Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 6. nädal

ESMASPÄEV, 3. veebruar
3.
kuni 11. veebruarini korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutseandjana koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskusega Järvamaa KHK Särevere õppekohas taime- ja loomakasvatuse valdkonna ja loomaarsti abilise kutseeksamid. Rohkem infot: Katrin Tambet, EPKK haridusvaldkonna juht, tel 5110965, katrin@epkk.ee.
3. kuni 5. veebruarini korraldab Räpina Aianduskool taimekaitse täienduskoolituse professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale (27h, aluskoolitus) Otepääl, Tehvandi staadionihoone konverentsikeskuse seminariruumis (Nüpli kõla, Otepää vald, Valgamaa).

 

TEISIPÄEV, 4. veebruar
4.
veebruaril toimub Brüsselis Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek. Räägitakse EL meesektori olukorra parandamisest, Ühendkuningriigi organistatsiooni edasisest liikmelisusest Copa-Cogecas, kaubandusläbirääkimistest, turuolukorrast, ÜPP tulevikust, roheleppest, elurikkuse strateegiast, kliimapoliitikast, metsandusstrateegiast jpm. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
4. – 5. veebruaril toimub Brüsselis EL Keskkonna peadirektoraadi korraldatav konverents “Metsad elurikkuse ja kliima heaks”. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
4. veebruaril kell 14 esitleb Põllumajandusuuringute Keskus Maaeluministeeriumi suures saalis uuringu „Põllumajandustootjate, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate toetusvajadused ja võimalik sekkumisloogika“ tulemusi.
4. veebrauril toimub Tartus EMÜ metsamajas (D239) ÜPP keskkonnasõbralike aianduspraktikate töörühma teine kohtumine. Osaleb EPKK keskkonnavaldkonna juht Riina Maruštšak (lisainfo: riina@epkk.ee).
4. kuni 6. veebruarini toimub Haapsalus (TLÜ Haapsalu kolledžis) tasuta taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 tundi). Lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu. Registreerimine: SIIN. Lisainfo Ruth Türk, telefon: 5329 2188, E-mail: ruth.turk@jkhk.ee.
4. veebruaril algusega kell 10 toimub Põlvas, Kohvik-klubis Aal (Fr. Tuglase 2) tasuta infopäev “FIE raamatupidamine ja maksud”. Käsitletavad teemad: FIE 2019.a.tuludeklaratsiooni koostamine. Muudatused maksuseadustes 2020.a. FIE raamatupidamine. Lektorid : Jane Pillai – Maksu ja Tolliameti juhtivspetsialist; Ulvi Ajalik – Põlvamaa Põllumeeste Liidu  konsulent. Registreerumine: tel. 56608028 või  pltl@estpak.ee.

 

KOLMAPÄEV, 5. veebruar
5.
veebruaril kell 17.15 osaleb maaeluminister Arvo Aller Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate konkursi “Eesti ettevõtlik vaim” auhindade üleandmisel restoranis Maikrahv.
5. veebruaril tutvuvad Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann ja kalamajandusosakonna töötajad Pärnumaa kalandussektoriga. Visiidi käigus külastatakse Pärnu piirkonna kalandusega seotud ettevõtteid. MTÜga Liivi Lahe Kalanduskogu arutatakse kogukonna arengu, tegevuste mitmekesistamise ja rannakaluri toetuste teemal. Kalanduse Teabekeskuses peetakse plaani aastaks 2020 ja võetakse kokku 2019. aasta peamised tulemused.
5. veebruaril algusega kell 10 toimub Saaremaal, Kõljala külamajas (Kõljala küla, Saaremaa vald) tasuta infopäev Nõuded loomakasvatuses. Teemad: Uus veeseadus. Nõuded sõnniku hoidmisele, talvisele söötmisplatsile, karjatamisele ja põlluraamatu pidamisele. Loomade heaolu, söödaohutuse ja bioturvalisuse nõuded. Nõuetele vastavuse nõuded. Lektor loomakasvatuse konsulent Vaike Nõu.

