Kutseeksamid juunis 2018

E04DA8467ADEF2AC97F65089ABF71631EB4E71B880392CD47BD79FBA712555311. Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s
Grupp A
äriplaani kaitsmine 14.06.02.18 algus kell 8:30 peamaja õppeklass nr 232,
erialaeksam 14.06.18 algus kell 10:00 õppetalus.
Hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Are Selge Hummuli Agro OÜ, Toivo Lauk FIE, Elle Aav FIE raamatupidaja;
hindamiskomisjon erialaeksam: Miralda Paivel Olustvere TMK kutseõpetaja, Margus Lepp Voore Farm OÜ taimekasvatusjuht, Urmas Sipelgas.
Grupp B
äriplaani kaitsmine 15.06.02.18 algus kell 8:30 peamaja õppeklass nr 232,
erialaeksam 15.06.18 algus kell 10:00 õppetalus.
Hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Are Selge Hummuli Agro OÜ, Toivo Lauk FIE, Elle Aav FIE raamatupidaja;
hindamiskomisjon erialaeksam: Miralda Paivel Olustvere TMK kutseõpetaja, Margus Lepp Voore Farm OÜ taimekasvatusjuht, Urmas Sipelgas.
Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

2. Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s
Äriplaani kaitsmine 14.06.18 algusega kell 8:30 peamaja õppeklassis nr 242,
erialaeksam 14.06.18 algusega kell 9:00 peamaja õppeklassis nr 244.
Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.
Hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Ly Kivikas Kaisma OÜ, Tõnis Tiit Olustvere TMK, Vahur Vingisaar Vingi Suurtalu OÜ juht;
hindamiskomisjon erialaeksam: Marika Oeselg Olustvere TMK kutseõpetaja, Ivi Randmaa Saimre OÜ veisekasvatusjuht, Marliis Vahar Ohtla Lihaveis OÜ loomakasvatusjuht.

3. Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s
Äriplaani kaitsmine 13.06.18 algusega kell 8:30 peamaja õppeklassis nr 242,
erialaeksam 13.06.18 algusega kell 9:00 peamaja õppeklassis nr 244.
Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.
Hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Ly Kivikas Kaisma OÜ, Tõnis Tiit Olustvere TMK, Vahur Vingisaar Vingi Suurtalu OÜ juht;
hindamiskomisjon erialaeksam: Marika Oeselg Olustvere TMK kutseõpetaja, Liilia Tali lambakasvatuse konsulent, Ell Sellis lambakasvataja.

4. Hobuhooldaja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas
erialaeksam 07.06.18 algusega kell 09:00 õppetallis.
Hindamiskomisjon: Therje Prohorova Eesti Ratsaspordi Liit ja SA Tallinna Ratsaspordikool, Piret Hommuk Tartu Ratsakooli treener, Helle Kilk Järvamaa KHK.

5. Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas
Erialaeksam 06.06.2018 algusega kell 9:00, Särevere peamaja, klass 211.
Hindamiskomisjon: Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK õpetaja, Liilia Tali Rõõmu lambakasvatustalu perenaine, Katrin Tähepõld lambakasvatuse konsulent.

6. Taimekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas
Erialaeksam 12.06.2018 algusega kell 9:00, Särevere töökojamajas.
Hindamiskomisjon: Hanno Marrandi Kasti Teravili OÜ juhatuse liige, Margus Ess Väljaotsa OÜ agronoom, Marek Kõbu Järvamaa KHK tootmisjuht.

7. Veisekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas
Erialaeksam 12.06.2018 algusega kell 7:00, Särevere õppelaut.
Hindamiskomisjon: Elle Must Valio Eesti konsulent, Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK kutseõpetaja, Leonhard Meltsas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu konsulent.

8. Kalakasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas
Erialaeksam 11.06.2018 algusega kell 9:00, kalamajas.
Hindamiskomisjon: Härmo Hiiemäe ekspert, Riina Kalda kalamajand Carpio juht, Priit Lulla Aquamyk OÜ juht.

Taimekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardi (taimekasvatusspetsialist) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaan, avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardi (veisekasvatusspetsialist) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaan, avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardi (lamba- ja kitsekasvatusspetsialist) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaan, avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Hobuhooldaja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab hobuhooldaja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (lamba- ja kitsekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Kalakasvataja tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:
1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.
2) Kutsekool esitab kalakasvataja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse, et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada, avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Kutse taotlemise tasu: tasu koolilõpetamisel:

Hobuhooldaja, tase 4 – 115 € Hobuhooldaja, tase 4 – 100 €
Kalakasvataja, tase 4 – 143 € Kalakasvataja, tase 4 – 113 €
Taimekasvataja, tase 4 – 115 € Taimekasvataja, tase 4 – 100 €
Veisekasvataja, tase 4 – 115 € Veisekasvataja, tase 4 – 100 €
Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 115 € Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 100 €
Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 € Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €
Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 € Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €
Lamba- ja kitsekasvatusspetislaist, tase 5 – 115 €
Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumajandus – Kaubanduskoja SEB arveldusarvele: EE70 1010 0020 4656 2008
Makse selgitusse palume märkida “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi, kelle eest makse on tehtud.

Dokumendid saata 11. maiks 2018.a. aadressile:
“Kutsetaotlemine”
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
J. Vilmsi 53 g
Tallinn 10147
või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: ann.riisenberg@epkk.ee

Eelmine luguToidutootjad saavad taas taotleda oma toodetele pääsukesemärki
Järgmine luguPõllumajanduskoda: taimekaitsetööde tõttu ei tohi hukkuda ükski mesilane