Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 45. nädal

Esmaspäev, 4. november

4. ‒ 8. novembrini toimub Hiinas rahvusvaheline impordimess Import Expo, kus osaleb ka maaeluminister Mart Järvik. Maaeluministrit saadab visiidil Maaeluministeeriumi esindajatest ning toidu- ja joogisektori ettevõtetest koosnev äridelegatsioon. Shanghais toimub kohtumine Hiina Tolliameti aseministriga ja Hiina Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Ministeeriumi esindajatega, kellega arutatakse kahepoolse koostöö edendamise võimalusi. Lisaks võõrustab minister 7. novembril Eesti ettevõtjatele ja nende äripartneritele pühendatud vastuvõttu, kus meie kokad tutvustavad Eesti toitu. Hiina rahvusvaheline impordimess on Hiina presidendi Xi Jinpingi ellu kutsutud üritus, et edendada Hiina avanemise poliitikat ja elavdada kaubandust. President Xi osaleb isiklikult avatseremoonial, kuhu on kutsutud messil osalevate riikide presidendid, peaministrid ja ministrid. Eesti on messil esindatud toidu ja elustiili paviljonides järgmiste ettevõtetega: Saku Õlletehas AS, Haage Joogid OÜ, EBM Grupp AS, Tanker Brewery OÜ, Ecotar OÜ, Mayeri Industries AS ja Top Connect OÜ.

4. novembril kohtub kohtuvad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu ja juhatuse esindajad peaminister Jüri Ratasega. Kohtumise teema: põllumajandusettevõtjate üleminekutoetused 2020. aasta riigieelarves.

4. novembril toimub lihaveisekasvatajate tasuta õpiring Topi Mõis OÜ-s ( Rootsi küla, Lääneranna vald, Pärnumaa). Teemad: Topi Mõis OÜ ettevõttega tutvumine. Ettevõtet tutvustavad ja oma kogemusi jagavad Aldo ja Andres Vaan. Õpiringi juhendab Marika Oeselg, loomakasvatuskonsulent, Maaelu Edendamise Sihtasutus.


Teisipäev, 5. november

5. novembril toimuvad Brüsselis Copa-Cogeca mesinduse ja lambakasvatuse töögruppide koosolekud. Räägitakse meeturu olukorrast, mee päritolu probleemistikust, ÜPP tulevikust, DG ENVI algatustest, kliimamuutusest, taimekaitsevahendite mõjust, kodanike algatusest “Päästke mesilased!” (Save the bees!), Brexitist, rahvusvahelistest kaubandusläbirääkimistest jpm. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.

5. novembril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Viljandis hotelli Centrumi rohelises saalis tasuta infopäeva „Aedmaasika ja hariliku vaarika kasvatamine: uued sordid, kasvatustehnoloogiad ja kahjustajad“. Teemad: Aedmaasika ja hariliku vaarika sortide sobivust Eestis kasvatamiseks lähtuvalt saagi realiseerimise kohast (kohalik turg, eksport, värskelt müük või töötlemine). Olulisemad saagikust piiravad tegurid (talvekahjustused, spetsiifilised haigused ning kahjurid). Taimmaterjali kvaliteet ja uuemad kasvatustehnoloogiad (aedmaasikal talvekatete ja katteloori kasutamine, mõlema kultuuri puhul kiletunnelite kasutamine, taasviljuvate sortide kasvatamine). Erinevad väetusvõimalused ja kahjurite ning haiguste tõrje erinevate kasvatustehnoloogiate korral. Ülevaade levinumatest taimede toiteelementide puuduse visuaalsetest tunnustest – kuidas erisatada neid haigustunnustest. Lektorid on EMÜ teadurid Ulvi Moor ja Liina Arus. Registreerimine SIIN. Lisainfo 508 7320.


Kolmapäev, 6. november

6. novembril kell 13.00 – 16.15 toimub Äripäeva tasuta veebiseminar „Lepingud metsanduses I: „Milline leping metsamajandamisel valida?”. Veebiseminaril käsitletakse metsanduse valdkonna tüüpilisi lepinguid ja nendega seotud probleeme. Räägitakse järgmistest lepingutest: 1) kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping; 2) metsamaterjali võõrandamise leping; 3) raieteenuse leping; 4) naaberkinnisasja kasutamise kokkulepe (seoses juurdepääsutee kasutamise ja laoplatsi rajamisega); 5) kasutusvalduse seadmise leping. Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo EnvirLaw partner ja vandeadvokaat Mirjam Vili. Registreerumine SIIN. Lisainfo: liina.aru@aripaev.ee.

