Metsanduse üleriigiline infopäev Viljandis

24. novembril algusega kell 11 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maaeluministeeriumi, SA Erametsakeskuse ja Eesti Erametsaliiduga Viljandis, Grand Hotel Viljandi konverentsisaalis metsanduse üleriigilise infopäeva, kus käsitletakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 metsanduse toetusmeetmete rakendumist ja siseriiklike toetuste küsimusi. Infopäev on suunatud erametsaomanikele ja metsaühistute eestvedajatele/tugiisikutele, metsanduse konsulentidele ning asjaomastele ametnikele ja töötajatele.

Infopäeval osalemiseks palume kindlasti kuni 18. novembrini REGISTREERIDA SIIN.

Eelregistreerimine on vajalik ning ka oluline lisapaberite (vajadusel) vormistamiseks.

Lisainfo info@epkk.ee, tel 600 9349 (juhiabi Maire Vimb).

 

PÄEVAKAVA

 

10.00 – 11.00 TERVITUSKOHV
11.00 – 11.10 Sissejuhatus

Jaanus Aun – SA Erametsakeskus juhatuse liige,

infopäeva moderaator

11.10 – 11.50 Maapiirkonna areng ja maaettevõtlus: arengud, probleemid, perspektiivid ja väljakutsed Prof  Rando Värnik – EMÜ Majandus- ja Sotsiaalinstituut
11.50 – 11.55 Küsimused
11.55 – 12. 15 Metsanduse toetamise arengud MAK 2014–2020 kaudu

Helve Hunt – Maaeluministeerium

Meetme „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamine“ spetsialist

12.15 – 12.20 Küsimused
12.20 –  12.35 Metsaomanikud taristu meetme toetuse saajatena

Reena Osolin – Maaeluministeerium

Meetme „Põllu- ja ,metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“ spetsialist

12.35 –12.40 Küsimused
12.40 – 13.10 Metsameetme ja Natura 2000 toetuse rakendumise tulemused Triin Suur – SA Erametsakeskus toetuste üksuse arendusnõunik
13.10 – 13.50 LÕUNA
13.50 – 14.10 Toetusõiguslike metsauuendustööde ja hooldusraiete potentsiaal erametsas Mikk Link – EEML juhatuse aseesimees, Läänemaa Metsaühistu tegevjuht
14.10 – 14.15 Küsimused
14.15 – 15.05

Koiva torm.

Tormikahjustused ja nende kõrvaldamine ning taastamine

Raivo Võlli –­ RMK Kagu regiooni juht
15.05 – 15.10 Küsimused
15.10 – 15.30 KOHVIPAUS
15.30 – 15.55 Metsanduse toetamine riigi vahenditega (siseriiklikud toetused) Triin Suur – SA Erametsakeskus toetuste üksuse arendusnõunik
15.55 – 16.00 Küsimused
16.00 – 16.30 Kuidas edasi? Vaade aastatesse 2020+. Arutelu. Jaanus Aun – EMK

 

MAK Infopäevade korraldamist toetab Euroopa Liit.

 

Kaksiklogo Maaelu Arengu heaks + EL-thumbnail

Eelmine luguMaaettevõtjate ettepanekud loodavale valitsusliidule
Järgmine luguEesti loodus- ja mahetooted otsivad Põhjamaades turgu