Põllumajanduse pindalatoetuste väljamaksmise hilinemine tekitaks mitme miljoni euro suuruse kahju ja külvaks segadust

Esmaspäeval Riigikogu Maaelukomisjoni istungil osalenud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektor Jaan Kallas avaldas muret, et PRIA ei suuda ühtse pindalatoetuse väljamakseid teha detsembris, nagu on see tavapäraselt toimunud, vaid peab tõenäoliseks maksete edasilükkumist veebruarisse.

Eesti põllumajandusorganisatsioonid kutsuvad valitsust, põllumajandusministeeriumit ja PRIA-t otsustavalt tegutsema selle nimel, et otsetoetuste väljamaksete hilinemist ei toimuks. Väljamaksete hilinemine paneks keerulise turuolukorra tõttu raskuste all ägavad põllumajandustootjad veelgi halvemasse majanduslikku olukorda ning seaks kahtluse alla paljude põllumajandusettevõtete ja talude maksevõime.

Kuigi põllumajandus-kaubanduskoda, põllumeeste keskliit ja talupidajate keskliit mõistavad, et otsetoetuste süsteemi rakendamine on põllumajanduspoliitika reformi käigus muudetud äärmiselt bürokraatlikuks, siis ei tohi see põhjustada viivitusi väljamaksetes. Põllumajandusettevõtted on oma rahavoogude planeerimisel ja laenulepingute sõlmimisel lähtunud kindlast teadmisest, et pindalatoetuste maksmine toimub tavapäraselt detsembri alguses.

Toetuste väljamaksete hilinemine muudaks äärmiselt keeruliseks võlausaldajatega sõlmitud lepingute täitmise ning põhjustaks tootjatele finantskulu, mis tuleneb täiendavast intressikulust ja lepingute muutmise tasust. Maksete edasilükkumine mõjutaks tuhandeid Eesti põllumajandusettevõtteid ja põhjustaks sektoris korraliku segaduse. Väljamaksete viibimine kolme kuu võrra tekitab põllumajandusettevõtetele hinnanguliselt kuni 2 miljonit euro ulatuses täiendavaid otseseid finantskulusid.

Ühtlasi tuleb märkida, et uuendatud otsetoetuste rakendamine põhjustab lisaks PRIA-le ka kõikidele tootjatele täiendavat halduskoormust ja sellest tekkivaid kulusid ning riske.

Valitsus on oma senistes otsustes sisuliselt täielikult ignoreerinud Venemaa impordikeelu tõttu põllumajandustootjatele tekkinud kahjude leevendamise meetmeid, mistõttu võimendaks aasta lõpuks kavandatud pindalatoetuste väljamaksete hilinemine põllumajandussektori ettevõtete finantsprobleeme ja annaks täiendava tõuke ettevõtete tegevuse lõpetamiseks.

Loe lisaks: Maaeluminister Urmas Kruuse seisukoht

Eelmine luguPääsukese- ja ristikumärgi sai 41 uut kõrge kvaliteediga Eesti toidutoodet
Järgmine luguKarjalaskepäeval saavad 1500 last üle Eesti tutvust teha lehmade ja piimatootmisega