Lihaveise- ja seakasvatus kosub

Lihaveiste jõudluskontrollis oli 01.01.2010 seisuga 256 karja 14 555 veisega. Eelmise aasta algusega võrreldes on jõudluskontrollis olevate lihaveiste arv suurenenud 2396 veise võrra. Kõige rohkem on lihaveiste jõudluskontrollis olevaid veiseid Läänemaal (2046), Saaremaal (1875) ja Lääne-Virumaal (1689). Kõige rohkem on jõudluskontrollis aberdiin-anguse tõugu (4307), seejärel limusiini (3646) ja herefordi (3275) tõugu lihaveiseid. Arvuliselt on suurenenud kõige enam limusiini tõugu veiste arv 633, aberdiin-anguse tõug 489 ja herefordi tõug 333 veise võrra.

Eesti suurimad jõudluskontrollialused lihaveisekarjad on: Osaühing Saare Veisekasvatus Saaremaal – 596 veist, Lehar Neve Võrumaal – 401 veist, Koivakonnu OÜ Valgamaal – 346 veist.

Sigade jõudluskontrollis oli 01.01.2010 seisuga 35 seafarmi ja 14 722 siga. Võrreldes eelmise aasta algusega on jõudluskontrollis olevate sigade arv suurenenud 429 sea võrra. Suurima viljakusega emised kuulusid Saimre Seakasvatuse OÜle Viljandimaal, kus sündis 12,3 elusat põrsast pesakonnas. Järgnesid OÜ Hinnu Seafarm Harjumaalt ja OÜ Saare Peekon Saaremaalt, kus vastav näitaja oli 12,0. Kõige rohkem põrsaid pesakonnas võõrutati OÜs Pihlaka Farm ning Saimre Seakasvatuse OÜs (11,3). Geneetilise hindamistulemuse alusel kuulusid parimate lihaomadustega sead OÜle Pihlaka Farm Harjumaal, kus hinnatud sigade keskmine indeks oli 119,9. Viljakuse geneetilise hindamise järgi olid parimad emised OÜ Vinimex Inju Farmis Lääne-Virumaal (keskmine indeks 113,3).

Eelmine luguPiimatööstuse mullune üheksa kuu kasum oli 207 miljonit
Järgmine luguEesti keskmine piimatoodang suureneb jätkuvalt