Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 49. nädal

ESMASPÄEV, 2. detsember
2. detsembril kohtub Maaeluministeeriumi Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes Siim Tiidemann Itaalias Roomas toimuva ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) nõukogu 163. istungjärgu raames FAO peadirektori Qu Dongyuga. Kohtumise peateema on Eesti diplomaatiline esindatus organisatsioonis.

2. detsembril toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutatakse kalapüüki Peipsi järvel, kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Kalaliidu ning sektori esindajad.

2. – 4. detsembrini toimub Brüsselis Euroopa kalanduspiirkondade võrgustiku FARNET konverents, mille peateema on kogukonna juhitud kohalik areng.
2. detsembril toimub Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldusel Maaeluministeeriumi tellimusel välislektoriga tasuta infopäev Piima töötlemine väikemeiereides Tartumaal, Veski-Viinamärdi taluhäärberi saalis ja Viinamärdi talus (Märdi, Luke küla, Nõo vald). Lektoriteks on Jussi Heinola firmast Innolact (Soome) ja Annemari Polikarpus (PhD) Eesti Maaülikoolist. Teemad: Erinevad juuretised ja ensüümid ja nende mõju piimale ning valminud juustudele. Ebaõnnestumised juustude valmistamisel ja kuidas neid vältida. Juustude sensoorne hindamine, maitsetest. Pärast koolituse lõppu on võimalik külastada Viinamärdi talu lambalauta ja meiereid. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

2. detsembril
toimub Tartus EMÜ Metsamajas (ruum 2A13, F. R. Kreutzwaldi 5, Tartu) välislektoriga infopäev teemal Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus. Teemad: Mahelihaveisekasvatus Soomes (k.a toetused). Bosgårdi talu (https://bosgard.com/) kogemused mahelihaveisekasvatuses, liha otsemüük tarbijale, tootmise sidumine turismiga. Arutelu. – Irina Herzon (Bosgårdi talu; Helsinki Ülikool). Maheloomakasvatuse mõju liigirikkusele. Pool-looduslike koosluste majandamine. Arutelu. – Irina Herzon. Portsjonkarjatamiseks sobivate rohumaade rajamine. MTÜ Liivimaa Lihaveis innovatsiooniklastri tegevuste raames tehtud portsjonkarjatamise katsed. Arutelu. – Airi Külvet (MTÜ Liivimaa Lihaveis; Puutsa talu). Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena (6 tundi). Lisainfo: maheteave@gmail.com.

2. detsembril
toimub Harjumaal Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu Põllumajandusloomade Kogumiskeskuses (Lauda tee, Kaunissaare, Anija vald, https://etky.ee/teenused/kogumiskeskus/) lihaveisekasvatajate tasuta õpiring. Kavas: Ettevõttega tutvumine, noorloomalauda, söödahoidla, sõnnikuhoidla ehituslikud aspektid. Arutelud, kogemuste vahetamine, loomade kokkuostuga seotud teemadel. Ettevõtet ja loomade kokkuostu teemat tutvustab Jane Mättik – Eesti Lihaveisekasvatajate Seltis juhatuse esimees ja kogemustega lihaveisekasvataja. Kontaktisik Marika Oeselg, tel 5136242.

TEISIPÄEV, 3. detsember

3. detsembril
toimub Riigikogu maaelukomisjonis kohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektori Jaan Kallasega.

3. detsembril kell 11 – 16
korraldab Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus välislektoriga infopäeva teemal Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus Pärnumaal Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses (Penijõe, Pärnumaa). Teemad: Mahelihaveisekasvatus Soomes (k.a toetused). Bosgårdi talu (https://bosgard.com/) kogemused mahelihaveisekasvatuses, liha otsemüük tarbijale, tootmise sidumine turismiga. Arutelu. – Irina Herzon (Bosgårdi talu; Helsinki Ülikool). Maheloomakasvatuse mõju liigirikkusele. Pool-looduslike koosluste majandamine. Arutelu. – Irina Herzon. Portsjonkarjatamiseks sobivate rohumaade rajamine. MTÜ Liivimaa Lihaveis innovatsiooniklastri tegevuste raames tehtud portsjonkarjatamise katsed. Arutelu. – Airi Külvet (MTÜ Liivimaa Lihaveis; Puutsa talu). Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena (6 tundi). Lisainfo: maheteave@gmail.com.

