Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 43. nädal

Esmaspäev, 21. oktoober

21. oktoobril toimub Riigikogu Maaelukomisjoni istung, kus arutatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 ja Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030.

21. oktoobril osalevad maaeluminister Mart Järvik, kantsler Illar Lemetti ja strateegia- ja finantsosakonna juhataja asetäitja Inda Vaht Riigikogu rahanduskomisjonis 2020. a riigieelarve seaduse eelnõu lugemisel. Minister teeb lühikese ülevaate valitsemisala eelarvest ja vastab küsimustele.

21. oktoobril korraldab Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus tasuta infopäeva teemal Mahetoodete turundus SA-s Tallinna Teaduspark Tehnopol (Teaduspargi 6-1, Tallinn). Infopäev läheb arvesse mahetootmise toetuse kohustusliku koolitusena. Teemad: Edukas turundus. Eristumine, sõnumid pakendil. Selle aasta parima mahetoote konkursil osalenud toodete näiteid. Andres Kuusik (Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja); Mahetoidu turg. Arutelu. Merit Mikk. Lisainfo: e-maili teel maheteave@gmail.com.


Teisipäev, 22. oktoober

22.oktoobril algusega kell 10.30 toimub Tallinnas Riigikogu konverentsikeskuses (Lossi plats 1a Tallinn) konverents „Aasta Põllumees 2019“: Tuleviku põllumajandus ja keskkonnahoid, mille korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Aasta Põllumehe konkurssi korraldavad Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Konverentsi kava vaata SIIT.

22. oktoobril kohtuvad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu ja juhatuse esindus maaeluministri Mart Järvikuga, et arutada 2020. aasta riigi eelarvet põllumajandustootmise vaatevinklist. Lisainfo: EPKK nõukogu esimees Olav Kreen, tel 514 2124.

22. oktoobril korraldab Põllumajandusuuringute Keskus/ Maaeluvõrgustik konsulentide teabepäeva Tartus (Maaülikooli tehnikahoone). Päevakava vaata SIIT.

22. oktoobril algusega kell 10 korraldab Eesti Maaülikool keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse tasuta infopäeva Rapla Kultuurikeskuses (Tallinna mnt. 17, II korrus, Weinbergi saal). Infopäeva viib läbi EMÜ aianduse osakonna dotsent, aianduskonsulent Ulvi Moor. Teemad: Istandiku planeerimine, maa ettevalmistamine, sobivad eelkultuurid. Erinevate maasikasortide vastupidavus haigustele ja kahjuritele – keskkonnasõbralikku- ja mahekasvatusse sobivad sordid. Maasikataimede toiteelementide vajadus erinevates kasvufaasides, maheväetiste kasutamise võimalused. Haiguste ja kahjurite tõrje keskkonnasõbralikud variandid. Eelregistreerumine SIIN. Lisainfo e-postilt: ulvi.moor@emu.ee.


Kolmapäev, 23. oktoober

23. oktoobril kohtuvad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu ja juhatuse esindus Riigikogu Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esindajatega, et arutada 2020. aasta riigi eelarvet põllumajandustootmise vaatevinklist. Lisainfo: EPKK nõukogu esimees Olav Kreen, tel 514 2124.

23. kuni 25. oktoobrini toimub Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses Tallinna Toidumess FoodFair 2019, kus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab ettevõtjate ühisstendi (stend C-304, 60 m2), osalevad 6 ettevõtet: Arke Lihatööstus AS, Bacula OÜ, Kadarbiku Köögivili OÜ, Linnamäe Lihatööstus AS, Must Küüslauk OÜ, Nõo Lihatööstus AS. Messi raames toimub ka Eesti Leivaliidu konverents. Eesti Leivaliidu asutamisest möödub sellel sügisel 30 aastat. Juubeli puhul korraldatakse rahvusvaheline leivakonverents „Rukkileiva olevik ja tulevik“. Üritus toimub Eesti Näituste konverentsisaalis.

