Põllumajandustehnika esmane registreerimine eriolukorras

Foto: shutterstock.com

Maanteamet on eriolukorras traktorite registreerimise ümber korraldanud, et ei toimuks kontakti traktori registreerimiseelse kontrolli ajal. Miinimumpalvega palume kontrollija ja sõiduki valdaja vahel distantsi hoida vähemalt 5m, kuid tegelikult ei pea sõiduki valdaja üldse läheduses olema. Vajadusel saab suhelda telefoni teel.

Traktori registreerimiseks palun juhinduda järgnevast juhendist, mis on leitav ka Maanteeameti kodulehelt.

Kas põllumajandustehnikat on võimalik arvele võtta?

Uut põllumajandustehnikat (nt traktorid, nende haagised) saavad registreerida äriühingud, kes tegelevad põllumajandustehnika müügiga (vt eespool – analoogselt autodega).

Kasutatud põllumajandustehnika arvele võtmiseks, telli sõidukile registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll, mis toimub masina asukohas. Selleks vaata järgmise küsimuse vastust.

Pean kohe algaval hooajal kasutama põllumajandustehnikat (traktor, haagis vms), kuid see ei ole registris. Mida peaksin tegema?

Praeguses olukorras on võimalik kutsuda Maanteeameti spetsialist masinat kontrollima nii:

 1. Taktori, liikurmasina, nende haagiste (edaspidi masin) dokumentide koopiad (näiteks masina registreerimistunnistus, omandamist tõendavad dokumendid, vajadusel volikiri) saata elektrooniliselt ette koos väljakutse avaldusega ja riigilõivu tasumise tõendiga (40 eurot). Pea meeles, et skaneeringud ja fotod peavad olema värvilised ning selgesti loetavad. Vajalikud dokumentide põhjad ja juhised leiad siit:
 2. Dokumendid saata e-postiga info@mnt.ee, märkides e-kirja teemaks masinale lähim büroo (nt Tartu) ja kirje „Avaldus spetsialisti väljakutseks“. 
 3. Teenindusbüroo informeerib klienti täpsest ajast, millal teenust osutatakse. 
 4. Kui spetsialist saabub, pea meeles:
  • Masin peab olema õues ligipääsetavas kohas. 
  • Masina tehasetähis (kerel või raamil) tuleb eelnevalt puhastada ja see peab olema loetav.  
  • Masina uksed tuleb 1 tund enne kontrollija tulekut avada tuulutamiseks. 
  • Originaaldokumendid tuleb masinas asetada kontrollijale kättesaadavasse kohta. 
  • Kontrollija ja masina läheduses isikuid ei tohi olla. Distants peab olema vähemalt 5 meetrit.  
  • Vajadusel suheldakse telefoni teel.  
 1. Kontrollija võtab endaga kaasa masina originaalregistreerimistunnistuse ja sisestab hiljem vajalikud andmed liiklusregistri infosüsteemi.
 2. Masina registreerimistunnistusele ja registreerimismärkidele kättesaamise aja lepib kontrollija kokku taotlejaga.
Eelmine luguSõidukite ja põllumajandusmasinate tehnoülevaatus eriolukorras
Järgmine luguValitsus kavandab nii tavalise kui põllumajanduses kasutatava diislikütuse aktsiisi langetamist