3. detsembril algusega kell 11
toimub Raplamaal Lokuta Puhkekeskuses (Kehtna vald, Lokuta) Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldusel Maaeluministeeriumi tellimusel tasuta infopäev teemal Loomakasvatusökonoomika ja finantsteadmised loomakasvatuses. Teemad: Tulemusmõõdikud piimatootmises ja nende kasutamine ettevõttes – Rando Värnik, EMÜ. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

3. detsembril algusega kell 15
toimub Viljandis (Posti t 6) faasanikasvatuse õpiring. Huvilistel registreeruda telefonil 5356 6121, koolitus@linnukasvatajateselts.ee.

3. detsembril algusega kell 11
toimub Manure Standards projekti lõpuseminar ja temaatiline arutelu Tallinnas Maaeluministeeriumi suures saalis (Lai tn 39 / 41). Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekasvatuse Instituut osalevad projektis „Manure Standards“, mille eesmärk on välja töötada rahvusvaheliselt ühtsed juhised sõnniku koguste ja omaduste määramiseks nii põllumajandusettevõtetes kui ka kasutamiseks seadusandluses. Seeläbi muudetakse loomasõnniku kasutamine Läänemere piirkonnas tõhusamaks, kuna uute sõnnikustandardite rakendamine parandab toiteainete taaskasutust ning vähendab toiteainete kandumist Läänemerre. Teemad: Sissejuhatus päeva (projekti tutvustus). Allan Kaasik, EMÜ; Sõnniku koostise ja koguse arvutusvahend ja võrdlus praeguste metoodikate ja andmetega. Allan Kaasik, EMÜ; Sõnniku proovivõtu ja -analüüsi juhendid – kasu asutustele. tbc, ETKI; Sõnnikumajanduse standardite muutuse majanduslik mõju. Kalvi Tamm, ETKI; Sõnnikumajanduse keskkonnamõjud. Alar Astover, EMÜ; Diskussioon – Soovitused otsustajatele ja ametnikele. Lisainfo Allan Kaasik (allan.kaasik@emu.ee) või Kalvi Tamm (kalvi.tamm@etki.ee).

3. – 4. detsembril
toimub Brüsselis kogukonna juhitud kohaliku arengu konverents – kohalik tegevus muutuvas maailmas (Community-Led Local Development (CLLD) Conference – Local action in a changing world).

KOLMAPÄEV, 4. detsember

4. detsembril
toimub Tallinnas Maaeluministeeriumis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 tingimuslikkuse töögrupi esimene kohtumine, kus tulevad arutelule maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded, kohustuslikud majandamisnõuded on planeeritud hilisemasse töögruppi. Täiendav lisainfo, sh arutelu materjalid ja edasiste kohtumise kuupäevad on avalikult kättesaadavad Maaeluministeeriumi veebilehel. Kohtumisel osalevad EPKK keskkonnatoimkonna esinaine Mae Alviste ja EPKK keskkonnavaldkonna juht Riina Maruštšak.

4. detsembril kell 10.30
toimub Tallinnas Maaeluministeeriumis mahepõllumajanduse arengukava ja selle rakendusplaani hindamise seminar. Seminaril vaadatakse üle 2019. aasta tegevused mahepõllumajanduse valdkonnas ja mahepõllumajanduse arengukava rakendusplaani täitmisel ning hinnatakse mahepõllumajanduse arengukava eesmärkide saavutustaset.

4. detsembril algusega kell 10
korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Maaeluministeeriumi tellimusel tasuta infopäeva Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ja kvaliteet Türi Kultuurikeskuse klaassaalis (Hariduse 1, Türi, Järva maakond). Teemad: Söödaseaduse muudatustest (import ja järelevalvetasu) – Eda Ernes, Maaeluministeerium; LÜHIDALT: Peamised muudatused söödaseaduses on seotud sööda kontrollimisega, mis tuuakse Eestisse väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist ning ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute rahastamise põhimõtete muutmisega seoses sööda nõuetekohasuse kontrollimisega. Kehtiv ametlike kontrollide tegemise eest tasutav riigilõiv asendatakse kontrollitoimingute eest võetava järelevalvetasuga. Loobutakse imporditava mitteloomse sööda saabumisel Eestisse selle sajaprotsendilisest kontrollist piiripunktis ning selle asemel keskendutakse sööda kontrollile sihtkohas. Majandustegevusteate esitamine (kes ja miks peab esitama) – Pille Sadrak, VTA. LÜHIDALT: Majandustegevusteadete esitamine on kohustus kõigile sööda käitlejatele süsteemi loomiseks, mille eesmärk on ühtsete nõuete täitmine ja järelevalve teostamine igas sööda käitlemise etapis, et tagada loomade söötmisel ohutu ja kvaliteetne sööt. Soovimatud ained söödas ja saasteained toidus – Anneli Haugas, MeM. LÜHIDALT: Soovimatud ained söödas ja saasteained toidus: ülevaade teatud Eesti kontekstis olulistest looduslikest toksiinidest ja mükotoksiinidest, mis võivad esineda nii söödas kui toidus ning soovitusi kuidas neid vältida ja vähendada. 2019. a. teravilja kvaliteet ja sööda ohutus – Epp Saluveer, Scandagra Eesti AS. LÜHIDALT: Teravilja vastuvõtt, analüüs ja saagi 2019 kvaliteet; Ohutu sööda tootmine tootja vaatenurgast. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