23. oktoobril algusega kell 11 toimub Pärnu Nooruse majas (Roheline 1B, Pärnu) tasuta infopäev “Loomakasvatuse tehnoloogiad muutuvate keskkonnanõuete kontekstis”, mille korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Teemad: Muutunud keskkonnanõuded Veeseaduse ja tema rakendusaktide alusel – Ann Riisenberg, Keskkonnaministeerium; Välitingimustes loomade pidamine ja välipidamisalade nõuded – Ann Riisenberg; Veekaitsevööndis karjatamise teatise esitamine infosüsteemis Vee-veeb – Triin Mägi, Keskkonnaamet. Registreerige osalemissoov kuni 21. oktoobrini www.pikk.ee (vt sündmuste kalender) või EPKK kodulehel. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

23. oktoobril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäeva „Veekaitsemeede“ Veskisilla hotellis Järvamaal. Teemad: Mulla ja ilmastiku mõju taimetoitelementide omastatavusele ja kadudele – EMÜ professor Alar Astover, mullateaduse õppetool; Taimetoitainete leostumine – teadmised nõu- ja põldkatsetest – Henn Raave, EMÜ taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli teadur; Pestitsiidide sisaldusest pinna- ja põhjavees – Ülle Leisk, Keskkonnauuringute Keskus; Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) – Eike Lepmets, maaeluministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist. Registreerimine SIIN.

23. oktoobril korraldab Maaülikool Tartus Maaülikoolis (Fr.R.Kreutzwaldi 56/1 õppehoone, Tehnikamaja, avatud ülikooli õppeklass) tasulise koolituse Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes (vene keeles). Täpsem info ja registreerumine SIIN.

23. oktoobril algusega kell 10 toimub Tartumaal EMÜ Mahekeskuse saalis (Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald) tasuta infopäev Nõuded loomakasvatuses. Teemad: Uus veeseadus. Nõuded sõnniku hoidmisele, talvisele söötmisplatsile, karjatamisele ja põlluraamatu pidamisele. Loomade heaolu, söödaohutuse ja bioturvalisuse nõuded. Nõuetele vastavuse nõuded. Lektor loomakasvatuse konsulent Vaike Nõu. Tel. 5242319, vaike.nou@mail.ee. Registreerimine SIIN kuni 21.oktoobrini .

23. oktoobril algusega kell 14 toimub Tartumaal EMÜ Mahekeskuse saalis (Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald) tasuta infopäev Finantsteadmised loomapidamisettevõttes. Teemad: tulemusmõõdikute kasutamine loomakasvatusettevõtte juhtimisel ning probleemide tuvastamisel. Eesti piimatootjate tootmistulemused 2017-2019 aastal Agroinfo süsteemi andmete põhjal ja Agroinfo süsteemi tutvustus. Lektor Aadi Remmik. Registreerida saab kuni 21. oktoobrini SIIN.

23. oktoobril algusega kell 15 korraldab Eesti Kaugmetsaomanike Liit üleriigilise tasuta infopäeva Puidu hinnad, puidu müügi korraldamine Tallinnas (Endla 59 , tasuta parkimine maja taga). Lektorid: metsanduse konsulendid Ain Malm, Aivar Pedaspuu. Registreerida SIIN. Lisainfo kaugmets@gmail.com, tel 5021260.


Neljapäev, 24. oktoober

24. – 25. oktoobril toimub tasuta koolitus Aiandus mitteaianduskonsulendile – alternatiivsed kultuurid Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1, auditoorium A 303, tehnikamaja III korrus), praktilised tegevused Rõhul (Õunaaia tee 5 Rõhu küla) ja aiandis Aiasõber OÜ (Ändi tee 18 Tükiküla Tartumaa), sõit praktikakohta osalejate oma transpordiga. Täpsem tunniplaaniv vt kodulehelt. Õppejõud Kadri Karp, D.Sc, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor, Leila Mainla, Ph.D, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi dotsent, Liina Arus, teadur, Polli Aiandusuuringute Keskus, Maret Prits, MSc, Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi maamajanduse ökonoomika õppetooli lektor, täiskasvanute koolitaja, tase 7. Eelregistreerimine SIIN.

