Põllumeeste Keskliit: Iseseisev saab olla vaid see riik, kelle põllumehed suudavad toita oma rahva!

Eestimaa Põllumeeste Keskliidu 11. augustil toimunud suurkogul valiti keskliidu presidendiks Harjumaa mahetootja Juhan Särgava, asepresidentideks Tartumaa Põllumeeste Liidu esimees Jaan Sõrra ja Põlvamaa Põllumeeste Liidu esimees Mae Alviste. Suurkogul osales 98 põllumeest, võeti vastu allpoololev deklaratsioon.

Iseseisev saab olla vaid see riik, kelle põllumehed suudavad toita oma rahva!

Euroopa Liidu liikmena on Eesti põllumajandus ja maaelu teinud läbi suuri muudatusi. Kordades on kasvanud tootmise efektiivsus, miljardeid on investeeritud moodsatesse tootmisvahenditesse ja tehnoloogiatesse, mis on oluliselt parandanud keskkonnahoidu ja toidutoorme kvaliteeti. Siiski ei seisa me väljaspool üleilmseid protsesse, mis on viinud Eesti põllumehed rahvusvahelisse konkurentsi ja sundinud igat senti lugema. Koostöö meie töö lõppväärtustaja ─ tabijaga – on kandnud head vilja, meenutame siinkohal või EPK poolt algatatud kampaaniat Eesti liha kaitseks Rimi kauplusteketis.

Enamikes maailma riikides toimivad mehhanismid, mille abil erinevatel viisidel kompenseeritakse põllumeestele saamata jäänud tulusid või kulusid, mida turg ei kata. Ehkki tegemist on oluliste toetustega, jääb põllumehele peamiseks tuluallikaks ikkagi turg ─ kodumaine tarbija. Lähiminevik on aga näidanud, kuivõrd ebakindlad võivad olla turud: finantskriisid ja ilmastikust tulenevad saagikaod. Üha rohkem hakkab toidutootmisele survet avaldama üleilmne rahvastiku kasv. Kindlasti ei saa mööda vaadata ka jaekaubanduse mõju suurenemisest, mis pingestab kohalikku põllumajandust ja avaldub poodides kodumaise toidu tahaplaanile jäämisega. Odav importtoit ei saa kunagi olla sama hea kvaliteediga, kui kohalik toit!

Eesti põllumehed on täna suutelised varustama koduturgu piisaval hulgal tähtsamate toiduainetega: piim 130%, sealiha, 100%, teravili 120%, mõnevõrra vähem siseriiklikust tarbest toodetakse veiseliha (70%) ja linnukasvatussaaduseid (50%). See on potentsiaal, mis peaks olema maksimaalselt realiseeritud kohaliku tarbija toidulaual. Tehes poes valiku kohalikust toormest valmistatud toidu kasuks, tagame põllumeeste jätkusuutlikkuse ja kindlustame end ka ootamatute kriiside eest.

Eesti Põllumeeste Keskliidu eesmärk on olla ja jääda toidutööstuse, seega ka Eesti tarbija, peamiseks varustajaks kohaliku tervisliku toiduga. Soovime selle saavutamiseks olla hästi nähtavad kõikidele Eesti inimestele ja teha kõik selle nimel, et väärtustataks kohalikku põllumeest-toidutootjat. Täname kõiki inimesi nii linnas kui maal, kes on põllumehe tööd märganud ja toetanud! Nii jäävad alles töökohad maal, areneb külaelu ning söögilauda on võimalik katta kodumaise toiduga.

Maal on hea elada, eriti siis, kui seal on noori, kui maastik on korras ja inimesed rõõmsad. Maal on hea elada, kui poliitikud ja eestimaalased toetavad põllumehi, saades aru, et iseseisev saab olla vaid see riik, kelle põllumehed suudavad toita oma rahva!

Kallid tarbijad, teie valikutest poes sõltub maaelu ja põllumeeste käekäik. Eelistage kohalikku toitu, eelistage Eestimaist!

Eelmine luguRiho Unt: põllumajanduse väljavaade soodne
Järgmine luguLeivaliit: Leiva hinna tõus on kahjuks vältimatu