Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 4. nädal

ESMASPÄEV, 20. jaanuar
20.
jaanuaril kohtub maaeluminister Arvo Aller Eesti Külaliikumise Kodukant ja Eesti Tõusigade Aretusühistu esindajatega.
20. jaanuaril toimub Sakus Põllumajandusametis infopäev, kus fookuses on veekaitsevöönd ja puhvertsoonid taimekaitsevahendite kasutamisel. EPKK-st osaleb keskkonnavaldkonna juht Riina Maruštšak.
20. jaanuaril toimub taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täiendkoolitus (12 t) Säreveres. Lektor Kaja Marrandi.

Kuni 26. jaanuarini ketab Berliinis rahvusvaheline toidumess Internationale Grüne Woche.

 

TEISIPÄEV, 21. jaanuar
21.
jaanuaril toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutatakse Eesti regionaalse majanduse tulevikustsenaariume aastani 2035, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Jagame Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks“, kutsutud pöördumise esindaja ja Rahandusministeeriumi ning Maaeluministeeriumi esindajad.
21. jaanuaril kell 9.30 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis põllumajandusmaa elurikkuse teemapäev, kus anname ülevaate sellest, mis seisus on põllumajandusmaa elurikkus ja mida saame teha, et seda hoida. Keskkonnahoid ja kliimaeesmärgid mängivad suurt rolli uue Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavas. Maaeluministeeriumi põhimõtted on kirjas põllumajanduse ja kalanduse valdkondlikus arengukavas aastani 2030.  Täpsem info ning registreerumine Maaeluministeeriumi kodulehel.
21. jaauaril kohtub maaeluminister Arvo Aller Eesti Aiandusliidu esindajatega.
21. jaanuaril toimub Brüsselis Europarlmendis seminar “Nähes puude taga metsa”, kus räägitakse Euroopa metsade multifunktsionaalsest rollist ja EL metsanduspoliitikast. Lisainfo Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
21. jaanuaril toimub EPKK nõukogu koosolek Viru-Jaagupi Külalistemajas.
21. jaanuaril algusega kell 10 toimub EPKK põllumajanduse grupi juhatuse liikmete ja organisatsioonide juhtide nõupidamine Viru-Jaagupi Külalistemajas. Lisainfo: EPKK juhatuse liige Vahur Tõnissoo, vahur@epkk.ee.
21. jaanuaril algusega kell 14 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Maaeluministeeriumi tellimuse ja koostöös SA Erametsakeskusega Tallinnas Teaduspargi Tehnopol Mustamäe konverentsikeskuse saalis SATURN (Teaduspargi 6/1) erametsanduse toetuste infopäeva. Teemad: toetuste ülevaade, MAK 2021-2027 – Kristiine Hindriks, Maaeluministeerium; Toetuste saamise tingimused, taotluste esitamine ja taotluste menetlemine – Triin Karin, SA Erametsakeskus; Toetuste kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus; Puiduturg ja -hind – AS Metsä Forest tegevdirektor Enn Sapp (Tallinnas); Küsimused, arutelu, kokkuvõtted – Kristiine Hindriks. Lisainfo info@epkk.ee , tel 600 9349 (juhiabi Maire Vimb).
21. ja 22. jaanuaril algusega kell 10.15 toimub tasuta koolituse Nõustamismetoodika konsulendile II mooduli kaks viimast päeva. Teemad: II moodul: Nõustamistoode, nõustamine. Nõustamistegevuse kui ettevõtluse alused. Kliendisuhtluse alused ja kliendi nõustamine. Koolitus viiakse läbi tellimuskoolitusena Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tellimusel. II moodulikoolitusel osalemiseks  registreeruge palun lingi alt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=10542&id_ay_toimumine=14165&systeemi_seaded=3,1,12,1, .
21. jaanuaril algusega kell 10 korraldavad Põllumajandusuuringute Keskus ja Maaeluministeerium Tallinnas Maaeluministeeriumi suures saalis (Lai tn 39/41, Tallinn) Põllumajandusmaa elurikkuse teemapäeva. Teemad: Põllumajandusest elurikkuse kao ja kliimamuutuse valguses – Aveliina Helm (Tartu Ülikool) ja Mulla elurikkus põllumajanduses: mustast kastist majandamisotsusteni – Tanel Vahter (Tartu Ülikool); Maastikuelementide olulisus põllumajandusmaastikus – Eve Veromann (Eesti Maaülikool); Põllumajandusmaastikuga seotud linnud – Veljo Volke (Eesti Ornitoloogiaühing); Röövlinnud kui põllumajandusmaastiku mitmekesisuse indikaatorid – Ülo Väli (Eesti Maaülikool); Tolmeldajad põllumajandusmaastikul – Virve Sõber (Tartu Ülikool); Liblikate käekäigust Eestis – mida saaksime paremini teha – Tiit Teder (Tartu Ülikool); Kas põllulinnud ja kimalased rõõmustavad põllumajanduskeskkonna toetuste üle? – Eneli Viik (Põllumajandusuuringute Keskus); Paneeldiskussioon „Kuidas edasi?“. Registreeruda hiljemalt 20.01.2020 Maaeluministeeriumi kodulehel https://www.agri.ee/et/pollumajandusmaa-elurikkuse-teemapaev-21-jaanuar-2020.

