Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 8. nädal

ESMASPÄEV, 17. veebruar
15. – 19. veebruarini osalevad Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann ja põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo nõunik Mariann Roos Dubais toidu- ja joogisektori messil Gulfood 2020 ja EXPO 2020 maailmanäituse ettevalmistusel. Visiidi raames kohtutakse Araabia Ühendemiraatide toiduga kindlustatuse riigiministri Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheiriga ning kliimamuutuse ja keskkonnaministri Thani bin Ahmed Al Zeyoudiga.

17. veebruaril toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutatakse maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Maa-ameti esindajad; taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE); “Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu.

17. veebruaril kell 14 toimub Tallinnas (Pärnu mnt 141, 12. korrus) Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teraviljatoimkonna koosolek.
17. kuni 19. veebruaril toimub Harjumaal Jüris taimekaitse tasuta aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 tundi). Lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu. Lisainfo: Tel: 5329 2188, E-mail: ruth.turk@jkhk.ee.

17. veebruaril korraldab Tartumaa põllumeeste liit Tartus (Jalaka 48) tasuta infopäeva „Lihaveisekasvatus alustajatele“. Infopäeval saavad teadmisi nii alustavad kui ka alustanud lihaveisekasvatajad. Osalejatele tasuta teemakohane trükis.
Lisainfo 508 7320.

17. kuni 19. veebruarini korraldab Räpina Aianduskool taimekaitse täienduskoolituse professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale (27h, aluskoolitus) Võrus, Võluvõru Koolituskeskuses (Räpina mnt. 12, III korrus, Võru).

TEISIPÄEV, 18. veebruar
18. veebruaril kell 13 kohtub maaeluminister Arvo Aller Gruusia suursaadiku Archil Karaulashviliga.

18. veebruaril kell 14 toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutluse all on kalapüük siseveekogudel, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad.

18. veebruaril algusega kell 9.30 toimub Tartumaal Märjal (Aretuse 2, ETKÜ maja) EPKK piimatoimkonna koosolek.

18. veebruaril kell 14 toimub Tallinnas Haridus- ja Teadusministeeriumis (Tõnismägi 5a, Tallinn) Kutsehariduse nõukoja koosolek. Osaleb EPKK haridusvaldkonna juht Katrin Tambet.

18. ja 19. veebruaril toimub Tartus Eesti Maaülikoolis koolituse Nõustamismetoodika konsulendile III moodul, kus teemad on Gruppidega töötamine, koostöö ja võrgustumine. Täiskasvanute koolitamine. Esinemisoskused, tulemuslikud loengud ja esitluste tegemine. III moodulil osalemiseks registreerumine:
SIIN.

18. veebruaril toimub Järvamaal Mäo Sämmi Grilli koolitusruumides (Mäo, Paide vald) tasuta ühistegevuse koolitus teemal: “Koostöö arendamise meetodid”. Teemad: Sissejuhatus, tutvumine, soojendusharjutused. Koostöö olemus (koostöö tunnused, hea koostöö kriteeriumid; koostööks vajalikud oskused ja hoiakud; osalejate eneseanalüüs ja arengu eesmärgistamine; koostöö tekkimine, koostöö arengu faasid, nende märkamine ja käitumise valik eri faasides). Inimesed ja koostöö (keerulised koostööpartnerid osalejate töös; käitumisviiside skaala; manipuleerijate ära tundmine ja nendega toimetulek). Suhtlemistehnikad koostöös (kontakt, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine). Nõudlikud suhtlemisolukorrad (tagasiside; vastupanu; konfliktid koostöös). Koolitajaks on Kristel Jalak, Kera OÜ täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener. Lisainfo: taavi.kiisk@emu.ee.

18. veebruaril kell 10 – 14 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Pärnus Nooruse majas (Roheline 1) tasuta infopäeva „Vedel- ja tahkesõnniku toitainete sisalduse kalkuleerimine (arvutusvahend). Arvutuslike näitajate vastavus keemilise analüüsi tulemustega“. Lektor on Allan Kaasik EMÜst. Vastuvõtmisel on seadus, peaks hakkama kehtima selle aasta lõpus, kus pole enam vaja sõnnikuproove võtta ega analüüsida, piisab tutvustatava arvutusvahendi kasutamisest. Teemad: Sõnnikuproovi võtmise metoodika. Miks on reeglite järgimine oluline. Sõnnikuproovi keemiline analüüs. Analüüsi metoodikate mõju tulemustele. Sõnnikuproovi keemiline analüüs vs arvutuslik meetod. Registreerida:SIIN.

18. veebruaril kell 10 – 14 korraldab Tartumaa põllumeeste liit Viljandis hotellis Centrum tasuta infopäeva „Lihaveisekasvatus alustajatele“. Infopäeval saavad teadmisi nii alustavad kui ka alustanud lihaveisekasvatajad. Osalejatele tasuta teemakohane trükis. Teemad: Liha- ha piimaveiste erinevused. Lihaveiste eluprotsesside seos loodusrütmidega. Lihaveiste tõugude iseloomustus. Lihaveiste kasvatamise omapära. Lihaveiste söötmine. Paaritamiste ja poegimiste organiseerimine. Aretuse põhimõtted. Registreerimine: SIIN. Lisainfo 508 7320.

