Piimafoorum: Eesti piimatootmise laiendamisel on potentsiaali ka rohepöördes

Foto: shutterstock.com

FOORUM ON VAADATAV KA OTSEÜLEKANDES.

Täna, 11. novembril Rakveres toimuval Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Piimafoorumil arutatakse Eesti piimatootmise arenguvõimaluste üle kavandatava rohepöörde kontekstis. Foorumil räägitakse biomajanduse võimalustest, kvaliteedikavade rakendamisest piimandussektoris, tarbimis- ja turustamissuundumustest ning tehnoloogilistest arengutest.

„Piima tootmine on juba praegu Eesti põllumajanduse olulisemaid ekspordile suunatud tegevusharusid, kuid meie looduslikke tingimusi arvestades on piimandussektoril potentsiaali tootmise suurendamiseks nii kodu- kui eksporditurgusid silmas pidades. Samas peab edasine piimatootmise laienemine toimuma jätkusuutlikult, võttes arvesse keskkonnahoidu, loomade heaolu, piimatoodete kvaliteeti ja toiduohutust,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja piimatoimkonna esinaine Pillerin Puskar.

“Oleme Eesti piimasektori lähema kümne aasta perspektiivi silmas pidades eesmärgiks seadnud Eesti piimatootmise väärtusahelas lisandväärtuse suurendamise ligi kolmandiku võrra. Olulisteks märksõnadeks on keskkonnahoid, koostöö, kõrgem lisandväärtus, toodete mitmekesine valik ja tarbijate ootustele vastamine,” jätkas toimkonna juht.

Foorumil esinevad nii Eesti kui rahvusvaheliselt tunnustatud piimanduseksperdid. Ülemaailmse piimandusalase tegevuse nõustamisorganisatsiooni GIRA juht Christophe Lafougère räägib foorumil, kuidas üldine majanduskeskkond suhestub ringmajandusega. Euroopa Piimaliidu peasekretär Alexander Anton tutvustab Euroopa piimanduse tulevikku ja piimatoodete taimsete analoogtoodete tarbimistrende.

Piimatootjad soovivad toota toiduaineid, mis vastaksid nii meie tarbija ootustele kui eksporditurgude nõuetele. Nii kodu- kui välisturge silmas pidades keskendutakse foorumil kvaliteedikavade väljatöötamise vajalikkusele. Samas tuleb piima tootmisel ja töötlemisel tagada ka keskkonna säästlikkus, jätkusuutlikkus ja  konkurentsivõime.

„Globaalsed väljakutsed – nagu kliimamuutused ja koroonapandeemia  – mõjutavad meid kõiki, ka põllumajandust. Kõikide piimasektori osaliste koostöö ja panustamine on olulised. Peame  kaasas käima muutustega ja leidma võimalused, kuidas senised tootmis- ja töötlemisstrateegiad ümber korraldada ning efektiivsust tõsta,“ rõhutas Pillerin Puskar. 

Rakveres Aqua SPA konverentsikeskuses saavad täna kokku Eesti piimakarjakasvatajad, piimatöötlejad, kaupmehed, teadlased ja ametnikud. Foorumi moderaator on Eesti Maaülikooli õppejõud ja teadlane Marko Kass.

Foorumi kava leiab koja kodulehelt: https://epkk.ee/21-04-2020-piimafoorum-2020/.

Foorumit on võimalik jälgida veebis 

Konverents toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonna II raames; Rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Eelmine luguLihafoorum 2020: Jätkusuutlik lihasektor, globaalne vaade ja tootjaorganisatsiooni vajalikkus
Järgmine luguKäibemaksu langetamine soodustaks kodumaise puu- ja köögivilja tootmist ja tarbimist