Loomade transpordi nõuded peavad olema liigispetsiifilised ja põhinema teadusel, mitte emotsioonidel

Foto: pixabay.com

Euroopa Parlamendis toimus 20. jaanuaril hääletus soovituse üle, millega tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek loomaveoalaste õigusaktide läbivaatamiseks. Euroopa põllumeeste katusorganisatsioon Copa-Cogeca rõhutab oma hinnangus soovituse kohta sarnaselt volinik Kyriakidesega, et igasugune õigusaktide läbivaatamine peab kaitsma loomi, olema teaduslikult põhjendatud ja nõudeid peab olema lihtsam rakendada. Võimaliku sotsiaalmajandusliku mõju tõttu on see eriti oluline ELi põllumajandustootjatele.

Elusloomade transport on loomakasvatuse ja loomade müügi vajalik osa. Sellel on ülioluline roll paljude maapiirkondade majandusliku tugevuse ja sotsiaalse elujõu säilitamisel, kuna peamised loomakasvatuspiirkonnad asuvad paljudel juhtudel hõredalt või väheasustatud piirkondades. Kliima, keskkond ja traditsioonid on viinud igas piirkonnas erinevate tootmismudelite väljatöötamiseni. Seetõttu on loomade transportimine vajalik, kuna see võimaldab loomakasvatusettevõtetel üksteist täiendada ning seega säästvamalt ja tõhusamalt toimida.

Tänapäeval on erinevate transpordiliikide jaoks saadaval palju uusi tehnoloogilisi täiustusi, mis parandavad loomade heaolu reisi ajal. Copa-Cogeca toetab eri loomaliikidele kohandatud transpordi ajastamise põhimõtet “nii vähe kui võimalik, nii palju kui vaja”, et tagada konkurentsivõime ja asjakohane loomadega kauplemise tasakaal ELis ja väljaspool seda.

Praktilised kogemused ja teadusuuringud on näidanud, et peamised prioriteedid peaksid olema transpordivahendi kvaliteet ja sobivus loomade veoks, mitte veo vahemaa või ajastus. Loomade transpordiks kasutatavate sõidukite kvaliteet on loomade heaolu seisukohalt väga oluline. Loomade transportimisel tuleb arvesse võtta liigispetsiifilisi veterinaarnõuandeid. Copa-Cogeca nõuab, et need nõuanded põhineksid alati parimatel olemasolevatel teaduslikel teadmistel iga liigi kohta.

Copa-Cogeca nõustub täielikult, et vedada tohib ainult transpordiks sobivaid loomi. Veelgi enam, kui loom haigestub või saab vigastada, tuleb tema eest hoolitseda niipea kui võimalik.

Põllumajandustootjad toetavad alati seda, et vedaja valiks nende loomade jaoks farmist sihtkohta jõudmiseks võimalikult lühikese tee. Täiendavad nõuded, eriti kui need on ainult bürokraatliku iseloomuga, ei paranda olukorda, vaid avaldavad suurt mõju väikesemahulisele põllumajandusele ja majandustingimustele konkreetsetes piirkondades.

Copa-Cogeca loomade heaolu töörühma esimees Miguel Angel Higuera rõhutas: “Kui arutatakse teatud loomakategooriate, näiteks võõrutamata või tiinete loomade transpordi piiramist või isegi keelustamist, ei saa me konkreetse vanuse või veoaja sätestamist enne põhjaliku teadusliku ja sotsiaalmajandusliku mõju hindamist. Kui Euroopa Komisjon võtab järgmistel kuudel arvesse Euroopa Parlamendi soovituse ettepanekuid loomade heaolu käsitlevate õigusaktide läbivaatamiseks, julgustaksime neid ka loomakasvatajate muresid ja ettepanekuid arvesse võtma, et teha võimalikult põhjalik hindamine, kuna see probleem on põllumajandustootjate ja ühistute jaoks väga oluline. Sellega seoses peaks komisjon paluma Euroopa Toiduohutuse Ametil hinnata teaduspõhiselt transpordi kvaliteedi parandamise võimalusi, selle asemel et keskenduda ainult reisi pikkuse vähendamisele.“

Eelmine luguEuroopa rohelepe viib tõenäoliselt saagikuse languseni
Järgmine luguMaaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu valis sihtasutuse uueks juhiks Meelis Annuse