Põllumajanduskoda on järgmisel viiel aastal põllumajandusvaldkonna kutseandja

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kuulutati vastavalt Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13. novembri 2017 koosoleku otsusele looma- ja taimekasvatuse, põllumajandustehnika ja veterinaaria kutseala kutse andja avaliku konkursi võitjaks. Põllumajanduskoda annab välja põllumajandustootja 5. taseme,  põllumajandustöötaja 3. ja  4. taseme ning loomaarsti abilise, hobuhooldaja ja kalakasvataja 4. taseme kutsetunnistusi.

“Koda on moodustanud kutseandmisega seonduvate otsuste tegemiseks iga valdkonna kohta kutsekomisjoni. Meie eesmärk on väljaantavate kutsetunnistuste usaldusväärsus ja tunnustatus esmajärjekorras valitud tegevusalal tegutsevate töövõtjate, aga ka tööandjate jaoks,” ütles põllumajanduskoja kutseandmise koordinaator Ann Riisenberg.

“Töövõtja seisukohalt annab kutsekvalifikatsiooni tõendav kutsetunnistus võimaluse eristada ennast tööturul, loob kutseala sees võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning annab aluse elukestvale õppimisele,” rõhutas Riisenberg.  Lihtsam on töö leidmine ka Euroopa riikides, kus kutsetunnistus on töö saamiseks väga oluline dokument, sest see tõendab, et inimesel on olemas vastavad tööoskused.

Lisaks on näiteks maaelu arengukava alusel antava põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamine seotud vastava hariduse või kutsekvalifikatsiooni omamise nõudega.

Riisenberg rõhutas veel, et kogu kutsesüsteem koos kutseharidusega areneb ja täieneb pidevalt, nii vaadatakse 2018. aastal üle põllumajandustöötaja ja -tootja kutsestandardid, mis on aluseks kutsehariduse õppekavade sisule.

Alates 2003. aastast andis põllumajandustöötaja ja -tootja kutset Eesti Põllumeeste Keskliit. Tänavu suvel toimus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eesti Põllumeeste Keskliidu ühinemine ning koda võttis üle kõik keskliidu õigused ja kohustused.

Kutseregistri kande leiab: https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086691

Info kutse andmise kohta on leitav veebilehelt: www.eptk.ee

 

Eelmine luguKutse Eesti ja Läti seakasvatajate praktilisele seminarile
Järgmine luguKaitstud: Maaeluministeeriumis toimus Aiandussektori ümarlaud