Kutseinfo juuni 2019

E04DA8467ADEF2AC97F65089ABF71631EB4E71B880392CD47BD79FBA71255531

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda annab teada, et järjekordsed kutseeksamid toimuvad juunis 2019 alljärgnevalt:

 

1. Taimekasvatustootja, tase 5 – Olustvere TMK-s

Grupp A äriplaani kaitsmine 13.06.2019 algus kell 8:30 peamaja õppeklass nr 232 , erialaeksam 13.06.2019 algus kell 9:00-12:00 ja 13:00-15:00 õppetalus

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Elle Aav, Are Selge, Ando Adamson

hindamiskomisjon erialaeksam: Miralda Paivel, Margus Lepp, Urmas Sipelgas

Grupp B äriplaani kaitsmine 14.06.2019 algus kell 8:30 peamaja õppeklass nr 232 , erialaeksam 14.06.2019 algus kell 9:00-12:00 ja 13:00-15:00 õppetalus

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Elle Aav, Are Selge, Ando Adamson

hindamiskomisjon erialaeksam: Miralda Paivel, Margus Lepp, Urmas Sipelgas

Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

2. Veisekasvatustootja, tase 5 – Olustvere TMK-s

Äriplaani kaitsmine 13.06.2019 algusega kell 8:30 peamaja õppeklassis nr 242 , erialaeksam 13.06.2019  algusega kell 09:00 peamaja õppeklassis nr 244

Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Ly Kivikas, Toivo Lauk, Alar Lugu

hindamiskomisjon erialaeksam: Jaana Kala, Ivi Randmaa, Marika Oeselg

3. Lamba- ja kitsekasvatustootja, tase 5 – Olustvere TMK-s

Äriplaani kaitsmine 13.06.2019 algusega kell 14:00 peamaja õppeklassis nr 242, erialaeksam 13.06.2019  algusega kell 15:00 peamaja õppeklassis nr 244

Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Ly Kivikas, Toivo Lauk, Alar Lugu

hindamiskomisjon erialaeksam: Ell Sellis, Liilia Tali, Marika Oeselg

4. Hobuhooldaja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

erialaeksam 05.06.2019 algusega kell 9:00 õppetallis

hindamiskomisjoni liikmed: Therje Prohorova Eesti Ratsaspordi Liit ja SA Tallinna Ratsaspordikool, Piret Hommuk Tartu Ratsakooli treener, Helle Kilk Järvamaa KHK

5. Linnukasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

Erialaeksam 05.juuni 2019 algusega kell 9:00 , Särevere peamaja, klass 211

hindamiskomisjoni liikmed: Janek Prits, Estfarm OÜ juhatuse liige; Aleksander Lember, Eesti Linnukasvatajate Selts juhatuse liige; Jarno Hermet, OÜ Linnu Talu juhatuse liige

6. Taimekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

Erialaeksam 06.06.2019 algusega kell 9:00, Särevere õppekoha tehnikamaja põllumajanduse töökojas

hindamiskomisjoni liikmed: Taavi Võsa Eesti Taimekasvatuse Instituut teadur, Margus Ess Väljaotsa OÜ agronoom, Marek Kõbu Järvamaa KHK tootmisjuht

7. Veisekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

Erialaeksam 06.06.2019 algusega kell 7:00, Särevere õppelaut

hindamiskomisjoni liikmed: Elle Must Valio Eesti konsulent, Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK kutseõpetaja, Leonhard Meltsas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu konsulent

8. Veisekasvatustöötaja, tase 3  Järvamaa KHK Särevere õppekohas

Erialaeksam 06.06.2019 algusega kell 6:00, Särevere õppelaut

hindamiskomisjoni liikmed: Elle Must Valio Eesti konsulent, Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK kutseõpetaja, Leonhard Meltsas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu konsulent

Taimekasvatustootja, tase 5  kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaaniavalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab taimekasvatustootja, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatustootja, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaaniavalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab loomakasvatustootja, tase 5 (veisekasvatustootja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Lamba- ja kitsekasvatustootja, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaaniavalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab loomakasvatustootja, tase 5 (lamba- ja kitsekasvatustootja) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Hobuhooldaja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapiavalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab hobuhooldaja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Linnukasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab loomakasvataja, tase 4 (linnukasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab taimekasvataja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab loomakasvataja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatustöötaja, tase 3 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab loomakasvatustöötaja, tase 43 (veisekasvatustöötaja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada, avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia

Kutse taotlemise tasu:                                      Tasu koolilõpetamisel:

Hobuhooldaja, tase 4 – 115 €                                  Hobuhooldaja, tase 4 – 100 €

Linnukasvataja, tase 4 – 118 €                                Linnukasvataja, tase 4 – 100 €

Taimekasvataja, tase 4 – 118 €                               Taimekasvataja, tase 4 – 100 €

Veisekasvataja, tase 4 – 118 €                                 Veisekasvataja, tase 4 – 100 €

Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 118 € Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 100 €

Taimekasvatustootja, tase 5 – 118 € Taimekasvatustootja, tase 5 – 100 €

Veisekasvatustootja, tase 5 – 118 €  Veisekasvatustootja, tase 5 – 100 €

Lamba- ja kitsekasvatustootja, tase 5 – 118 €  Lamba- ja kitsekasvatustootja, tase 5 – 100 €

Veisekasvatustöötaja, tase 3 – 118 € Veisekasvatustöötaja, tase 3 – 100 €

 

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumajandus – Kaubanduskoja SEB arveldusarvele: EE70 1010 0020 4656 2008. Makse selgitusse palume märkida ära kindlasti “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi, kelle eest on makse tehtud.

Dokumendid saata maiks 2019.a. aadressile: “Kutsetaotlemine”,
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Pärnu mnt 141, Delta Plaza
Tallinn 11314
või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: ann.riisenberg@epkk.ee