Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 7. nädal

ESMASPÄEV, 10. veebruar
10. veebruaril toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutusel maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE), kutsutud maaeluminister Arvo Aller.

10. veebruaril kell 14 osaleb maaeluminister Arvo Aller Riigikogu konverentsikeskuses foorumil „Eesti regionaalne tasand – kas praktiline vajadus või saab ka teisiti?“ (maaelu vaade).
10. veebruaril kohtub maaeluminister Arvo Aller Eesti Leader Liidu esindajatega.

10. – 12. veebruaril
toimub Järvamaal Säreveres taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 tundi). Lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu. Lisainfo: Tel: 5329 2188, E-mail: ruth.turk@jkhk.ee.

10. veebruaril toimub välislektoritega tasuta infopäev teemal “Põllumajandusloomade aretus – veiste aretus Hollandi näitel“ Jõgevamaal Veski Külalistemajas (Kantküla, Torma vald). Teemad: Piimakajakasvatuse ja tõuaretuse suunad Hollandis – Hielke Sportel, CRV piirkonna juht; Farmijuhi töö igapäeva aspektid – Fokko Tolsma, CRV piimakarjakasvatuse konsultant; Sadala Piim OÜ farmi külastus. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

10. ja 11. veebruaril jätkuvad Järvamaa KHK Särevere õppekohas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Järvamaa KHK koostöös korraldatavad taime- ja loomakasvatuse valdkonna ning loomaarsti abilise kutseeksamid. Rohkem infot: Katrin Tambet, EPKK haridusvaldkonna juht, tel 5110965, katrin@epkk.ee.

TEISIPÄEV, 11. veebruar
11. veebruaril kell 14 toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus kohtutakse Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajatega.

11. veebruaril kell 13
toimub Maaeluministeeriumis toiduohutuse nõukoja kohtumine. Päevakavas on olulisemate teemadena 2020. a sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomade tervishoidu ja heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollikava aruande arutelu, mikroobide resistentsus ja koostöö Euroopa Toiduohutusametiga.

11. veebruaril kell 15
toimub Tallinnas Balti Jaama Turu demoköögis kontaktüritus peakokkadele ja väikestele toidutootjatele. Sündmusel osaleb 29 peakokka ning 27 väiketootjat. Üritus korraldatakse projektide Baltic Sea Food ning Liivimaa Maitsed raames. Üritust korraldavad koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, MTÜ Eesti Maaturism, Maaeluministeerium ja Eesti Peakokkade Ühendus.

11. veebruaril kell 13
toimub Põllumajandusameti saalis (Teaduse 2, Saku) viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora) teemaline ümarlaud. Päevakavas on Eesti viljapuu-bakterpõletiku kaitstava piirkonna staatuse tutvustus, Põllumajandusameti eelmise aasta järelevalve tulemuste tutvustus, Põllumajandusuuringute Keskuse analüüsitulemuste esitlus ning arutelu. Kohtumisel osalevad Eesti Aiandusliidu liikmed, tootjad ja teadlased. Lisainfo Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna nõunikult Olga Lavrentjevalt (olga.lavrentjeva@agri.ee).

11. – 12. veebruaril osalevad Maaeluministeeriumi välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Hanna Turetski-Toomik ning nõunik Galina Jevgrafova Roomas toimuval Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi (IFAD) 43. juhtkomitee istungil. Põhiteemad on säästlikud toidusüsteemid ning maapiirkondade areng kui globaalsete probleemide üks lahendusi.

11. veebruaril toimub välislektoritega tasuta infopäev teemal “Põllumajandusloomade aretus – veiste aretus Hollandi näitel“ Pärnu-Jaagupi Rahvamajas (Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupi). Teemad: Piimakajakasvatuse ja tõuaretuse suunad Hollandis – Hielke Sportel, CRV piirkonna juht; Farmijuhi töö igapäeva aspektid – Fokko Tolsma, CRV piimakarjakasvatuse konsultant; Halinga OÜ Piimajõe farmi külastus. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