4. detsembril algusega kell 10
toimub Viljandis (Vabaduse plats 4) Viljandi Põllumajanduse Nõuandeühingu korraldatud tasuta infopäev “Juriidiliste isikute kulude ja tulude arvestuse iseärasused 2019-2020 a.”. Teemad: Maksude ja raamatupidamise seaduste muudatused 2019. – 2020. aastal. Aastaaruannete koostamine. Lektor: konsulent Tiina Sisa. Lisainfo: tel 56240049, e-mail: peeter@vpnu.ee, koduleht: vpnu.ee. Eelregistreerimine telefonil 4333800 või e-posti aadressil taluliit@vpnu.ee.

4. detsembril algusega kell 15
korraldab Eesti Kaugmetsaomanike Liit üleriigilise infopäeva: Metsa tulud – kulud, maksude arvestus Tallinnas (Endla 59, tasuta parkimine maja taga). Lektor: metsanduse konsulent Aivar Pedaspuu. Lisainfo kaugmets@gmail.com, tel 5021 260.

4. detsembril
toimub kogukonnaenergeetika populariseerimisele ja arendamisele suunatud Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) korraldatud seminar “Ühistuline tegevus kogukonnaenergeetikas. Energiaühistud”.

4. – 11. detsembrini
on avatud keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) taotlusvoor.

NELJAPÄEV, 5. detsember

5. detsembril algusega kell 10
toimub Tartus Eesti Maaülikooli aulas X Mullapäev. Teemad: Eesti mullateaduse ja -õpetuse panus ühiskonna arengusse läbi aegade – Alar Astover (Eesti Maaülikool); Maaparandus kliimamuutuste kontekstis – Hannes Puu (Maaeluministeerium); Erosioon – Ain Kull (Tartu Ülikool); Mis toimus põllumuldades perioodil 1983-2017? – Priit Penu (Põllumajandusuuringute Keskus); Aasta muld 2020 tutvustus – Merrit Shanskiy (Eesti Mullateaduse Selts); Tudengite panus ja tunnustamine – Endla Reintam (Eesti Maaülikool); SQAPP – kas lihtsalt uus mänguasi või kasulik abivahend? – Endla Reintam (Eesti Maaülikool); Põllumuldade kaltsiumisisaldusest ja lupjamisest – Valli Loide (Eesti Taimekasvatuse Instituut); Metsa ja metsamuldade süsinikuringe – Veiko Uri (Eesti Maaülikool); Paneeldiskussioon – Poliitika ja seadusandlus mulla poolt või vastu?. Registreerumine: SIIN või telefonil 7313537.

5. detsembril kell 12
toimub Tallinnas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja töötleva tööstuse grupi koosolek. Lisainfo: EPKK juhatuse liige Tiina Saron, tel 5131535.

5. detsembril
toimub Paides Maaeluministeeriumi valitsemisala finantsjuhtide ja kvaliteedijuhtide aastalõpuseminar. Kavas on programmiperioodi 2021–2024 teenustes toimuvate muudatuste ja kulumudeli tugiteenuste ühtlustamise arutelu ning finantstoimemudeli muudatuste tutvustus. Kontaktisik: ministeeriumi strateegia- ja finantsosakonna arendusjuht Merje Frey.

5. detsembril algusega kell 11
toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1, auditoorium A 303 või A 305, III korrus) tasuta koolitus Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus. Koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel. Õppejõud Birgit Aasmäe, mag (vet-med), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor ja Julia Jeremejeva, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor. Teemad: Karjas levivate haiguste registreerimine ja analüüs. Loomade ravi korraldamine. Nakkushaiguste äratundmine ja diagnoosimine karjas. Farmi bioturvalisuse kava loomine. Registreerumine: SIIN. Lisainfo: e-post: avayl@emu.ee.

