Põllumajanduse rahvusvaheliste aspektide konsultatsioonirühm huvigruppidele

15. septembril 2016 toimus Brüsselis Põllumajanduse rahvusvaheliste aspektide konsultatsioonirühm huvigruppidele. Kohtumisel andis Euroopa Komisjon ülevaate erinevatest tegevustest seoses põllumajanduse rahvusvahelise kaubandusega.

Vaata kohtumise ettekandeid:

Põllumajandusteema käsitlemine rahvusvahelistel kohtumistel – G7; G20, OECD

Vaata ettekannet

Ülevaade EL promotsioonimeetmetest ka kaubanduse edendamisest

2016. aasta promotsioonimeetmete taotlusvooruks oli eraldatud 111 miljonit eurot, millest kaks kolmandikku on kavas eraldada kolmandate riikide turgudele suunatud programmidele. Taotlusvoor oli väga edukas – taotlusi laekus neli korda suuremas summas võrreldes eelarves kavandatud vahenditega. Kokku laekus 226 taotlust. Tulemused avalikustatakse sügisel.

Vaata ettekannet

Ülevaade bilateraalsete läbirääkimiste edusammudest

Anti ülevaade EL-Kanada vabakaubanduslepingu sõlmimisest, EL-USA vabakaubanduslepingu sõlmimise protsessist, EL-Mercosuri läbirääkimistest ja EL-Jaapani vabakaubanduslepingust.

Vaata ettekannet

Uuring vabakaubanduslepingute kumulatiivsetest mõjudest põllumajandus- ja toidusektorile

Uuringu tulemusi oodatakse novembris. Eesmärgiks on välja selgitada kaubanduslepingute üldised mõjud Euroopa Liidu põllumajandusele: muutused kaubanduses, tootmises, hindades võrreldes olukorraga, kus lepinguid ei sõlmitaks. Uuring viiakse läbi nn commodity kaupade tasandil ja vaid EL üldisel tasemel. Uuring ei hõlma mittetariifseid takistusi.

Vaata ettekannet

OECD põllumajanduspoliitikate seire- ja hindamisaruanne

Tootjatoetus väheneb OECD riikides ja suureneb üleminekumajandustes. Kõige suuremad toetused tootjatele on Šveitsis, Norras, Islandil, Koreas ja Jaapanis. Euroopa Liidus on lahtiseotud toetuste osakaal kõige suurem. Austraalias, Tšiilis, Euroopa Liidus ja USA-s on kõige rohkem kaubandust moonutavate toetuste osakaal kõige väiksem.

Vaata ettekannet

 

 

 

Eelmine luguRahvusvaheline seminar Karusloomakasvatuse olukord ja perspektiivid Eestis ja Balti regioonis
Järgmine luguArstiabi hea kättesaadavus on oluline ka maapiirkondade inimestele