Lätis toimuval põllumajandustootjate konverentsil arutatakse keskkonnahoiu küsimusi

15.-16. veebruarini toimub Jelgavas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Läti Põllumeeste Liidu koostöös projekti “GreenAgri” konverents, millel arutatakse Eesti ja Läti põllumajandusliku keskkonnakaitse küsimusi ja tutvustatakse võimalusi orgaaniliste väetiste efektiivseks käitlemiseks Läänemere piirkonna riikides. Konverents on suunatud Eesti ja Läti põllumajandustootjatele. Eestist osaleb konverentsil üle 20 põllumajandustootja, nõustaja, ametniku ja teadlase.

„Eesti ja Läti põllumajandustootjate ühiskonverents annab hea võimaluse naaberriikide parimate praktikate, kogemuste ja teadmiste vahetamiseks põllumajandustootmise ja keskkonnakaitse sõlmküsimustes. Konverentsil tutvustatakse mõlema riigi keskkonnaalast seadusandlust ning arutatakse võimaluste üle, kuidas karmistuvate keskkonnanõuete valguses säilitada põllumajandusettevõtete konkurentsivõime ja tootlikkus. Eestis on uue veeseaduse valguses väga teravalt üleval küsimus, kuidas tulevikus korraldada ettevõtetes nõuetekohane sõnniku käitlemine ja muuhulgas säilitada ka võimalus lihaveiste karjatamiseks siseveekogude ääres,“ rõhutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg.

Eestist esinevad konverentsil Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner, kes annab ülevaate hiljuti jõustunud veeseaduse muudatustest. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna juhataja Alar Astoveri ettekanne käsitleb toitainete ringlust mullas. Tallinna Tehnikaülikooli keemiainstituudi projektijuht Peep Pitk annab ülevaate loomakasvatuse kõrvalsaaduste keskkonnasõbralikest ning efektiivsetest käitlusviisidest ning Eesti Taimekasvatuse Instituudi agrotehnoloogia osakonna juhataja Kalvi Tamm tutvustab Läänemere piirkonnas kasutatavaid innovatiivseid sõnnikulaotamistehnoloogiaid.

Konverentsi kavas on ka Läti lektorite ettekanded orgaaniliste väetiste käitlemise alasest seadusandlusest, mulla viljakusest ja väetusplaanidest, Läti Põllumajandusülikooli seirealasest tegevusest ning lõunanaabrite juures elluviidud erinevate sõnniku käitlemise projektide kogemustest. Konverentsi raames tutvutakse farmide külastuse käigus ka Läti põllumeeste kogemustega keskkonnasõbralikul põllumajandustootmisel.

Konverentsist võtavad osa Eesti ja Läti põllumajandustootjad, konsulendid, lisaks ka põllumajandusorganisatsioonide ja teadusasutuste esindajad Põhja- ning Baltimaadest.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Läti Põllumeeste Liiduga viib aastatel 2015-2019 läbi projekti GreenAgri, mille eesmärgiks on vähendada Eestis ja Lätis põllumajandustegevusest taimetoitainete pinnavette leostumist ning sealt edasi Läänemerre kandumist, säilitades samas tootjate konkurentsivõime. Projekti GreenAgri elluviimist toetab Euroopa Liit Interreg Kesk-Läänemere Programmi 2014-2020 raames.

Conference Programme

„ Agri-Environmental requirements and efficient management of manure in Baltic Sea Region countries”

Monday, 15.02.2016. Farm Visits
9:50 – 10:00 Meeting for farm visits next to the hotel “Jelgava” http://www.hoteljelgava.lv
10:20 – 11:40 Company “LATVI dan agro” Ltd visit (pig farm, biogass)
12:30 – 15:40

LLU training researh farm “Vecauce” – biogass, different environmetal measures, divirsified production

http://www.vecauce.lv

14:00 Lunch

Company “Ar Agro” Ltd presentation (manure technologies)

16:30 – 17:30

Visit to Jaunpils Pienotava (Jaunpils Dairy), shop

http://en.jaunpilspienotava.lv

17:45 – 20:00

Jaunpils castle visit and dinner  

http://www.jaunpilspils.lv/index.php?lang=eng&n1=0&n2=

20:00 – 21:00 Return to Jelgava

 

Tuesday, 16.02.2016. Hall 278, Latvia University of Agriculture
9:30 -10:00 Registration and morning coffee
10:00 – 10:30

Conference Opening

Roomet Sõrmus – Chairman of Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Ilga Līdaka – Director of Agriculture Department, Agriculture Ministry of Latvia

10:30 – 11:00

Requirements for Manure Management in Latvia

Maira Dzelzkalēja – Burmistre, Vice Chairman of Union “Farmers Parliament”, COPA Vice President

11:00 – 11:30

New Regulations for Manure Management in Estonia

Rene Reisner – Head of Marine Environment Department, Estonian Ministry of Enviroment

11:30 – 11:45 Coffee break
11:45 – 12:15

Soil Fertility and Fertiliser Plans

Skaidrīte Rulle – Director of Agrochemistry Department, State Plant Protection Service,, Agriculture Ministry of Latvia

12:15 – 12:45

Monitoring of the Environmental Impact of Manure Handling in Animal Farms

Viesturs Jansons, Dr.sc.ing – Professor, Faculty of Rural Engineering, Latvia University of Agriculture

12:45 – 13:15

Circulation of the Soil Nutrients by Different Circumstances

Alar Astover, PhD – Professor, Soil Science and Agrochemistry Department, Estonian University of Life Sciences

13:15 – 14:15 Lunch Break
14:15 – 14.45

Sustainable Manure Management from the Greenhouse Gases Emissions and Biogas Production Perspective

Peep Pitk, PhD- Project Manager, Department of Chemistry, Tallinn Technical University

14:45 – 15:15

Innovative Manure Spreading Technologies Applied in Baltic Sea region

Kalvi Tamm, PhD – Senior researcher, Head of Agrotechnology Department, Estonian Crop Research Institute

15:15– 15:45

Accumulated Experience in Various Projects About Manure Management Practices and Technologies In Latvia

Jānis Kažotnieks – Head of Engineering Department, Latvian Rural Advisory and Traning Centre

15:45 – 16:30

Summary and Conclusions

Iveta Grudovska and Ann Riisenberg, Project “GreenAgri” Experts

Closure of the Conference

Conference is organized  in the frame of project “GreenAgri”CB272 partly financed by the Central-Baltic Programme 2014-2020  and Union “Farmers Parliament”.

 

Eelmine luguTasuta infopäev – põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad ja geograafilise tähise registreerimisprotsess
Järgmine luguPiimatoodang lehma kohta suureneb, lehmade arv väheneb