Põllumajanduskoda: Loodame Riigikogu heakskiitu kindlustusühistu teket võimaldavale seadusele

Põllumajanduskoda kutsub Riigikogu liikmeid üles andma oma heakskiit täna parlamendis kolmandal lugemisel olevale Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadusele (769 SE), mis annab võimaluse kindlustusühistute loomiseks Eestis.

„Peame oluliseks, et seaduse heakskiitmisel luuakse eeldused kindlustusühistu tekkimiseks Eestis. Praegu on meil võimalus küll tarbida enamasti väliskapitalil põhinevate kindlustusettevõtete teenuseid, kuid seadusega antakse võimalus kodumaise kindlustusühistu tekkeks ja Eesti inimestele võimalus kuuluda selle omanikeringi,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on tulundusühistu ettevõtlusvormina põllumajandusettevõtjatele tuttav ning ühistegevus on mitmetes põllumajandusharudes üsna laialt levinud. Põllumeestel võiks olla huvi osaleda ka kindlustusühistu loomisel, et kaasa rääkida ühingu arendustegevuses ja teenuste portfelli kujundamisel. Riskijuhtimine on põllumajanduses üha olulisem, kuid siiani pole Eestis tegutsevad seltsid olnud näiteks huvitatud saagikindlustuse pakkumisest põllumeestele.

Eesti on koos Leedu, Malta ja Slovakkiaga üks neljast Euroopa Liidu riigist, kus tulundusühistu vormis kindlustusteenust pakkuda ei saa. Samas oli 2016. aastal kindlustusühistute turuosa Euroopa kahjukindlustuse turul üle 40% ja elukindlustuse turul ligi 25%. Enne II maailmasõda oli ka Eestis ühistuline kindlustus levinud. Usume, et Eestil on viimane aeg astuda tagasi arenenud kodanikuühiskonnaga riikide hulka, kus inimestel on võimalus osaleda kindlustusühistu loomisel ja arendamises.

Lisainfo: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus, tel 520 5857, roomet.sormus@epkk.ee

Eelmine lugu21.01, 23.01 ja 28.01.2019 – Erametsanduse toetuste infopäevad
Järgmine luguKutse Maaelufoorumile 2019 – erahuvi versus avalik huvi