegemist on siseriikliku toetusega, siis praktika läbiviimise kohaks on Eesti. Õppekavade loetelu on määruse lisas.

Toetuse saaja: põllumajandustootja, põllumajandustoodete töötleja, või põllumajandusloomadega tegelev veterinaararst, kes tegeleb veterinaarpraksisega füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtja kaudu, kellega tal on lepinguline suhe ning kes korraldab oma ettevõttes põllumajandus-, maamajandus- või veterinaariavaldkonnaga seonduval erialal õppiva õpilase või üliõpilase praktikat.

Eelmine luguCovid-19 mõju põllumajandussektorile on sügav
Järgmine luguToeta omasid: Kodumaiste toidutootjate info