 

KOLMAPÄEV, 22. jaanuar
22. jaanuaril toimub Brüsselis Copa-Cogeca taimetervise töögrupi koosolek. Räägitakse arengutest seoses aktiivsete toimeainete (glüfosaat, neonikotinoidid, sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad jne) keelamise / kättesaadavusega jpm. Lisainfo Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
22. jaanuaril kell 11 toimub Maaeluministeeriumi kollases saalis merevesiviljelussektori esindajate kohtumine, mille keskseks teemaks on hoonestusload Eesti merealadel.
22. jaanuaril kohtub maaeluminister Arvo Aller Organic Estonia esindajatega.
22. jaanuaril algusega kell 10.30 toimub Raplamaal Märjamaa Rahvamajas (Sauna 2) ühistegevuse koolitus “Koostöö arendamise meetodid”, mille korraldab Eesti Maaülikool. Teemad: Sissejuhatus, tutvumine, soojendusharjutused. Koostöö olemus (koostöö tunnused, hea koostöö kriteeriumid; koostööks vajalikud oskused ja hoiakud; osalejate eneseanalüüs ja arengu eesmärgistamine; koostöö tekkimine, koostöö arengu faasid, nende märkamine ja käitumise valik eri faasides). Inimesed ja koostöö (keerulised koostööpartnerid osalejate töös; käitumisviiside skaala; manipuleerijate ära tundmine ja nendega toimetulek). Suhtlemistehnikad koostöös (kontakt, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine). Nõudlikud suhtlemisolukorrad (tagasiside; vastupanu; konfliktid koostöös).​ Koolitajaks on Kristel Jalak, Kera OÜ täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener. Lisainfo e-maililt: liis.volli@emu.ee. Lisainformatsioon ja küsimused: liis.volli@emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Liis Võlli).
22. – 24. jaanuaril toimub Säreveres taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22t). Lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu.
22. jaanuaril kell 14 toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus ümarlaud Tulevikutöö ja tulevikuharidus.

 

