Piimatootjad saavad lähikuudel kätte EL täiendava toetuse

11. märtsil 2010 saatis Põllumajandusministeerium kooskõlastamiseks määruse eelnõu “Piima turutoetuse saamise nõuded ning toetuse menetlemise kord”. Määruse jõustumisel makstakse Eesti piimatootjatele kokku umbes 20 miljonit krooni.

Piima ja piimatoodete äärmiselt kehva turuolukorra leevendamiseks otsustati möödunud aasta lõpus ühenduse eelarvest eraldada EL piimatootjatele 300 miljonit eurot. Iga liikmesriigi osakaal sellest summast määrati 2008/09 piima kvoodiaasta tegeliku piimatoodangu põhjal tootmiskvoodi piires. Eestile eraldati seejuures 20 373 005 krooni.

Piimatootjate erakorralise toetuse jaotamise kriteeriumid ja tehniline külg on liikmesriigi otsustada. Liikmesriigid peavad vaid hiljemalt 31. märtsiks 2010 Euroopa Komisjoni nendest üksikasjadest teavitama. Toetus peab piimatootjateni jõudma hiljemalt 30. juuniks 2010. Eestile määratud toetussumma jaotamispõhimõtted töötati välja piima tootmiskvoodi kasutamise analüüsi alusel ning edastati Euroopa Komisjonile jaanuari lõpus.

Eestis on toetuse saamise kriteeriumiks piima tegelik turustamine 2009. aastal, millal keskmine piima kokkuostuhind oli turukriisi tõttu 30% madalam kui 2008. aastal. Iga individuaalse piimatootja toetussumma arvutatakse talle 31. detsembri 2009. aasta seisuga määratud individuaalse piima tootmiskvoodi kilogrammide alusel. PRIA kvoodiregistri andmetel oli 31. detsembri 2009. aasta seisuga Eestis 1 137 kvoodiomanikku, kuid neist 106 ei ole jooksval kvoodiaastal piima turustanud. Et toetus jõuaks eelkõige aktiivse tootjani, sätestatakse täiendavalt vähemalt ühe aruande esitamise nõue piima tootmiskvoodi täitmise kohta ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2009.

Toetuse saamiseks ei pea piimatootja taotlust esitama. PRIA kontrollib, kas tootjal on õigus antud toetust saada. Piima kvoodisüsteemi rakendamise praktika näitab, et osad tootjad ja piima kokkuostjad esitavad kvoodi täitmise aruandeid hilinemisega, mistõttu võetakse arvesse hiljemalt 1. veebruariks 2010. aastal laekunud aruanded.

Toetuse ühikumäära arvutab PRIA Eestile määratud toetusesumma ja toetuse saamise tingimustele vastavate tootjate piimakvoodi kilogrammide summa alusel. Toetus määratakse kõigile toetuse saamise tingimustele vastavatele tootjatele hiljemalt 30. aprilliks 2010. aastal. Toetuse suuruseks kujuneb hinnanguliselt umbes 3 senti ühe kg piima kohta.

Eelmine luguTeraviljafoorum 2010
Järgmine luguMaaelu Edendamise Sihtasutus teeb pankadega koostööd kevadtööde finantseerimisel