24. oktoobril algusega kell 10 toimub Viljadis hotellis Centrum (Punane konverentsiruum, Tallinna 24) infopäev Mahepõllumajandus alustajatele – taimekasvatus. Infopäevad lähevad arvesse mahetoetuse raames nõutava kohustusliku koolitusena. Teemad: Külvikorrad, muld ja väetamine. Umbrohud ja nende tõrjumine. Vahekultuurid ja nende kasutusvõimalused. Lektorid Margo Mansberg ja Merili Toom. Registreerimine (eelistatult) SIIN või e-mailil mahepm@gmail.com või telefonil 56620955.

24. – 27. oktoobrini toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuses koolitus Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (32 tundi), lektor Tuuli Jõesaar. Lisainfo: Ruth Tõrk, Järvamaa Kutsehariduskeskus, telefon: 5329 2188, e-mail: ruth.turk@jkhk.ee.

24. oktoobril algusega kell 10 toimub Viru-Jaagupi Külalistemajas (Pihlaka 1, Viru-Jaagupi, Lääne-Virumaa) tasuta infopäev “Loomakasvatuse tehnoloogiad muutuvate keskkonnanõuete kontekstis”, mille korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Teemad: Muutunud keskkonnanõuded Veeseaduse ja tema rakendusaktide alusel – Ann Riisenberg, Keskkonnaministeerium; Välitingimustes loomade pidamine ja välipidamisalade nõuded – Ann Riisenberg; Veekaitsevööndis karjatamise teatise esitamine infosüsteemis Vee-veeb – Ann Riisenberg. Mõlemal infopäeval osalevad ka Keskkonnainspektsiooni esindajad, kes on valmis vastama küsimustele järelevalve seisukohast. Registreerige osalemissoov kuni 21. oktoobrini www.pikk.ee (vt sündmuste kalender) või EPKK kodulehel. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.


Reede, 25. oktoober

25. oktoobril korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis Taime- ja loomakasvatusvaldkonna 4. taseme kutseeksamid. Lisainfo: Katrin Tambet, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja haridusvaldkonna juht, tel 511 0965, katrin@epkk.ee.

25. oktoobril algusega kell 10 toimub Läänemaal, Lauri-Jaani talus, Kivikülas infopäev Mahepõllumajandus alustajatele – taimekasvatus. Infopäevad lähevad arvesse mahetoetuse raames nõutava kohustusliku koolitusena. Teemad: Külvikorrad, muld ja väetamine. Umbrohud ja nende tõrjumine. Vahekultuurid ja nende kasutusvõimalused. Lektorid Margo Mansberg ja Merili Toom. Registreerimine (eelistatult) SIIN  või e-mailile mahepm@gmail.com või telefonil 56620955.

25. oktoobril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Pärnus Nooruse Majas tasuta infopäeva Efektiivne maasikakasvatus, istandiku rajamisel tehtavad vead. Lektor on Ulvi Moor. Teemad: Maasikaistandiku rajamine ja hooldamine, haigused ja kahjurid. Sortide valik lähtuvalt turustuskanalist, saagi koristamine, säilitamine, turustamine. Maasikakasvatuse tasuvus. Toetusvõimalused. Registreerimine SIIN.


NB! 31. oktoobril ja 1. novembril toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatav esimene EPA – Eesti põllumajanduse aastanäitus 2019, mis toob kaheks päevaks Tartusse sektori tipptegijad. Huvilised saavad end suuremale osale seminaridest kirja panna SIIN.

 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

Eelmine luguEesti põllumehed ootavad Euroopa Ülemkogu eel otsetoetuste kiiremat ühtlustamist ja maaelu arengu vahendite kaitsmist
Järgmine luguKonverents Aasta Põllumees 2019: Keskkonnahoid on tuleviku põllumajanduse võtmesõna