Põllumajanduskoda valis uue nõukogu

EPKK nõukogu liikmed. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Eile, 2. juunil valis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) uue 12-liikmelise nõukogu, kelle seast lähiajal valitakse uus nõukogu esimees ja kolm aseesimeest. Samuti valiti koja põllumajanduse, maamajanduse, töötleva tööstuse ja metsanduse gruppidele juhatuse liikmed.

Koja suurim põllumajandusgrupp valis nõukogusse kuus esindajat: nõukogus jätkavad Tanel-Taavi Bulitko (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu), Jaak Läänemets (Avispeamees OÜ), Jaanus Marrandi (OÜ Estonia) ja Margus Muld (Agrone OÜ) ning uute liikmetena lisandusid Vallo Seera (Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit) ja Olav Kreen (Rabaveere talu). Põllumajanduse grupi esimeheks valiti tagasi Tanel-Taavi Bulitko.

Tanel-Taavi Bulitko ütles, et kahe viimase aasta läbiv teema põllumajandussektori jaoks on olnud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2023-2027 ettevalmistamine. „Põllumajandus-Kaubanduskojal on sektori vajadusi arvestava põllumajanduspoliitika kujundamisel kanda äärmiselt suur roll. Koja uue nõukogu fookuses on lisaks ühisele põllumajanduspoliitikale kindlasti ka roheteema ja toidujulgeolek. Kindlasti on põhiküsimuseks, et põllumajandustootmine Eestis ei väheneks, et selle kõik tootmisvaldkonnad püsiksid ja kasvaksid,“ lausus Bulitko.

Põllumajandusgrupi esimees lisas, et uus koja nõukogu peab seisma ka ekspordivõimekuse tugevdamise eest. „Nõukogus on esindatud oma valdkonna eksperdid, kelle ülesandeks on jagada oma teadmisi ka teistele. Peame olema aktiivsed nagu koja esindajad on siiamaani olnud. Oluline on ka koja liikmete arvu kasvatamine, liikmete panus oma organisatsiooni toimimisse ja koja tugevdamine.“

Bulitko sõnul on tunnustamist väärt, et põllumajanduskoda on olnud oma valdkonna liider ja tegutsenud juba pikka aega. „Kojal on ambitsioon olla ka Euroopas rohkem nähtav ja teemade pakett, millega me tegeleme, on läinud palju laiemaks. Ainuüksi koja põllumajanduse grupis on esindatud kaheksa erinevat suuremat tootmissuunda, kelle arengu eest tuleb seista,“ ütles Bulitko.

Maamajanduse grupi esindajateks nõukogusse valiti tagasi senine nõukogu esimees Sivar Irval (Dimedium AS) ja uue liikmena Jaanus Põldmaa (Esthler OÜ). Sivar Irval jätkab ka maamajanduse grupi esimehena. Töötleva tööstuse gruppi hakkavad nõukogus esindama grupi uus esinaine Mirjam Pikkmets (MTÜ Talumeiereide Liit) ning senised nõukogu liikmed Valdis Noppel (Saaremaa Piimatööstus AS) ja Uno Kaldmäe (Lõuna Pagarid AS). Koja metsanduse grupi esindajaks nõukogus valiti uue liikmena Priit Põllumäe (Keskühistu Eramets).

Eelmine lugu02.06.2023 EPKK infopäev „Põllu- ja metsamaade hindamine ning maksustamine“
Järgmine lugu06.06.2023 EPKK infopäev „Sõnniku- ja silohoidlate renoveerimine ja rajamine“