Põllumehed: Ootame poliitikutelt põllumeeste eest seismist Euroopa Liidus

Fotol: Põllumeeste meeleavaldus Toompeal

Põllumehed rõhutasid täna, 10. detsembril, Tallinnas Riigikogu ees toimunud meeleavaldusel, et ootavad valitsuselt Eesti põllumeeste huvide eest seismist Euroopa Liidu eelarveläbirääkimistel perioodiks 2021-2027. Põllumehed kinkisid meeleavaldusel ka Riigikogu igale liikmele isikliku traktori.

„Eesti põllumajandussektor peab võistlema väga ebavõrdses konkurentsis teiste Euroopa Liidu riikide põllumeestega,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen. „Euroopa Liidu kesksest eelarvest makstavad otsetoetused on 2020. aastal kolmandiku võrra madalamad ühenduse keskmisest ja see pärsib meie konkurentsivõimet ning põllumajandus- ja toidutootmise arengut.“

Olav Kreeni sõnul tekib ebavõrdne konkurents Euroopa Liidu põllumeeste vahel seetõttu, et Eesti põllumees peab täitma küll kõiki ühenduse karme nõudeid, kuid Euroopa Liit maksab teiste riikide põllumeestele suuremaid hüvitisi. „See paneb löögi alla nii meie pikaajalise konkurentsivõime kui ka töökohad maapiirkondades,“ ütles Kreen.

Olav Kreeni sõnul ootavadki põllumehed valitsuselt Eesti põllumajandussektori huvide eest seismist Euroopa Liidu eelarveläbirääkimistel perioodiks 2021-2027. „Läbirääkimiste tulemusel peavad Euroopa Liidust makstavad põllumajandushüvitised muutuma liikmesriikide põllumeeste vahel võrdseks, et me ei peaks ka järgmised seitse aastat taluma täiesti ebavõrdset ja ebaausat konkurentsi,“ ütles Kreen. „Eesti on juba 15 aastat Euroopa Liidu liige, kuid meie põllumehi koheldakse ikka veel teisejärgulistena. Ootame valitsuselt selle muutmist.“

Kreen rõhutas, et võrdsed põllumajandushüvitised Euroopa Liidu eelarvest vähendavad vajadust ka siseriiklike toetuse järele. Tema sõnul on aga Eesti nõudmised Euroopa Liidus oluliselt usutavamad, kui ka riik ise on lubatud mängureeglite raames valmis maksimaalselt panustama. 11. detsembril toimub Riigikogus riigieelarve kolmas lugemine, kus kinnitakse siseriiklike põllumajandushüvitiste lõplik maht aastaks 2020.

Põllumehed kinkisid Toompeal toimuval meeleavaldusel igale Riigikogu liikmele ka nimelise kingipaki koos mängutraktoriga. Traktorile on lisatud sõnum „Mängi minuga, mitte toiduga!“, millega palutakse tõsisemat suhtumist Eesti põllumajandusega seotud küsimustesse.

FOTOD meeleavalduselt SIIN
Fotode autor: EPKK/Raul Mee

TAUST

  • 11. detsembril toimub Riigikogus riigieelarve kolmas lugemine, kus kinnitatakse siseriiklike põllumajandushüvitiste lõplik maht aastal 2020. Siseriiklike hüvitiste Euroopa Liidu poolt lubatud maht ulatub 2020. aastal 15,3 miljoni euroni.
  • 12.-13. detsembril toimub Euroopa Ülemkogu, kus arutatakse Euroopa Liidu pikaajalist eelarvet aastateks 2021-2027.
  • Baltimaade põllumeeste esindusorganisatsioonid saatsid 3. detsembril Euroopa Ülemkogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi presidentidele avaliku pöördumise, milles nõutakse Eesti, Läti ja Leedu põllumeeste võrdset kohtlemist aastatel 2021-2027 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames makstavate otsetoetuste jagamisel.
  • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit alustasid 6. detsembril allkirjade kogumist petitsioonile, milles nõutakse ausaid konkurentsitingimusi Eesti põllumeestele.

Lisainfo: Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tel 52 058 57, e-kiri: roomet.sormus@epkk.ee

Eelmine lugu10.12.2020 – EPKK infopäev Sööda ohutus läbi ennetava tegevuse
Järgmine luguPõllumehed: EL roheline kokkulepe ei saa sündida ebaausas konkurentsis