18. veebruaril algusega kell 12 toimub Põlvas, Kohvik-klubis Aal (Fr. Tuglase 2) tasuta infopäev Nõuded põllupidajale. Teemad: põlluraamatu täitmine; erinevad programmid (e-agronoom, põlluraamatu abimasin jm.); väetus- ja viljavaheldusplaan koostamine; lisaks tutvustatakse karjamaale jäetava sõnniku arvestuse võimalust programmiga. Lektorid: konsulendid Olavy Sülla ja Hillar Lilleste. Osalemisest palun teatada tel. 56608028 või pltl@estpak.ee.

KOLMAPÄEV, 19. veebruar
19. veebruaril kell 14 osaleb maaeluminister Arvo Aller Riigikogus maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu esimesel lugemisel.

19. veebruaril toimub põllumajanduse ja toiduainetööstuse konkurentsivõime töögrupp MeM-is.

19. veebruaril toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas ja lambakasvatustaludes tasuta koolitus Esmased esmaabivõtted lambakasvatuses (26 tundi). Lektorid Liilia Tali ja Katrin Tähepõld. Käsitletavad teemad: Loomatervisliku seisundi hindamine, terve/haige looma tunnused. Traumad ja vigastused. Traumade profülaktika. Esmaabivõtted ja -vahendid traumade korral. Esmaabi lammaste poegimisel. Tallede kaasasündinud anatoomilised probleemid. Registreerimine koolitusele: SIIN.

19. veebruaril kell 10 – 14 korraldab Tartumaa põllumeeste liit Rakveres Villa Theresas tasuta infopäeva „Lihaveisekasvatus alustajatele“. Infopäeval saavad teadmisi nii alustavad kui ka alustanud lihaveisekasvatajad. Osalejatele tasuta teemakohane trükis. Teemad: Liha- ha piimaveiste erinevused. Lihaveiste eluprotsesside seos loodusrütmidega. Lihaveiste tõugude iseloomustus. Lihaveiste kasvatamise omapära. Lihaveiste söötmine. Paaritamiste ja poegimiste organiseerimine. Aretuse põhimõtted.
Registreerimine: SIIN. Lisainfo 508 7320.

NELJAPÄEV, 20. veebruar
20. veebruaril toimub Brüsselis Baltimaade põllumeeste meeleavaldus ja kohtumine Eesti ning Läti peaministrite ja Leedu presidendiga. Samuti toimub kohtumine EL rahandusvoliniku Johannes Hahni kabinetiliikmetega. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.

20. veebruaril toimub Maaeluministeeriumis ÜPP strateegiakava keskkonnasõbralike praktikate ja mahepõllumajanduse töögrupi kolmas kohtumine. Töögrupi eesmärk on tulevaseks programmperioodiks välja töötada rakendatavad sekkumised ÜPP I samba ökokavadele ning II samba keskkonna- ja kliimameetmele, sh mahepõllumajandusele.

20. – 22. veebruarini toimub Euroopa Ülemkogu kohtumine, kus on päevakorras Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi arutelu.

20. veebruaril kell 11 algab Maaeluministeeriumi sinises saalis Euroopa Liidu poolt kaasrahastatava põllumajandussaaduste ja -toodete teavitus- ja müügiedendustoetuse infotund. Toetusmeedet tutvustab põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo nõunik Kerli Nõges. Osalemissoovist andke teada e-postile kerli.noges@agri.ee.

20. ja 21. veebruaril toimub Brüsselis Kesk- ja Ida-Euroopa riikide biomajanduse algatuse BIOEAST konverents, mille keskmes on säästlik ja ringluspõhine biomajandus ning algatuse BIOEAST roll Euroopa rohelises kokkuleppes. EPKK-st osaleb keskkonnavaldkonna juht Riina Maruštšak. Lisainfo: www.bioeast.eu.

20. veebruaril kell 10 – 14 korraldab Tartumaa põllumeeste liit Võrumaal Navi seltsimajas tasuta infopäeva „FIE raamatupidamine ja tuludeklaratsiooni koostamine“. Lektor Aino Vooro käsitleb teemasid: FIE tuludeklaratsioon, E-vormi täitmine, kahjumi edasikand-mine. FIE ettevõtlusvormi eelised ja puudused; FIE tegevust puudutav seadusandlus; FIE kassapõhine ja tekkepõhine arvestus. Algdokumendid ja päevaraamat; ettevõtluse tulud ja kulud, isikliku tarbimise proportsiooni arvestus. FIE põhivara arvestus; FIE laenude ja liisingute arvestus; FIE PRIA toetuste arvestus. FIE käibemaksukohustuslasena; FIE erikonto. Ettevõtluse peatamine ja lõpetamine, maksuriskid; FIE vara üleandmine või pärimine. FIE ümberkujundamine äriühinguks. FIE tulumaks, sotsiaalmaks ja avansilised makse. Registreerimine: SIIN. Lisainfo 508 7320.

