Põud: Maaelukomisjoni erakorralise istungi ettekanded

30. juulil toimus Jõgeval Riigikogu Maaelukomisjoni erakorraline istung, millel arutati võimalusi leevendada põllumajandustootjatele põua tõttu tekki­nud kahjusid. Istungile oli kutsutud maaeluminister ja Maaelu­mi­nis­teeriumi esindajad ning EPKK, taluliidu, aiandusliidu ja MES-i esinda­jad.

EPKK juhatuse liige Vahur Tõnissoo selgitas istungil, et valitsus peaks esime­sel võimalusel suurendama MES-i omakapitali vähemalt 20 miljoni euro võr­ra sihtotstarbeliselt käibekapitali laenude väljastamiseks. See oleks kõige kii­rem rahaline õlekõrs, millest abivajajatele on konkreetne abi eeloleva sügisel tekkiva käibevahendite puuduse probleemi leevendamiseks.

„Praegu peame valitsusega läbirääkimisi, et leida Maaelu Edendamise Sihtasutusele 20 mil­jo­nit lisaraha, mida loodame põllumeestelelaenudena välja anda,” ütles Maa­elukomisjoni esimees Aivar Kokk. Koka sõnul tuleks kaaluda ka PRIA toe­tuste varasemat väljamaksmist ja üle vaadata ka nende toetuste nõuded. Prae­gu makstakse põllumeesteleotsetoetusi ja siseriiklike üleminekutoetusi ükskord aastas detsembris. „Arutada ja üle vaadata tuleks ka need piirangud, mis on kirjas veeseaduses. Paljud põllumehed on valmis veekogudest vett võtma ja kastma, aga praeguse veetaseme puhul pole seda lubatud teha,“ ütles Kokk.

Istungi ettekanded:

Tarmo Tamm: Põuakahjud: olukord ja võimalikud meetmed

Raul Rosenberg: Riskijuhtimise võimalused

Ülevaaade: Sademed maist juulini 2018

Laine Keppart: 2018. a taimekasvuperioodi ilmastik ja selle mõju taimekasvatusele

 

Eelmine luguPõllumajanduskoda tunnustab valitsuskabineti otsust anda põllumeestele käibelaenu
Järgmine luguPõllumajanduskoda selgitab uuringuga välja põuakahjude ulatuse