Põllumajandusministrid rõhutasid toiduohutuse tagamise tähtsust

Euroopa põllumajandusministrid arutasid Ungaris oma tänasel erakorralisel kohtumisel kolibakteriga saastunud kurkide tõttu köögiviljaturul tekkinud kriisi ning rõhutasid toiduohutuse tagamise olulisust. „See juhtum tõestab veelkord, kui oluline ja samas ka haavatav on tänapäeva globaalse kaubanduse kontekstis toiduohutus,” lausus põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Sellised juhtumid näitavad, kui oluline on järelevalve toimimine ja sellealane rahvusvaheline koostöö.”

Ministrid jõudsid kohtumisel järeldusele, et võimalikult ruttu tuleb leida saasteallikas ning sellest ka tarbijaid informeerida. Kõige olulisem on täna tarbijate kindlustunde tagamine ja seda saab ministrite hinnangul saavutada vaid faktidele toetudes.

Tänaseks on selgunud saastunud kurkide partiid, kuid teada pole saasteallikas – saastumine võib olla toimunud tootmisel, transportimisel, töötlemisel või kuskil neljandas kohas. Uurimisse on täna kaasatud nii Euroopa Komisjon kui liikmesriikide vastavad ametkonnad.
Juba on mitmete riikide köögiviljakasvatajad suure majanduskahju tõttu palunud abi ka Euroopa Komisjonilt, kelle hinnangul tuleb esialgu kasutada olemasolevaid seaduslikke võimalusi. Kui kriis peaks aga suuremaks paisuma, on võimalik kaaluda ka erakorralist sekkumist, mis nõuab ministrite otsust.

Seedri sõnul on esmatähtis inimeste tervis ja ohutus ning kiire tegutsemine saasteallika väljaselgitamisel, sest see aitab vähendada taoliste juhtumite kordumist tulevikus. „Kindlasti ei tohiks liikmesriigid selle taustal aga oma turule majanduslikel põhjustel piiranguid kehtestada,” lisas ta.

Teise küsimusena oli kohtumisel arutlusel loomakasvatussektori olukord – seda samuti toiduohutuse aspektist. Seedri sõnul peetakse loomade heaolunõuete all silmas eelkõige loomade tervisele ja pidamistingimustele kehtestatud nõudeid. „ELi ühise põllumajanduspoliitika üheks nurgakiviks on tarbijatele ohutu ja tervisliku toidu tagamine,” rääkis Seeder. „Peame hea seisma selle eest, et ka importijad täidaksid samu tingimusi, sest ühest küljest on see tarbijatele oluline ja teisest küljest tagab võrdse konkurentsi.”

Eelmine luguValminud on maaparandussüsteeme kajastav veebikaart
Järgmine luguPRIA alustab loomatoetuste väljamaksmist