Põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse tänavused parimad

Maaelu Edendamise Sihtasutus tunnustas Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse 2012. aasta parimaid. Välja selgitati parim konsulent, kelleks sai taimekasvatuse ja finantsmajanduse konsulent Alar Lugu Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskusest ning parim nõuandekeskus, milleks sai Saarte Nõuandekeskus. Parimad kuulutati välja ja auhinnad anti üle maamajanduse konsulentide talvistel teabepäevadel, mis toimusid 5. – 6. detsembril Kääriku Spordikeskuses. Aasta parimaid tunnustab MES kolmandat korda.

Maaettevõtjaid nõustavas süsteemis on edukuse aluseks konsulentide teadmised ja nõuandeteenuse kättesaadavus. Viimase eest vastutavad maakondlikud nõuandekeskused. Seetõttu otsitaksegi parimaid kahes kategoorias: konsulent ja nõuandekeskus. Mõlema kategooria parimad selgitatakse välja kahes etapis, kus parima konsulendi valimisse kaasatakse nõuandekeskused ja nende juures töötavad konsulendid. Parima nõuandekeskuse valimisel küsitakse arvamusi teistelt nõuandekeskustelt ja konsulentidelt. Omapoolse hinnangu annab mõlemas kategoorias ka Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Parimaks konsulendiks valitud Alar Lugu on atesteeritud konsulendina tegutsenud ligikaudu 10 aastat.
Ta nõustab võrdselt nii taimekasvatuse kui maaettevõtluse valdkonnas. Alar Lugu on üks vähestest
noortest konsulentidest, kuid see-eest üks edukaimaid. Tootjad ja kolleegid hindavad tema kogemusi
kuna ta on olnud paljude ettevõtete ja asutuste juhatuses ning tal on oma kindel klientuur. Tema
arvamusega arvestatakse ja tihti küsivad ka kolleegid temalt nõu. Alar Lugu on aktiivne, koostööaldis
ja abivalmis. Jekateriina Näälik Saarte Nõuandekeskusest iseloomustab Alar Lugu kui tarka ja sisukat
inimest, kes enne mõtleb kui ütleb ning kellega on rõõm koostööd teha.
Parim nõuandekeskus 2012, milleks sai Saarte Nõuandekeskus MTÜ, on koostöövalmis ja aktiivne.
Kuigi asuvad teistest keskustest eemal, võtavad nad alati mandril toimuvatest infopäevadest ja
koolitustest osa ja ütlevad oma sõna sekka. Nende plussideks on kaasaegne koduleht ja
nõuandeteenistuse tööks sobivate ruumide ja tehnika olemasolu, mis võimaldab kohalikele tootjatele
rohkelt infopäevi korraldada ja nõustamisteenust pakkuda. Saarte Nõuandekeskus tegeleb vajadusel
peale Saaremaa ka teiste lähedalasuvate piirkondadega. Neil on palju püsikliente, kes on harjunud
head nõu saama. Saarte Nõuandekeskuse konsulendid teevad oma tööd südamega.
Põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus koondab põllumeestele ja maaettevõtjatele nõuannet
jagavaid konsulente. Nõuandeteenistus toimib lähtudes nõuandesüsteemist, millel on üleriigiline
struktuur ning mille põhieesmärgiks on tagada nõustamine, täiendkoolitus ja teabe levitamine
põllumajanduse ning maaelu valdkonnas. Alates 2010. aasta algusest koordineerib põllumeestele ja
maaettevõtjatele mõeldud nõuandeteenistust Maaelu Edendamise Sihtasutus.
Eelmine luguKvaliteedimärkide tuntus on taas kasvanud
Järgmine luguKas oleme rahul Euroopa Ülemkogu tulemustega?