Põllumajandussaaduste töötlemiseks saavad nüüd PRIAst toetust ka suurettevõtted

Uus jõustuv määrus võimaldab põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlejaile mõeldud investeeringutoetust saada senisest suuremal sihtgrupil ettevõtjail ning ka tunnustatud tootjarühmadel. PRIA alustab meetme 1.6 taotluste vastuvõttu 15. novembril.

Maaelu arengukava meede 1.6 “Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus” aitab parendada tooteid töötleva sektori konkurentsivõimet, tõsta tulemuslikkust, tagada pikaajalist jätkusuutlikkust, muuta tootmine energia- ja keskkonnasäästlikumaks.

Toetuse taotlejaks võivad olla Eestis registreeritud ettevõtjaid mikroettevõttest suurettevõtteni, seejuures avaneb see võimalus suurettevõtetel esmakordselt. Ka mikro-, väikese või keskmise suurusega tulundusühistud saavad toetust taotleda eeldusel, et nad on tunnustatud tootjarühmana piimaveiste, lehmapiima ja selle töötlemisel saadud toote või mahepõllumajandusliku tootmisviisiga seoses.

Ühe taotlusega saab toetust küsida 10 mln krooni aastas ning 20 mln krooni programmperioodil 2007-2013 kokku. Suurettevõtted võivad toetust saada kuni 25% abikõlbuliku kulu maksumusest, teised kuni 50%. Eeloleva taotlusvooru eelarves on toetusteks raha 157,8 mln krooni.

Toetust saab töötlemiseks vajalike seadmete ja tehnoloogia jaoks, lao- ja tootmishoonete ehitamiseks, renoveerimiseks ja rekonstrueerimiseks, töötlemise ja turustamisega seotud tarkvara, info- ja sidetehnoloogilise seadmete tarbeks, puhastusseadmeteks jm. Toetust saab teatud tingimustel ka kasutatud seadmete ostmiseks. Milliseid kulutusi toetusega hüvitatakse, võib sihtgrupiti erineda.

Täpsemad üksikasjad on kirjas põllumajandusministri määruses. Õigusaktid, juhendid taotlemiseks ja vajalikud vormid võib leida PRIA kodulehelt www.pria.ee, lisateavet küsida infotelefonil 737 7678.

Taotluste vastuvõtt toimub 15.-29. novembrini 2010 PRIA keskuses Tartus, Narva mnt 3.

Meetme 1.6 toetust on ettevõtjatele käesoleval programmperioodil seni määratud  219,3 mln krooni, septembri lõpuks oli 81,1 mln krooni ka välja makstud. Toetuse kättesaamiseks tuleb ettevõtjal kavandatud investeering kahe aasta jooksul ellu viia ning kuludokumendid PRIAsse esitada.

 

Eelmine luguMaxima: juustu tarbimine on kõvasti langenud
Järgmine luguLihasektori arengu võti on tootearendus