 

NELJAPÄEV, 6. veebruar
6. veebruaril kell 14 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu.
6. veebruaril algusega kell 10.30 toimub Tartus Metsamaja kaldauditooriumis 1A5 (Kreutzwaldi 5) metsanduse konverents „Metsataimekasvatus ja metsapuude aretus“. Moderaator Tõnu Lukas. Teemad:  Natural Resources Institute Finland LUKE vanemteadur Dr. Matti Haapaneni ettekanne inglise keeles „Metsapuude aretus Soomes (tööd ja tulemused, tulevikuvaated). Eesti Maaülikooli teadur Tiit Maateni ettekanne „Metsapuude parendamine Eestis“. Eesti Maaülikooli lektor Andres Jääratsi ettekanne „Metsaistutusmaterjali kasvatamine ja kasutamine Eestis“. RMK taimla- ja seemnemajanduse osakonna juhataja Esko Krinali ettekanne „Taimetootmise minevik, olevik, tulevik“. Eesti Metsataim OÜ juhatuse liige Tõnu Lukase ettekanne „Tänapäevase taimla rajamise võimalustest Eestis“. Lisainfo: telefon 5117968.
6. ja 7. veebruaril toimub Tartus, Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1, tehnikamaja auditoorium A303 / Kreutzwaldi 5, metsamaja auditooriumis D279) koolitus Aiandus mitteaianduskonsulendile – puuviljakasvatus. Eelregistreerimine: SIIN
6. veebruaril algusega kell 10 toimub Rapla kultuurikeskuses (Tallinna mnt 17a Rapla) tasuta infopäev Nõuded loomakasvatuses. Teemad: Uus veeseadus. Nõuded sõnniku hoidmisele, talvisele söötmisplatsile, karjatamisele ja põlluraamatu pidamisele. Loomade heaolu, söödaohutuse ja bioturvalisuse nõuded. Nõuetele vastavuse nõuded. Lektor loomakasvatuse konsulent Vaike Nõu. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqiGNf63j36VcGR64jk21mdHTC8lghelOaPrdEIwagv_dNdA/viewform.
6. veebruaril kell 10 – 14 toimub Tartus, Tartumaa Põllumeeste Liidus (Jalaka 48) tasuta infopäev „FIE raamatupidamine ja tuludeklaratsiooni koostamine“. Lektor Aino Vooro käsitleb teemasid: FIE tuludeklaratsioon, E-vormi täitmine, kahjumi edasikand-mine. FIE ettevõtlusvormi eelised ja puudused; FIE tegevust puudutav seadusandlus; FIE kassapõhine ja tekkepõhine arvestus. Algdokumendid ja päevaraamat; ettevõtluse tulud ja kulud, isikliku tarbimise proportsiooni arvestus. FIE põhivara arvestus; FIE laenude ja liisingute arvestus; FIE PRIA toetuste arvestus. FIE käibemaksukohustuslasena; FIE erikonto. Ettevõtluse peatamine ja lõpetamine, maksuriskid; FIE vara üleandmine või pärimine. FIE ümberkujundamine äriühinguks. FIE tulumaks, sotsiaalmaks ja avansilised makse. Registreerimine:SIIN Lisainfo 508 7320.

 

REEDE, 7. veebruar

7. veebruaril toimub Haapsalus TLÜ Haapsalu kolledžis taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja tasuta täiendkoolitus (12 tundi). Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks. Lektor Kaja Marrandi. Registreerimine: SIIN
7. veebruaril kell 10 – 14 korraldab Tartumaa põllumeeste liit Valgas (Kesk 12) tasuta infopäeva „Keskkonnasõbralik rapsikasvatus“. Lektor Tiiu Annuk käsitleb teemasid: Suvi- ja talirapsi kasvunõuded (maa ettevalmistus, mullastik, lupjamise vajalikkus, külv jne). Keskkonnasõbralik väetamine: põhiväetised ja leheväetised, biopreparaadid. Enamlevinud kahjurid ja haigused ning uued probleemid. Keskkonnasõbralik taimekaitse: umbrohutõrje, kasvu reguleerimine, haiguste- ja kahjurtõrje. Registreerida: SIIN Lisainfo: 508 7320 – Jaan Sõrra; 5302 6311 – Tiiu Annuk.

ESMASPÄEV, 10. veebruar
10.
veebruaril algusega kell 10 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Maaeluministeeriumi tellimusel ja koostöös  Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistuga välislektoritega infopäeva teemal “Põllumajandusloomade aretus – veiste aretus Hollandi näitel“ Jõgevamaal Veski Külalistemajas (Kantküla, Torma vald). Teemad: Piimakajakasvatuse ja tõuaretuse suunad Hollandis – Hielke Sportel, CRV piirkonna juht. Farmijuhi töö igapäeva aspektid – Fokko Tolsma, CRV piimakarjakasvatuse konsultant. Sadala Piim OÜ farmi külastus.Infopäeval on järeltõlge. Registreerimine kuni 5. veebruarini: SIIN Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.
10. – 12. veebruarini toimub Järvamaal Säreveres taimekaitse tasuta aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 tundi). Lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu. Registreerimine: SIIN

 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

Eelmine luguEesti tarbija usaldab kodumaist toitu ja toidutööstust
Järgmine luguAlgas talude registreerimine avatud talude päevale