Oettinger: vajan põllumeeste toetust ja argumente, et kaitsta põllumajanduse eelarvet

15. juunil osales Euroopa põllumeeste ja ühistute keskliidu Copa-Cogeca presiidiumi koosolekul Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Günther Ottinger, kes andis lühiülevaate EL eelarvekõneluste hetkemeeleoludest.

2018. aasta eelarve kinnitas Euroopa Komisjon paari päeva eest, nüüd läheb see arutlusele Euroopa Parlamenti ja loodetavasti saab lõpliku kinnituse novembris. Kohe, kui Suurbritannia saab uue valitsuse ja lahendab oma probleemid, alustatakse läbirääkimisi Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise tingimuste üle. EL-poolne tingimus on, et Suurbritannia täidab oma liikmemaksu kohustuse aastani 2019, kuid on võimalik, et nad ei nõustu sellega. Viimasel juhul ei anna EL järele nendepoolsetele tingimustele. Igatahes jääb Brexiti tõttu EL eelarvesse igal aastal 10-13 miljardi euro suurune auk.

Lisaks sellele on EL-i ees uued väljakutsed välispiiride tugevdamisel, võitlusel terrorismiga, sõjalise kaitse tõhustamisel, põgenikekriis. EL ei saa võtta eelarveaukude täiteks laenu, samuti ei ole võimalik riikide sissemakseid suurendada. Ideaalne oleks 50/50 lähenemine: üheaegselt kärpida eelarvet ja suurendada liikmesriikide sissemakseid.

Volinik Oettinger soovib, et põllumajandussektor ei satuks seejuures ohvri rolli, et uued väljakutsed ei läheks konflikti traditsiooniliste fondide kasutamisega. Et seda saavutada, on vaja häid argumente põllumajanduse kaitseks. Põllumeeste esindajad peaksid kontakteeruma oma riikide rahandus- ja välisministritega ning Euroopa Parlamendi liikmetega, et selgitada välja, kus asuvad jõujooned ja selgitada neile oma sektori eripära eelarveküsimustes. Põllumajanduse rahastamist on praeguses olukorras võimalik paremini kaitsta, kui võtmeministrid jt osapooled on selle spetsiifikast hästi teadlikud. Liikmesriigid saavad tegutseda tõhusamalt, kui on olemas stabiilne EL-i eelarve, mitte kõikuvad rahvuslikud eelarved.

 

Eelmine luguVaata ettekandeid: Viljandis toimus põllumeeste suurkogu
Järgmine luguEPKK töötas välja Veeseaduse nõuete järgimist lihtsustava veiste ja lammaste karjatamise kalkulaatori