Nõuandeorganisatsiooni loomine lahtine

7. detsembril toimus Tallinnas Maaelu Edendamise Sihtasutuse eestvedamisel kohtumine, mille eesmärk oli arutada ühise nõuandeorganisatsiooni loomise kava ja üksikasju. Varasemalt on ühise tegutsemise kokkuleppega liitunud otsustanud, et edasi minnakse plaaniga, mille kohaselt loovad nõuandeorganisatsiooni viis osapoolt. Loodava sihtasutuse asutajateks peaksid olema Eesti Põllumeeste Keskliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Kodukant ja Eesti Konsulentide Ühing.

Koosolekul pidi toimuma arutelu loodavad sihtasutuse asutamislepingu ja põhikirja üle, kuid koosoleku alguses teatasid taluliidu esindajad, et nende üldkoosoleku otsusel peaks nõuandeorganisatsiooni asutama vaid talupidajate keskliit ja põllumeeste keskliit kahekesi. Koosolekul osalenud teised osapooled kinnitasid aga jätkuvat huvi nõuandeorganisatsiooni asutamises osalemiseks ja toetasid viie asutajaga organisatsiooni loomist. Tekkis tupikseis, mis ei võimaldanud arutelu tegevuskava üle jätkata. Kohtumisel otsustati, et osapooled kujundavad 29. jaanuariks 2012 oma seisukohad, kuidas ja kas on võimalik ühtse nõuandeorganisatsiooni loomisega edasi minna.

Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad Roomet Sõrmus ja Olav Kreen avaldasid kohtumisel seisukohta, et kuna nõuandetegevus on koja põhikirjaline eesmärk ja liikmete edukaks tegevuseks vajalik, siis soovib koda jätkuvalt nõuandeorganisatsiooni loomises ja tegevuses osaleda. Vastavalt EPKK põhikirjale on koja üheks eesmärgiks taotleda riigilt liikmete ja nende liikmeks olevate isikute koolituse, nõustamise ning teabelevi korraldamist. Koja liikmeks on 21 põllumajandustootjate ühendust ja 39 põllumajandusettevõtet.
Eelmine luguPõllumajandusministeeriumis koordineerib põllumajandus- ja maaelupoliitikat Illar Lemetti
Järgmine luguBaltimaad nõuavad põllumajanduse otsetoetuste kiiret võrdsustamist