11. veebrauril algusega kell 10 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) koostöös Eesti Maaülikooliga põllumajandustootjale suunatud seminari „Biomassi väärindamine“ Viljandimaal Kõo Agro OÜ-s (Kõo küla) . Seminaril anname ülevaate senistest projekti tegevustest (valminud aruanded, sh biomassi väärindamise ärimudelid) ja biomajandusest koostatavas ÜPP strateegiakavas 2021-2027. Lisaks käsitleme reaalseid näiteid biomassi väärindamise kohta (nt biometaani tootmine). Teemad: BB4V projekti tutvustus, sh valminud uuringud ja tegevuse A2.3 ehk biomassi väärindamise ärimudelite koostamine kohta ülevaate andmine – Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool; Biomajandus MAK 2014-2020 ja ÜPP strateegiakava 2021-2027 kontekstis – Martti Mandel, Maaeluministeerium; Biometaani toetused täna ja tulevikuväljavaated – Liisa Mällo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; BB4V edasised tegevused (väljundid, nõustamine) ja arutelu nõustamisvajaduste kohta – Eesti Maaülikool, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Näiteid biomassi väärindamise kohta. Bioetanooli ja biodiiselkütuse tootmise potentsiaal Eestis – Ain Laidoja, Eesti Biokütuste Ühing; Biometaani tootmine Eestis ja selle tulevikuväljavaated ning Biometaan OÜ tutvustus – Ahto Oja, Biometaan OÜ; Biometaan OÜ ja Mangeni PM OÜ külastus. Registreerumine: SIIN Lisainfo: Riina Maruštšak, EPKK keskkonnavaldkonna juht (e-post riina@epkk.ee, tel.+372 55 28 263).

11. – 13. veebruaril korraldab Põllumajandusuuringute Keskus/ Eesti Maaeluvõrgustik kolmepäevase ingliskeelse seminari innovatsiooni toetavast võrgustumisest ja meetoditest. Läbiviimist toetavad Dr. Eelke Wielinga ja Karen Jonkers Hollandist. Laager on mõeldud innovatsiooniprojektide läbiviijatele ja nõustajatele. Lisainfo: koduleht: http://www.maainfo.ee.

11. veebruaril algusega kell 10 toimub Pärnus Nooruse majas (Roheline 1b) tasuta infopäev Nõuded loomakasvatuses. Teemad: Uus veeseadus. Nõuded sõnniku hoidmisele, talvisele söötmisplatsile, karjatamisele ja põlluraamatu pidamisele. Loomade heaolu, söödaohutuse ja bioturvalisuse nõuded. Nõuetele vastavuse nõuded. Lektor loomakasvatuse konsulent Vaike Nõu. Registreerimine: SIIN.

KOLMAPÄEV, 12. veebruar

12. veebruaril algusega kell 10
toimub Järvamaal, Türil-Allikul tasuta infopäev Nõuded loomakasvatuses. Teemad: Uus veeseadus. Nõuded sõnniku hoidmisele, talvisele söötmisplatsile, karjatamisele ja põlluraamatu pidamisele. Loomade heaolu, söödaohutuse ja bioturvalisuse nõuded. Nõuetele vastavuse nõuded. Lektor loomakasvatuse konsulent Vaike Nõu. Registreerimine: SIIN.

12. veebruaril kell 11
toimub Äripäeva tasuta veebiseminar „Mida metsaomanik peab teadma oma tulude ja kulude deklareerimisest?”. Veebiseminaril räägime tuludeklaratsiooni esitamise üldistest põhimõtetest ja metsatulu deklareerimise erisustest. Teemad: Kuidas deklaratsiooni esitada. Metsamaa müügitulu, soetamismaksumuse, müügiga seotud kulu kajastamine (metsaomanik, kes ei ole FIE ja FIE). Raieõiguse ja metsamaterjali müügitulu, soetamismaksumuse, müügiga seotud kulu ja metsa majandamise kulude kajastamine (metsaomanik, kes ei ole FIE ja FIE). Deklareeritud andmete alusel maksuvaba tulu suuruse arvutus. Aasta lõpliku tulumaksukohustuse arvutus. Veebiseminari viib läbi Eesti Maksu-ja Tolliameti maksude osakonna peaspetsialist Eha Kütt. Lisainfo: https://pood.aripaev.ee/veebiseminar-mida-metsaomanik-peab-teadma-oma-tulude-ja-kulude-deklareerimisest või liina.aru@aripaev.ee.

NELJAPÄEV, 13. veebruar
13. veebruaril kell 10 – 14 korraldab Tartumaa põllumeeste liit Valgas (Kesk t 12) tasuta infopäeva „FIE raamatupidamine ja tuludeklaratsiooni koostamine“. Lektor Aino Vooro käsitleb teemasid: FIE tuludeklaratsioon, E-vormi täitmine, kahjumi edasikand-mine. FIE ettevõtlusvormi eelised ja puudused; FIE tegevust puudutav seadusandlus; FIE kassapõhine ja tekkepõhine arvestus. Algdokumendid ja päevaraamat; ettevõtluse tulud ja kulud, isikliku tarbimise proportsiooni arvestus. FIE põhivara arvestus; FIE laenude ja liisingute arvestus; FIE PRIA toetuste arvestus. FIE käibemaksukohustuslasena; FIE erikonto. Ettevõtluse peatamine ja lõpetamine, maksuriskid; FIE vara üleandmine või pärimine. FIE ümberkujundamine äriühinguks. FIE tulumaks, sotsiaalmaks ja avansilised makse. Registreerimine:SIIN. Lisainfo 508 7320.

