Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemist on kavas toetada tänavu 157,8 mln krooniga

Põllumajandusminister allkirjastas täna Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse (meede 1.6) rakendusmääruse. Toetuse eesmärk on põllumajandus- ja mittepuidulise metsandussektori konkurentsivõime parandamine.

Meetme 1.6 raames toetatakse investeeringuid põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemiseks vajalikesse seadmetesse ja ehitistesse.

Toetust võib taotleda vähemalt ühe aasta põhitegevusena põllumajandustoodete või mittepuiduliste metsasaaduste töötlemisega tegelev ettevõtja. Samuti võib toetust taotleda piimatootjaid või mahepõllumajandustootjaid ühendav tootjarühmana tunnustatud tulundusühistu.

Toetuse määr on kuni 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Maksimaalne toetuse suurus on ühe taotleja kohta 10 013 824 krooni aastas ja kogu arengukava programmiperioodi jooksul 20 027 648 krooni. Seda finantseeritakse 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% ulatuses Eesti riigi eelarvest.

Käesoleval aastal on meetme eelarve 157,8 mln krooni.

Meedet 1.6 on rakendatud alates 2008. aastast ja senise kahe taotlusvooru tulemusel on toetus määratud 62-le taotlusele kogusummas 219,3 mln krooni, millega toetuse saajad teevad koos omaosalusega investeeringuid kokku 481,8 mln krooni ulatuses.

Taotluste vastuvõtmise aja teatab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) ning täpsem info toetuse kohta avaldatakse PRIA kodulehel www.pria.ee

Eelmine luguPõllumajanduspoliitika on ajas muutunud (ülevaade ÜPP+ konverentsist)
Järgmine luguKaido Kirst: Saarlane lõi mandrimehi suvirapsi rekordsaagiga