Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuseks on planeeritud tänavu 195 miljonit krooni

Põllumajandusminister allkirjastas Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 loomakasvatusehitise investeeringutoetuse (meede 1.4.2) rakendusmääruse, mille kohaselt katab toetus 40–60% investeeringuobjekti maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 7,82 miljonit krooni arengukava programmperioodil (2007–2013).

Võrreldes seni kehtinud määrusega on taotleja jaoks muutunud mõnevõrra soodsamaks asendusinvesteeringu, mida meetme raames ei toetata, määratlus. Asendusinvesteeringuks ei loeta vähemalt 30 aasta vanuse ehitise rekonstrueerimist ning alla 30 aasta vanuse  ehitise rekonstrueerimist, kui selle kulud moodustavad vähemalt 35% (seni kõigil ehitistel sõltumata ehitise vanusest vähemalt 50%) uue samaväärse ehitise väärtusest.

Loomakasvatusehitise investeeringutoetust võib taotleda veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või linnukasvatusega tegelev ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust.

Toetust finantseeritakse 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% ulatuses Eesti riigi eelarvest. Käesoleval aastal on meetme eelarve 195 miljonit krooni.

Meedet 1.4.2 on rakendatud alates 2007. aastast. Kolme taotlusvooru tulemusena on määratud selle meetme alt toetust 297 taotlejale summas 948,8 miljonit krooni, mille abil on tehtud või kavandatakse teha investeeringuid 2,318  miljardi krooni ulatuses.

Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse eesmärk on ajakohastada põllumajandusettevõtteid, suurendada põllumajandusliku tootmise konkurentsivõimet ning aidata kaasa keskkonna- ja tööohutuse ning loomade heaolu parandamisega kaasnevate nõuete täitmisele.

Tänavuse taotluste vastuvõtmise aja teatab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) Ametlikes Teadaannetes www.ametlikudteadaanded.ee ning täpsem info toetuse kohta avaldatakse PRIA kodulehel www.pria.ee.

Eelmine luguJuhan Särgava: Maameestel ei tasu kiskuda
Järgmine luguLoomakasvatusehitiste investeeringutoetuseks on planeeritud tänavu 195 miljonit krooni