20. veebruaril kell 10 – 15 toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere Tehnikamajas (Aia 2a, Särevere, ruum nr 524, II korrus) infopäev “Kuidas saada parem ülevaade karjast andmete registreerimise ja analüüsi abil”, mille korraldab Eesti Põllumajajndusloomade Jõudluskontrolli AS. Infopäev on väikses grupis praktiline koolitus, kus kasutatakse arvuteid. Tutvustatakse piimaveiste jõudluskontrolli rakendust ning antakse ülevaade võimalustest, mida pakuvad selle analüüsid, graafikud ja ülevaated. Praktiliste näidete ja ülesannetega selgitatakse andmete edastamise täpsuse tähtsust nii farmi kui riiklike registrite seisukohast. Teemad: Jõudlus- ja terviseandmete registreerimise olulisus ja võimalused. Ülevaade karjast. Toodanguandmed lehma ja karja tasemel. Aretustöös kasutatavad võimalused (põlvnemisinfo, aretusväärtused). Aire Pentjärv, EPJ; Aretustöös kasutatavad võimalused (paaride valik). Söötmist iseloomustavad aruanded. Andmevahetus farm-EPJ-PRIA. Maila Kirs, EPJ; Ülevaade tervist ja sigimist iseloomustavatest aruannetest. Merle Lillik, EPJ. Osavõtuks palume registreeruda lingil SIIN., telefonil 738 7700 või e-posti aadressil epj@epj.ee hiljemalt 17. veebruariks 2020.

REEDE, 21. veebruar
21. veebruaril algusega kell 10 toimub EPKK põllumajanduse grupi nõupidamine Tartus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIAs).

21. veebruaril kell 10 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis Eesti Vabariigi aastapäeva aktus, kus maaeluminister Arvo Aller annab üle ministeeriumi kuldsed ja hõbedased teenetemärgid ning Maaelu Edendamise Sihtasutus kuulutab välja 2019. aasta parima piimakarja- ja lihaveisekarjakasvataja.

21. veebrauril kell 12 osaleb maaeluminister Arvo Aller koos ministeeriumi juhtkonnaga Maaeluministeeriumi kollases saalis ekspordinõukogu istungil, kus osalevad ka sektori esindusorganisatsioonide ning toidusektori ekspordi edendamisesse panustavate riigiasutuste esindajad.

21. veebruaril toimuvad Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Olustvere TMK koostöös korraldatavad 4. taseme Taimekasvataja ja Loomakasvataja (Veisekasvataja) kutseeksamid. Rohkem infot: Katrin Tambet, EPKK haridusvaldkonna juht, tel 5110965, katrin@epkk.ee.

21. veebruaril toimub Tartus koolitus Toiduhügieen ja -ohutus, algaste. Täpsem info ja registreerumine SIIN.

21. veebrauril toimub Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis koolitus Veiste söötmine. Koolitusel osalemine eeldab algteadmisi ja kogemusi piimalehmade täisratsioonilise segusööda ja söödaratsiooni koostamise põhimõtetest ning luba EPJ serverisse „Vissuke“ sisselogimist. Teemad: Lüpsilehmade söötmine: söötmise ja aretuse seosed; rasvad ja rasvhapped; söödalisandite otstarbekas kasutamine; söödakvaliteedi- ja täisratsioonilise segusööda hindamine; söötmise iseärasused robotlüpsiga farmis. Lektor Olav Kärt, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor. Grupp on täis.

LAUPÄEV, 22. veebruar
22. veebruaril algusega kell 11 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Maaeluministeeriumi tellimusel välislektoriga infopäeva Piima töötlemine väikemeiereides Võrumaal Metsavenna talus ja meiereis (Vastse-Roosa, Võru maakond). Lektoriks on Michel Lepage, pikaajalise kogemusega juustuekspert ja koolitaja Prantsusmaalt. Infopäeva lõpus on võimalik külastada Metsavenna meiereid, degusteerida erinevaid juuste ja osaleda arutelul. Infopäev on järeltõlkega. Registreerige osalemissoov kuni 17. veebruarini www.pikk.ee (vt sündmuste kalender) või EPKK kodulehel www.epkk.ee. Lisainformatsioon: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

PÜHAPÄEV, 23. veebruar
23. – 24. veebruaril osalevad maaeluminister Arvo Aller ning kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann Poola põllumajandusministri Jan Krzysztof Ardanowski kutsel Varssavis kohtumisel, mis keskendub Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevikule uute väljakutsete kontekstis. Lisaks Eestile on kohale kutsutud Austria, Bulgaaria, Tšehhi, Soome, Ungari, Läti, Leedu, Portugali, Rumeenia ja Slovakkia põllumajandusminister. Kohtumisel osaleb ka Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski.

Eelmine lugu16.02.2021 – veebiseminar „Hiina vajadused põllumajandus- ja toiduainesektoris“
Järgmine luguÜleskutse põllumeestele: Teata valmisolekust osaleda haneliste heidutuse uuringus