Maaelu peab olema poliitikaülene

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) nõukogu arutas 2. septembril Maarahva kongressil osalemist ja nimetas kongressile EPKK delegaadid. Kohtumisel kõlas selge seisukoht, et maaelu küsimused peaksid olema poliitikaülesed. Maarahva kongressi kokkukutsumise kohta arvab EPKK nõukogu, et kahtlemata oleks parim lahendus, kui maaelu organisatsioonid ühendaksid oma jõud kongressi korraldamisel. Leiame samas, et koja ülesandeks on osaleda kõigis algatustes, mille eesmärgiks on Eesti maaelu probleemide arutamine, teadvustamine ja nendele lahenduste otsimine.

EPKK soovib maaelu, põllumajanduse ja toidutootmisega seotud teemadel teha koostööd kõikide Eesti erakondadega nii enne kui ka pärast valimisi. EPKK nõukogu leiab, et mõne erakonna korraldatud üritusel osalemine selleks, et oma seisukohti tutvustada, ei tähenda automaatselt, et toetaksime tingimusteta selle erakonna vaateid ja poliitikat või vastanduksime mõnele teisele erakonnale.

EPKK nõukogu on veendunud, et Eestis tuleb maaelule ning põllumajandus- ja toidusektorile senisest enam tähelepanu pöörata. Eesti liitumine Euroopa Liiduga on meie põllumajanduse küll selgesuunalisest allakäigust päästnud, kuid jätkuvalt tuleb leida lahendused paljudele maapiirkondade arengu ees seisvatele probleemidele.

Üheks teravamaks küsimuseks on võrdsete konkurentsitingimuste tagamine Eesti tootjatele EL ühisturul. Lähiaastatel tuleb nii siseriiklikult kui EL tasemel töötada selle nimel, et põllumajandustoetused oleksid võrdsel tasemel kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

Oluliseks küsimuseks on kujunenud noorte pealekasv põllumajandussektoris. Olukorra parandamiseks tuleb anda tegutsemiskindlus ettevõtetele, et töökohad maapiirkondades säiliksid ja oleksid noorte jaoks atraktiivsed. Tööjõu puuduse leevendamiseks tuleb rakendada meetmed, et tagada noorte töötajate piisav pealekasv põllumajanduserialadelt.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on alates 2004. aastast regulaarselt korraldanud maaelu foorumeid, millel arutatakse  maaelu arengu ja maapiirkondade ettevõtlusega seotud küsimusi. Järjekordne EPKK Maaelu foorum toimub 25. novembril Tartus maaülikooli aulas.

EPKK nõukogu uuendas oma koosolekul vastavalt põhikirjale nõukogu esimehe ja aseesimeeste volitusi üheks aastaks. EPKK nõukogu esimehena jätkab Tartu Agro juhataja Aavo Mölder, aseesimeesteks kinnitati Saaremaa Piimatööstuse juht Andi Saagpakk ja Kevili teraviljaühistu esindaja Olav Kreen.

Eelmine luguEPKK uued liikmed
Järgmine luguEPKK tutvustas Tartu sügisnäitusel rukkileiba