MESi nõukogu esimeheks valiti Marko Gorban ja aseesimeheks Mait Klaassen

MESi nõukogu esimeheks valiti Marko Gorban ja aseesimeheks Mait Klaassen

10. juunil toimunud koosolekul valis Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) nõukogu esimeheks Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri, kantsleri ülesannetes oleva Marko Gorbani ning nõukogu aseesimeheks Eesti Maaülikooli rektori Mait Klaasseni.

„Maaelu Edendamise Sihtasutus on andnud olulise panuse maapiirkonna ettevõtluse toetamisse ja edendamisse. Viimaste aastate kriisid on näidanud, kui oluline on põllumajandus-, toiduainesektori ja maaettevõtjate jaoks usaldusväärne ja tugeva valdkondliku kompetentsiga partner, kes suudab kiirelt ja paindlikult aidata ettevõtjatel rahastamismurede korral lahendusi leida. Inimeste valmisolek ennast maapiirkonna ja maaettevõtlusega siduda on pärast COVID pandeemiat kasvanud ning siin on MES pakkumas rahastamisel abikätt peredele, kellel maale elama asumine on piiratud rahastamisvõimaluste taha jäänud,” ütles MESi nõukogu esimees Marko Gorban.

Eelmise nõukogu esimehe Andres Oopkaubi esimehe kohalt tagasiastumise avalduse rahuldas maaeluminister Urmas Kruuse mai lõpus. Sihtasutus tänab Andres Oopkaupi tehtud töö eest ja soovib temale kuuluvale põllumajandusettevõttele head vilja-aastat!

„ Uute nõukogu juhtide teadmised ja kogemused on märkimisväärsed ning aitavad kaasa sihtasutuse arendamisele. Soovin valitutele õnne ja tarkust vastutusrikaste ametikohustuste täitmisel,” sõnas sihtasutuse juhataja Meelis Annus.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ning teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle. Sihtasutuse eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust, luues paremaid võimalusi kapitalile ligipääsuks, ning tõsta maaettevõtluse konkurentsivõimet.

 

Eelmine luguPõhumaja on kaasaegseks elamiseks homne päev
Järgmine luguPõllumajandust puudutavad kliimaeesmärgid said Euroopa Parlamendi heakskiidu