6. novembril algusega kell 10 toimub tasuta infopäev Nõuded loomakasvatuses Lääne-Virumaal, Põllumajandusuuringute Keskuse Jäneda maja sinises saalis (Jäneda küla, Tapa vald). Teemad: Uus veeseadus. Nõuded sõnniku hoidmisele, talvisele söötmisplatsile, karjatamisele ja põlluraamatu pidamisele. Loomade heaolu, söödaohutuse ja bioturvalisuse nõuded. Nõuetele vastavuse nõuded. Lektor loomakasvatuse konsulent Vaike Nõu. Tel. 5242319, vaike.nou@mail.ee. Registreerimine SIIN.

6. novembril algusega kell 9 toimub Tartus Eesti Maaülikooli Mahekeskuses (Eerika tee 2, Õssu küla) tasuta infopäev “Efektiivne taimekasvatus, kasutades andmehaldusprogrammi eAgronom”. Teemad: eAgronom programmi tutvustus (Ella Käi-Edo, eAgronom OÜ). Küsimused ja arutelu (Toomas Tõrra, Eesti Maaülikool). Registreeruda SIIN.

6. novembril algusega kell 15 korraldab Eesti Kaugmetsaomanike Liit Tallinnas (Endla 59) üleriigilise tasuta infopäeva: Toetused metsaomanikele. Lektorid: metsanduse konsulendid Piret Arvi, Aivar Pedaspuu. Registreerida SIIN. Lisainfo: kaugmets@gmail.com , tel 5021260.


Neljapäev, 7. november

7. novembril kell 11 toimub Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu koosolek Tallinnas.

7. – 8. novembril toimub Brüsselis Copa-Cogeca ja komisjoni metsanduse töögrupi koosolek. Räägitakse uue Europarlamendi mõtetest metsanduspoliitika alal, LULUCF-st, EL metsandustrateegiast, biomajandusest jpm. Osaleb Priit Jõeäär Keskühistust Eramets. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.

7. novembrist kuni 11. detsembrini toimub Järvamaal Säreveres koolitus Põllumajandusloomade seemendamine. Lektorid Ulvi Martin, Toomas Raaper, Peeter Padrik. Lisainfo: tel 5329 2188, E-mail: ruth.turk@jkhk.ee.


Reede, 8. november

8. novembril algusega kell 10 toimub Viljandi maakonnas tasuta infopäev Karja tervis ja mikroobide resistentsus. Õppejõud Piret Kalmus, PhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent. Teemad: 1) Antibiootikumiresistentsuse ärahoidmine veisekarjas. 2) Antibiootikumide kasutamise põhimõtted veisekarjas. 3) Karjatervise parandamise võtted. Registreerumine SIIN.

8. novembril algusega kell 10 toimub Viljandimaal Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis tasuta koolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitus – väikemäletsejad. Teemad: Väikemäletsejaliste heaolu ja pidamine sh söötmine, heaolu halvenemisele viitavad tunnused, geneetika ja aretuse mõjud produktiivsusele ja tervishoiule. K. Tähepõld; Väikemäletsejaliste tervishoid, tervisliku seisundi hindamine ja profülaktika. A.M. Anupõld; Praktiline õpe Pärnisaare Talu, Unakvere küla, Viljandimaa. Lektorid: Ann Mari Anupõld, kogemustega loomaarst ja konsulent; Katrin Tähepõld, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu aretustöö koordinaator, konsulent, loomaarst. Registreerimine SIIN. Info tel 513 6242 marika.oeselg@gmail.com.

8. novembril algusega kell 9.15 toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 305 või A 303, III korrus) tasuta koolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitus – põllumajanduslinnud. Teemad: Lindude anatoomia ja füsioloogia. Lindude pidamistingimused. Kuidas ära tunda haigeid linde ja heaoluga seonduvaid probleeme. Valdkonda reguleeriv seadusandlus; Põllumajanduslindude pidamise nõuded; Transpordisobivus; Põllumajanduslindude transport tapamajja; Lindude heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas. Lektorid: Ann Mari Anupõld, kogemustega loomaarst ja konsulent; Katrin Tähepõld, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu aretustöö koordinaator, konsulent, loomaarst. Registreerimine SIIN.


 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

Eelmine luguAavo Mölder nimetati põllumajanduskoja auliikmeks, viis silmapaistvat maaelu edendajat said Jakobsoni aumärgi
Järgmine luguEsimene Eesti Põllumajanduse Aastanäitus EPA2019 tõi Tartusse mitu tuhat maamajandusettevõtjat