Maaeluminister: Rohepööret ellu viies tuleb arvestada liikmesriikide eripäraga

Foto: pixabay.com

Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb esmaspäeval Brüsselis algaval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu kohtumisel, kus peateemana on arutelu all Euroopa roheleppe, ühise põllumajanduspoliitika ja kaubanduspoliitika sidusus.

Minister Kruuse sõnul seab kliimaeesmärkide täitmise kohustus riikide ette tõsiseid väljakutseid, mis nõuab targalt tegutsemist ning vajadust kaasata kliimaeesmärkide täitmisesse ka kolmandaid riike, et meie ettevõtete konkurentsivõime ei kannataks.

„Rohepööre peab toimuma globaalselt. Ühelt poolt peavad Euroopa Liidu keskkonnaeesmärgid ja standardid laienema rahvusvahelisse kaubanduspoliitikasse,  teisalt peame samal ajal seisma ka Euroopa Liidu sisese konkurentsivõime säilimise eest, “ sõnas Kruuse. „Võtame või eelnõu, mis praegusel kujul näeb ette Euroopa Liidus taimekaitsevahendite kasutamise vähendamist 50% võrra. Eestil on keeruline sellega kaasa minna, sest meie tase on juba täna mitu korda väiksem kui paljudes teistes liidu riikides,“ lisas minister.

Eesti läheb eelolevale kohtumisele seisukohaga, mis nõuab keskkonna- ja kliimaeesmärkide seadmisel liikmesriikide eripäradega arvestamist.

„Igal juhul ei tohi kõrgemate kliimaambitsioonide seadmine ohustada kohapealset tootmist,“ toonitas maaeluminister Urmas Kruuse.

Esmaspäeval toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu kohtumisel on lisaks nimetatud teemadele arutelu all ka metsade raadamise määruse eelnõu. Lisaks on päevakavas ülevaade liidu turuolukorrast ning fütosanitaarküsimustest.

Päevakavva on planeeritud ka kahepoolne kohtumine Euroopa Komisjoni keskkonna, ookeanide ja kalanduse voliniku Virginijus Sinkevičiusega, et vahetada mõtteid mullastrateegia, taimekaitse ja ühise kalanduspoliitika teemal.

Maaeluminister Urmas Kruuset saadavad kohtumisel ministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Peeter Seestrand. Lisainfot eeloleva kohtumise kohta leiad Euroopa Liidu Nõukogu kodulehelt.

Eelmine luguTeadusuuring: efektiivsed süsiniku sidujad on noored ja keskealised metsad
Järgmine luguAnu Hellenurme pälvis presidendi kõrge tunnustuse