Meeli Lindsaar valiti põllumajanduskoja kolmandaks juhatuse liikmeks

Fotol: Meeli Lindsaar, autor: erakogu

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu nimetas koja juhatuse uueks liikmeks senise koja toiduvaldkonna nõuniku Meeli Lindsaare.

„Koja nõukogu valis 25. märtsil toimunud nõukogu e-koosolekul Meeli Lindsaare ühehäälselt koja kolmandaks juhatuse liikmeks, kes hakkab vastutama toidutöötlemise ja maamajanduse valdkondade eest. Põllumajanduskojas oli töötlevat tööstust esindava juhatuse liikme koht selle aasta algusest täitmata, kui senine juhatuse liige Tiina Saron nimetati Maaeluministeeriumi kantsleriks,“ selgitas põllumajanduskoja nõukogu esimees Sivar Irval.

„Meeli on hea toiduvaldkonna tundmisega juht, kes on varem töötanud nii era- kui riigisektoris. Ootame talt kiiret ja head sulandumist koja juhatuse töösse ning töötleva tööstuse ja maamajanduse grupi liikmete huvide esindamist ja kaitsmist. Soovin nõukogu poolt värskele juhatuse liikmele pikka ja head koostööd ning tarkust ja entusiasmi,“ ütles ta.

„Toidutootmine saab alguse põllult ja farmist ning jõuab erinevaid teid pidi tarbija lauale. Toidutootmise juures on oluline tagada kõikides tootmisetappides toidu hea kvaliteet ning ohutus. Lisaks toiduohutusele on järjest olulisem toidu jätkusuutlik ja vastutustundlik tootmine ning tarbimine, seda nii majanduslikus, sotsiaalses, aga kindlasti ka keskkonnahoiu võtmes,“ ütles põllumajanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar.

Lindsaare sõnul kujunevad tema töö igapäevasteks teemadeks keskkonda säästev mõtlemine ja ringmajanduse põhimõtete rakendamine toidu tootmisel, töötlemisel ning turustamisel, unustamata seejuures toidu ohutust ja kvaliteeti. „Kuid üheks kõige olulisemaks väljakutseks saab olema tarbijate käitumise suunamine selliselt, et kohalikud inimesed tarbiksid eelistatult Eestis kasvatatud ja toodetud Eesti toitu ning meie toidutööstus oleks edukas ka eksporditurgudel,“ rõhutas Lindsaar. 

Meeli Lindsaar on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli toiduainetehnoloogia eriala magistrikraadiga. Ta on töötanud erasektoris ja alates 2009. aastast Maaeluministeeriumis kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna peaspetsialistina, büroo juhataja ja nõunikuna. 2017. aastal oli ta Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajal töögrupi juht. 2018. aasta septembrist asus ta tööle põllumajanduskoja  toiduvaldkonna nõunikuna.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on loodud 1996. aastal. Koda on Eesti suurim maamajanduse valdkonna ettevõtjate esindusorganisatsioon, koondades põllumajandustootjaid, toiduainetööstusi, mitmesuguseid sektori sidusettevõtteid ja metsaühistuid. Koja eesmärk on soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine Eesti põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate, metsa- ja maamajandusettevõtjate stabiilseks arenguks, samuti nende valdkondade ettevõtjate horisontaalse ja vertikaalse koostöö ning ühistegevuse arendamine. Käesoleva aasta alguses valis koja nõukogu järgmiseks kolmeks aastaks koja juhatuse esimeheks Roomet Sõrmuse ja põllumajandusvaldkonna eest vastutavaks juhatuse liikmeks Vahur Tõnissoo.

 

Eelmine lugu25.03.2021 – Veebikonverents “Läänemere maade kohalik toit”
Järgmine luguAasta põllumeeste pöördumine Eesti Vabariigi presidendi, Riigikogu, Valitsuse ja avalikkuse poole