NELJAPÄEV, 23. jaanuar23. 
jaanuaril kell 10 toimub Tallinnas teadusasutuste ja ministeeriumide koostööna Sotsiaalministeeriumis seminar-arutelu „Toidujäätmete ja toidukao vältimine tootmisest tarbimiseni“. Registreerimine ja päevakava.
23. jaanuaril algusega kell 14 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Maaeluministeeriumi tellimuse ja koostöös SA Erametsakeskusega Tartus EMÜ Metsamaja ringauditooriumis 1A5 (F.R. Kreutzwaldi 5) erametsanduse toetuste infopäeva. Teemad: toetuste ülevaade, MAK 2021-2027 – Kristiine Hindriks, Maaeluministeerium; Toetuste saamise tingimused, taotluste esitamine ja taotluste menetlemine – Triin Karin, SA Erametsakeskus; Toetuste kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus; Puiduturg ja -hind –  Keskühistu Eramets TÜ tegevjuht Priit Jõeäär (Tartus); Küsimused, arutelu, kokkuvõtted – Kristiine Hindriks. Lisainfo info@epkk.ee , tel 600 9349 (juhiabi Maire Vimb).
23. jaanuaril toimub Olustveres SEB Panga infopäev põllumajandussektori ettevõtjatele, kus Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban tutvustab põllumajandustoetuste väljavaateid perioodiks 2021–2027.
23. jaanuaril algusega kell 9 toimub  Tallinnas Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses (Akadeemia tee 15A, Tallinn) täienduskoolituse Sensoorse analüüsi koolitus esimene osa. Teemad: Toidu organoleptilised omadused ja nende taju. Põhimaitsete tuvastamine – duo-trio test. Aroomianalüüs ja lõhnamolekulid. Maitselävede tuvastamine – standardtest (viiele põhimaitsele: magus, soolane, hapu, kibe, umami). Sensoorse analüüsi teooria – assessoritele esitatavad nõuded, hindamise põhitõed. Sensoorse analüüsi meetodid ja kasutamise praktikad. Kirjeldav sensoorne analüüs (valida 1 tootegrupp – leib, juust vms.). Lektorid: Rain Kuldjärv, MSc, Sirli Rosenvald, PhD. Info ja registreerimine liina@toiduliit.ee, tel. 6484978.

 

REEDE, 24. jaanuar
24.
jaanuaril kell 10 toimub Jõgeval Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadusnõukogu koosolek. Kohtumisel tehakse kokkuvõte 2019. aasta tegevustest ning 2020. a plaanidest.
24. jaanuaril kell 14.00–16.00 toimub Tallinnas Välisministeeriumis Põhja-Balti koostöö avaüritus.
24. jaanuaril kell 10 toimub Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istung, kus osalevad maaeluminister Arvo Aller ja põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ja kus põhiteemaks on Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu seisukohad.
24. jaanuaril kell 9 – 18.30 toimub Otepää vallamajas (III korrus, Lipuväljak 13) Valgamaal taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale, mille korraldab Räpina aianduskool. Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja oma sülearvuti ning arvuti laadimise vajadusel ka pikendusjuhe. Kursusele registreerimine: http://www.aianduskool.ee/taimekaitse-taienduskoolitus-profile/. Lisainfo:  www.aianduskool.ee/taienduskoolitus või tel: 796 1549 ja 5346 1209.
24. jaanuaril algusega kell 10.30 toimub Jõgevamaal Kuremaa lossis (Lossi 1) ühistegevuse koolitus “Koostöö arendamise meetodid”, mille korraldab Eesti Maaülikool. Teemad: Sissejuhatus, tutvumine, soojendusharjutused. Koostöö olemus (koostöö tunnused, hea koostöö kriteeriumid; koostööks vajalikud oskused ja hoiakud; osalejate eneseanalüüs ja arengu eesmärgistamine; koostöö tekkimine, koostöö arengu faasid, nende märkamine ja käitumise valik eri faasides). Inimesed ja koostöö (keerulised koostööpartnerid osalejate töös; käitumisviiside skaala; manipuleerijate ära tundmine ja nendega toimetulek). Suhtlemistehnikad koostöös (kontakt, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine). Nõudlikud suhtlemisolukorrad (tagasiside; vastupanu; konfliktid koostöös).​ Koolitajaks on Kristel Jalak, Kera OÜ täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener. Lisainfo e-maililt: liis.volli@emu.ee. Lisainformatsioon ja küsimused: liis.volli@emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Liis Võlli).


 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

Eelmine luguAvatud talude päev toimub tänavu 19. juulil
Järgmine luguPõllumajanduskoja nõukogu uus esimees on Sivar Irval