Põllumehe-toidutootja auväärne amet tuleb teha rahvale nähtavamaks

Eesti Põllumeeste Keskliit (EPK) koos Eestimaa Talupidajate Keskliidu (ETKL) ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga (EPKK) algatab kampaania, mille eesmärk on teha Eesti toidutootjad tarbijatele nähtavamaks. Trükiti ja levitati kleebiseid kirjaga „Toodame Eesti toitu“, mille saavad meie tublid põllumehed oma autode väljapaistvatele kohtadele paigaldada. Neid kleebised võivad kasutada ka talupere liikmed ja põllumajandusettevõtete töötajatele.

Põllumehi-toidutootjaid on Eestisse alles jäänud suhteliselt vähe. Põllumajanduses töötab Statistikaameti andmetel vaid 17 400 inimest, so 2,9% koguhõivest. Kuid toiduainete ekspordi maht on 10% koguekspordist, mis näitab Eesti toidu tootjate ja töötlejate konkurentsivõimet.

Linnastumise tulemusena on inimeste side maaga nõrgenenud ning paljudel linnaperedel pole enam maal sugulasi. Seetõttu võivad ka nende teadmised toidutoorme tootmisest olla napid. Nii levibki arvamus, et toit tuleb poest ja piimatootja on piimatööstus.

EPK asepresidendi Jaan Sõrra sõnul mõtles ta juba ammu, kuidas teha meie vähesed toidutootjad rahvale nähtavamaks, et tarbijad hakkaksid veelgi rohkem eelistama head Eesti toitu. „Autodel mitmesuguseid kleepse vaadates tuligi mõte: miks ei võiks olla sarnased ka toidutootjatel?“, sõnas Jaan Sõrra.

ETKLi peadirektori Kaul Nurme arvates on mitmeid põhjuseid miks eelistada Eestimaist toitu. Teiselt poolt maakera Eestisse toodud toit pole enam värske ja selleks on kulutatud palju taastumatut maavara. Eelistades kohalikku toitu saab anda oma panuse Eesti küla arengule. Talupidajad on üles ehitatud oma talusid viimase 20 aasta jooksul, kampaaniaga võimaldame neil tublidel kuid tagasihoidlikel inimestel ühiskonnas pisutki enam välja paista.

EPKK juhataja Roomet Sõrmuse hinnangul kogub kaubanduses tänu omabrändide laiemale kasutamisele hoogu suund, et toiduainete päritolu muutub tarbijate jaoks anonüümsemaks. „See võib vähendada usaldust toidu vastu. Meie kampaania on hea võimalus tutvustada Eesti toidu tootjaid ning tekitada side põllumehe ja tarbija vahel,“ lisas Roomet Sõrmus.

Jaan Sõrra paneb toidutarbijale südamele: „Hea toidutarbija: kui näed autot kleebisega „Toodame Eesti toitu“, siis tea, et selles autos sõidab põllumees, kes hoolib sinu tervislikust toidulauast. Suhtle temaga ja sa saad teada, et meie toidutootmine vastab kõigile Euroopa Liidu rangetele keskkonna- ning loomade heaolu nõuetele. Võib-olla saad ka talunikuga kokkuleppele, et osta toitu otse tema talust“.

Kleebise oleme saatnud postiga esialgu 1000 põllumehele-talunikule, kes tootsid 2010. aastal teravilja. Ka ülejäänud toidutootjad võivad kleebise saada, kui nad võtavad ühendust EPK või ETKLi liikmesorganisatsioonidega, kontaktid: www.eptk.ee ja www.taluliit.ee. Postiga koju saatmist võib küsida Tartumaa Põllumeeste Liidust ttl@kodu.ee või 736 6955 begin_of_the_skype_highlighting            736 6955      end_of_the_skype_highlighting, teatades postiaadressi, nime ja kontakttelefoni. Tallinnas saab kleebiseid Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast J. Vilmsi 53g tööpäeviti 9.00-16.00.

Eelmine luguTeraviljasaak väheneb esialgsel hinnangul aastaga 14 protsenti
Järgmine luguKonkurentsiamet ei toeta ettepanekuid piimatootjate turujõu suurendamiseks