5. detsembril algusega kell 11
toimub Sakus Põllumajandusametis (Teaduse 2, Harjumaa) tasuta infopäev mahesektori organisatsioonide esindajatele, mille korraldab Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Mahepõllumajanduse Koostöökogu ja Põllumajandusametiga. Teemad: Mahepõllumajanduse hetkeseis Eestis. Arutelu. Peamised probleemid ja küsimused seoses nõuete täitmise ja järelevalvega. Arutelu. Lektorid: Anu Nemvalts (Põllumajandusamet) ja Elen Peetsmann (Eesti Maaülikooli Mahekeskus). Eelregistreerimine: maheteave@gmail.com. Lisainfo: Elen Peetsmann, maheteave@gmail.com.

5. detsembril kell 10 – 15
korraldab Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) loomapidajatele ja jõudlusandmete kogujatele tasuta infopäeva “Kuidas saada parem ülevaade karjast andmete registreerimise ja analüüsi abil” Rakveres linnas, Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse instituudis (Rohuaia 12, ruum nr 105, arvutiklass). Infopäeval kasutatakse arvuteid. Tutvustatakse piimaveiste jõudluskontrolli rakendust ning antakse ülevaade võimalustest, mida pakuvad selle analüüsid, graafikud ja ülevaated. Praktiliste näidete ja ülesannetega selgitatakse andmete edastamise täpsuse tähtsust nii farmi kui riiklike registrite seisukohast. Teemad: Jõudlus- ja terviseandmete registreerimise olulisus ja võimalused. Ülevaade karjast. Toodanguandmed lehma ja karja tasemel. Aretustöös kasutatavad võimalused (põlvnemisinfo, aretusväärtused). Aire Pentjärv, EPJ; Aretustöös kasutatavad võimalused (paaride valik). Söötmist iseloomustavad aruanded. Andmevahetus farm – EPJ – PRIA. – Maila Kirs, EPJ; Ülevaade tervist ja sigimist iseloomustavatest aruannetest. – Merle Lillik, EPJ; Kokkuvõte, küsimused. Registreeruda telefonil 738 7700 või e-posti aadressil epj@epj.ee.

REEDE, 6. detsember

6. detsembril
toimub Tallinnas Maaeluministeeriumis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 innovatsiooni ja teadmussiirde süsteemi (AKIS) töögrupi esimene kohtumine, mis keskendub Eesti innovatsiooni ja teadmussiirde süsteemi üldkontseptsiooni ja üldise struktuuri arutelule. Üheskoos kaardistatakse AKIS-süsteemi osapooled, rollid ja koostöövõimalused. Täiendav lisainfo, sh arutelu materjalid ja edasiste kohtumise kuupäevad on avalikult kättesaadavad Maaeluministeeriumi veebilehel.

6. detsembril
toimub EPKK keskkonnatoimkonna koosolek, mis korraldatakse ühiselt koos Keskkonnaministeeriumi poolt koordineeritud põllumajanduse veekaitse töörühmaga. Koosoleku raames külastatakse Voore Farm OÜ-d, arutatakse keskkonnakoormuse vähendamiseks rakendatud meetmete üle, antakse ülevaade nitraaditundliku ala (NTA) põhjaveeseirest ja arutatakse ettepanekut korraldada vanade taimekaitsevahendite nn kogumistalgud.

6. detsembril algusega kell 10
toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1, auditoorium A 305) täiendkoolitus Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis. Täpsem info ja registreerumine: SIIN.

6. detsembril algusega kell 9.15
toimub Tartus, Eesti Maaülikoolis tasuta infopäev Põllumajandusloomade pidamine, transport, tapmine vastavalt loomakaitseseadusele. Teemad: Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus; Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuded farmis; Transpordisobivus; Põllumajandusloomade transport tapamajja – erinevad transpordi liigid ja vahendid; Loomade heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas; Humaanne tapmise eeldused; Erinevad uimastamise meetodid; Korrektse uimastamise tunnused. Eelregistreerimine:
SIIN.


 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

Eelmine lugu01.12.2020 – EPKK Sealihakonverents 2020
Järgmine luguBaltimaade põllumehed nõuavad Brüsselilt võrdset kohtlemist