13. veebruaril algusega kell 10 toimub toimub Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis täienduskoolitus Silo tootmine väikemäletsejatele. Õppetöö eesmärk: Kvaliteetne rohusööda valmistamine. Teemad: Rohumaaviljeluse põhitõed. Rullsilo valmistamise tehnoloogiad (märg-, närb,-kuivsilo, niitmine, pressimine, jm) ning fermentatsiooni ja kvaliteeti mõjutavad faktorid. Lektor: Are Selge, EMÜ, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, dotsent. Registreerimine kuni 10. veebruarini: SIIN. Info: marika.oeselg@gmail.com tel. 513 6242.

REEDE, 14. veebruar

14. veebruaril kell 12
toimub Sangaste mõisa ringtalli külastuskeskuses krahv Friedrich Bergi 175. sünniaastapäevale pühendatud juubelipäev ja innovatsioonipreemiate üleandmine.

14. veebruaril toimub koolitus Listeria monocytogenes toidupatogeenina, mis sobib enesetäiendamiseks toiduvaldkonna spetsialistidele (sh riigiametnikud, kalakäitlmisettevõtete töötajad), aga ka kõigile teistele toiduohutuse teemadest huvitatud isikutele, kes soovivad saada ülevaadet laialdaselt levinud toidupatogeeni, Listeria monocytogene’si, esinemisest toidutööstuses ja selle patogeeni ohjemeetmetest. Listeria monocytogenes on saastunud toiduga inimesele ülekanduv haigustekitaja, kes võib põhjustada raskekujulist haigust- listeroosi. Patogeenina on ta laialdaselt levinud ning leitav nii pinnasest, mullast, veest, taimedelt kui ka imetajate soolestikust. Ta on võimeline paljunema toidus ka madalatel temperatuuridel ning on võimeline kasvama nii vaakumisse kui gaasikeskkonda pakendatud toodetes. Täpsem info ja registreerumine: SIIN.

14. veebruaril kell 10 – 14 korraldab Tartumaa põllumeeste liit Paide kultuurikeskuses (ruum 209) tasuta infopäeva „Keskkonnasõbralik rapsikasvatus“. Lektor Tiiu Annuk käsitleb teemasid: Suvi- ja talirapsi kasvunõuded (maa ettevalmistus, mullastik, lupjamise vajalikkus, külv jne). Keskkonnasõbralik väetamine: põhiväetised ja leheväetised, biopreparaadid. Enamlevinud kahjurid ja haigused ning uued probleemid. Keskkonnasõbralik taimekaitse: umbrohutõrje, kasvu reguleerimine, haiguste- ja kahjurtõrje. Registreerumine: SIIN Lisainfo: 508 7320 – Jaan Sõrra; 5302 6311 – Tiiu Annuk.

ESMASPÄEV, 17. veebruar

17. – 19. veebruarini toimub Harjumaal Jüris taimekaitse tasuta aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 tundi). Lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu. Registreerimine koolitusele: SIIN

17. veebruaril kell 10 -14 korraldab Tartumaa põllumeeste liit Tartus (Jalaka 48) tasuta infopäeva „Lihaveisekasvatus alustajatele“. Infopäeval saavad teadmisi nii alustavad kui ka alustanud lihaveisekasvatajad. Osalejatele tasuta teemakohane trükis. Teemad: Liha- ja piimaveiste erinevused. Lihaveiste eluprotsesside seos loodusrütmidega. Lihaveiste tõugude iseloomustus. Lihaveiste kasvatamise omapära. Lihaveiste söötmine. Paaritamiste ja poegimiste organiseerimine. Aretuse põhimõtted. Registreerimine: SIIN. Lisainfo 508 7320.

17. – 19. veebruarini toimub taimekaitse aluskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale (27h) Võrus, Võluvõru Koolituskeskuses (Räpina mnt. 12, III korrus). Registreerimine Räpina Aianduskooli kodulehel: SIIN või tel: 796 1549 ja 5346 1209. Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja oma sülearvuti ning arvuti laadimise vajadusel ka pikendusjuhe.

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

Eelmine luguAlgas talude registreerimine avatud talude päevale
Järgmine luguVäiketootjate toodetud kohalik toit jõuab restoranidesse ja toitlustusasutustesse